Arkitektureksporten er i fare

Globus

Skattereformen lægger op til, at udstationerede medarbejdere skal betale fuld dansk skat. Det risikerer at koste arkitektvirksomhederne konkurrenceevne i udlandet.

Midt i august påbegynder Folketinget behandlingen af de mange lovforslag, som skal udmønte det politiske forlig om skattereformen, som blev indgået før sommerferien. DANSKE ARK arbejder sammen med andre erhvervsorganisationer og NGO’er på at overbevise de politiske partier om, at særligt ét element i skattereformen er helt håbløst og skal opgives. Det drejer sig om aftalen om at afskaffe Ligningslovens § 33 A, der giver danske skattepligtige medarbejdere, som udstationeres i en længere periode til udlandet, mulighed for kun at betale skat i Danmark, svarende til skatten i det land, de er udstationeret i.

Det er en bestemmelse, som blandt andet de danske arkitektvirksomheder, der arbejder på projekter i udlandet, benytter sig af. Danske arkitektvirksomheders eksportkonkurrenceevne er i forvejen udfordret af et højt dansk omkostningsniveau. Med afskaffelsen af denne bestemmelse i skattelovgivningen vil det blive endnu dyrere for virksomhederne at have medarbejdere i udlandet i forbindelse med eksportopgaver – eller mindre interessant for de pågældende medarbejdere at være udstationeret. Konsekvenserne vil uundgåeligt blive vanskelligere eksportarbejde, færre udlandsopgaver eller i bedste fald at flere opgaver må udføres af udenlandske samarbejdspartnere eller datterselskaber i udlandet.

Arkitektvirksomheder er i sagens natur ikke de eneste, der udfordres af denne forringelse. Det rammer en lang række forskellige virksomheder og organisationer, som har specialister udsendt i længere perioder. Derfor prøver mange gode kræfter at overbevise de politiske partier om, at aftalen må ændres. DANSKE ARK er selv i dialog med flere partier om spørgsmålet. I det omfang vores medlemmer har politiske kontakter – særligt til regeringspartierne – vil det være hjælpsomt at udnytte disse kontakter i denne sag.

Kommentarer (0)

Log ind på MIT DANSKE ARK for at skrive din kommentar. Alle kommentarer vises her på siden. Mail til DANSKE ARK sendes til info@danskeark.dk


Printed 25 sep 2016 fra http://www.danskeark.dk/Alle_nyheder/Ugens-Fokus/2012-08-02_Ugens_Fokus.aspx

Kontakt

Lene EspersenDirektør, cand.oecon.
mail 
le@danskeark.dk
tel  32 83 05 01
tel  23 27 69 26