TOP 10 SØGNINGER

26.09.16

Ydelsesbeskrivelse: Byggeri og Landskab 2018

Denne ydelsesbeskrivelse erstatter Ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Planlægning 2012 samt ”8.4 Digital Projektering 2016: Tillæg om digitale ydelser” og andre tidligere versioner af ydelsesbeskrivelserne.

28.09.16

Overenskomst med Konstruktørforeningen

Overenskomsten er indgået mellem Dansk Industri (DIO II) og Konstruktørforeningen (KF). Den gælder for ovennævnte der er ansat i private rådgivende arkitektvirksomheder med medlemskab af Dansk Industri.

28.09.16

Danske praktikanter

Praktikopholdet skal typisk ligge indenfor et semester, og varer imellem 3-5 måneder. Opholdet skal være reguleret af en praktikaftale som beskriver læremål mv., og skal godkendes af skolen. Praktikken ligger oftest i uddannelsens  7.

04.10.16

ABR - rådgiveraftaler

ABR 18 står for ”Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed” og indeholder de vilkår, som bør være gældende for aftalen mellem parterne.

06.10.16

Bestyrelse og forretningsudvalg

Den ny bestyrelse pr. 9. april 2019

Bestyrelsen består pr. 9.

06.10.16

Analyse af transaktionsomkostninger ved projektkonkurrencer

Analysen koncentrerer sig om transaktionsomkostningerne ved fire afholdte projektkonkurrencer i Danmark. På tværs af disse fire har rådgiverholdene oplevet et samlet tab ved deltagelse på 24,7 mio. DKK i kostpriser (med udgifter til f.eks.

10.10.16

Aftale med forbrugere

Da AB dokumenterne blev offentliggjort i sommeren 2018 var der eksempler på sager, som faldt helt udenfor de nye brancheaftaledokumenter. 

12.10.16

ABT 18

ABT 18 er et såkaldt "agreed doument", som er udarbejdet i samarbejde mellem byggeriets organisationer. ABT 18 skal ligesom AB 18 vedtages mellem parterne for at være gældende.

ABT 18 regulerer stort set samme forhold som AB 18:

14.10.16

Egen certificering

De Grønne Tegnestuer

Værktøjet har i praksis vist sig nyttigt ved eksempelvis at afsløre skjult forbrug eller ligefrem betaling for andres energi. Har man flere filialer vil man ligeledes kunne sammenligne papirforbrug, arealforbrug etc., pr. medarbejder mellem afdelingerne.

20.10.16

Hvor skal du renovere?

Netværk for energirenovering

Danske Arkitektvirksomheder udgav i 2013 sammen med Netværk for energirenovering et katalog, der skulle komme med forslag til, hvordan byggebranchen kunne blive mere energivenlig og få større fokus på energirenovering.