TOP 10 SØGNINGER

26.09.16

Ydelsesbeskrivelse: Bygherrerådgivning

Bygherrerådgivningsaftaler kræver en mere præcis afgrænsning af ydelsen i selve aftalen.

28.09.16

Efteruddannelse

Ifølge DI's overenskomster med arkitektbranchen skal arbejdsgiveren hver måned afsætte midler til efteruddannelse af den enkelte medarbejder. 

29.09.16

Aftaleformularer: Design

Designeren vil fungere som klientens tillidsmand, der rådgiver under iagttagelse af den fornødne fortrolighed. Det er designerens opgave at sørge for at klientens ønsker og behov bliver omsat til et færdigt resultat.

06.10.16

Sådan melder du dig ind

Grundlæggende oplysninger

Du skal udfylde

06.10.16

Internationale samarbejder

Har din virksomhed en interesse i et bestemt land? Så kan vi hjælpe med at arrangere et møde med for eksempel arkitektvirksomheder eller offentlige myndigheder som kan hjælpe jer videre - eller som I kan udveksle viden med. 

07.10.16

Vejledning om andres konkurs

Redegørelsen er ikke udtømmende og kan ikke træde i stedet for eller erstatte konkret juridisk rådgivning.

10.10.16

Gode råd om udbud

Der er ikke tale om en egentlig gennemgang af udbudsretten, men primært en overordnet belysning af konkrete emner, efterfulgt at et godt råd.

13.10.16

Arbejdsmiljøet i den fremtidige bygning

En færdig bygning påvirker arbejdsmiljøet for de ansatte, der skal arbejde i bygningen, de driftsfolk der i det daglige passer bygningen og dens installationer, og de folk der kommer udefra for at foretage vedligehold og renovering.

18.10.16

Krav til forsikringsselskaber

Danske Arkitektvirksomheders medlemmer er forpligtet til at have løbende professionel ansvarsforsikring med fast definerede minimumsvilkår.

04.11.16

Kapitel 3: Instruktioner

Dette kapitel i Kvalitetsledelseshåndbogen indeholder dokumenter, skabeloner og vejledninger til en lang række områder som projektstart, projektering og byggeledelse. 

Skabelonerne og vejledningerne bygger på et fiktivt firma, der hedder "Arkitektfirmaet KS".