TOP 10 SØGNINGER

18.12.19 #Nyhed

Glædelig jul!

Danske Arkitektvirksomheder ønsker alle en glædelig jul.
06.10.16

Netværk hos Danske Arkitekvirksomheder

Danske Arkitektvirksomheder tilbyder en række netværk, der understøtter ikke-arkitektfaglige funktioner i en arkitektvirksomhed som fx kommunikation, IKT, ledelse og organisationsudvikling i mindre virksomheder samt HR og administration.

Formålet med netværkene er at tilbyde deltagerne

12.10.16

Aftaler, ydelser og betalingsforhold

En god kontrakt afstemmer forventningerne mellem parterne og forebygger konflikter. Kontrakten er samtidig nok den væsentligste dokumentationskilde i tilfælde af uenighed mellem kontraktparterne.

20.10.16

Livscyklus-vurderinger i byggeriet

SBi har udviklet værktøjerne LCC-Byg og LCA-Byg, som er centrale, når man skal dokumentere ressourceeffektivitet og bæredygtig værdiskabelse i byggeriet.

Life Cycle Costing - LCC

Totaløkonomi (Life Cycle Costing - LCC) er en metode til at beregne byggeriets omkostninger inklus

20.11.18

Arkitekt - dokumentér din værdiskabelse

Danske Arkitektvirksomheders publikation "Arkitekt - dokumentér din værdiskabelse" skal gennem metoder hjælpe dig med at dokumentere din værdiskabelse. 

De danske arkitektvirksomheder forstår at skabe bedre liv – det har vi allerede vist – og vi ved fra tidligere publikationer, at dansk

23.04.19

Det hele hænger sammen

Tanken om at sætte i system, definere procedurer og skabeloner kan være besnærende. Men, det skal virke. Det, der bliver udført hver dag af jeres medarbejdere, er standarden for jeres leverancer.

23.09.16

Danish Association of Architectural Firms

Danish Association of Architectural Firms is an organization of private firms of consulting architects.

28.09.16

Overenskomst med Teknisk Landsforbund

Alle bygningskonstruktører uddannet i Danmark er omfattet af TL’s overenskomst (kun undtaget medlemmer af Konstruktørforeningen), da overenskomsten er en såkaldt områdeoverenskomst. Det betyder, at den dækker alle andre konstruktører, uanset medlemskab af TL eller evt. anden fagforening.

28.09.16

Tidsbegrænset ansættelse, ferieoverførsel og tjenesterejser

Tidsbegrænset ansættelse

En tidsbegrænset ansat er en medarbejder, hvor tidspunktet for ansættelsesforholdets ophør er fastsat ud fra objektive kriterier, såsom en bestemt dato, færdiggørelse af en bestemt arbejdsopgave eller projekt. Når du har ansatte, der er ansat for en tidsbegrænse

03.10.16

Small country – big architecture

Despite the country’s modest size, Denmark has made significant impressions worldwide.