Billede af Verdensmål

Tre torsdage om verdensmål og arkitektur

Dato 28.09.20 |
Af:
Sacha Mortensen

Er du interesseret i FN’s Verdensmål, og i hvordan de kan blive en driver i din virksomhed og dine projekter? Så afholder vi i løbet af efteråret tre webinarer, hvor du får en introduktion til verdensmålenes potentialer i arkitekturen samt hører om, hvordan andre arkitektvirksomheder indarbejder verdensmålene i deres forretning og projekter.

Danske Arkitektvirksomheder sætter strøm til verdensmålene med en webinar-række på tre torsdage i november og december, om hvordan arkitektvirksomheder kan arbejde med FN’s 17 Verdensmål.

Ud over, at du får en introduktion til, hvordan arbejdet med verdensmålene kan gribes an, kan du møde i alt ni arkitektvirksomheder som allerede har indarbejdet FN’s Verdensmål i deres strategi, organisation og ydelser, og som gerne deler ud af deres erfaringer.

Glæd dig til at møde: Suna Cenholdt (Pluskontoret Arkitekter), Ewa Westermark (Gehl Architects), Anders Christian Bregnballe (Friis & Moltke), Rob Marsh (C.F. Møller Architects), Niels Jakubiak (Næste), Jakob Sandell Sørensen (Schønherr), Lene Brix (Matter bybrix), Nadia Strange Sander, (Christensen & Co) og Lasse Lind (GXN).

Hør bl.a. om hvordan man laver ”verdensmålscreening på konkurrenceprojekter, ”mapper” programmer i udbud, integrerer verdensmålene i jeres projekter, bruger Verdensmål som inspiration til at udarbejde konkrete værktøjer, og gennem partnerskaber kan fremme bæredygtig udvikling og meget mere.

Hvert webinar afholdes under tre overskrifter: Social, Miljømæssig og Økonomisk bæredygtighed og dykker ned i nogle udvalgte verdensmål.

Social bæredygtighed, torsdag den 5. november kl. 13-14.30
Verdensmål: Sundhed og trivsel, Kvalitetsuddannelse samt Bæredygtige byer og lokalsamfund

Tilmeldingsfristen er udløbet

Miljømæssig bæredygtighed, torsdag den 19. november kl. 13-14.30
Verdensmål: Bæredygtig energi, Ansvarligt forbrug og produktion samt Klimaindsats

Tilmeldingsfristen er udløbet

Økonomisk bæredygtighed, torsdag 3. december kl. 13-14.30
Verdensmål: Anstændige jobs og økonomisk vækst, Industri, innovation og infrastruktur samt Partnerskaber for handling.

Tilmeldingsfristen er udløbet

Det er gratis at deltage, hvis du er medlem eller er ansat hos et medlem af Danske Arkitektvirksomheder.

Bemærk at du skal tilmelde dig på hvert enkelt webinar via linkene herover. Du vil i første omgang modtage en bekræftelse og herefter – kort før webinaret – vil du modtage et link, da webinaret afholdes via Microsoft Teams.