TOP 10 SØGNINGER

26.09.16

Ydelsesbeskrivelse: Arbejdsmiljørådgivning

Ydelsesbeskrivelsen "Arbejdsmiljøkoordinering, August 2014" omhandler kun ydelser i henhold til ”Bekendtgørelse om bygherrens pligter”, Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5.

28.09.16

Bestemmelser for pension

Indbetalingen skal ske til enten Arkitekternes Pensionskasse, KonstruktørPension eller Pension for Funktionærer (tidligere TeknikerPension).

03.10.16

Organization

Danish association of Architectural Firms is directed by CEO Lene Espersen.

06.10.16

Faglige krav til medlemskab

For at blive medlem af Danske Arkitektvirksomheder skal din virksomhed være en privat rådgivende arkitektvirksomhed.

06.10.16

Vedtægter

Foreningens navn er Danske Arkitektvirksomheder med binavnet DANSKE ARK. Vi er en medlemsforening i DI (Dansk Industri) og formålet med foreningen er:

07.10.16

Byggeomkostningsindeks for boliger

Byggeomkostningsindekset bruges til at følge inflationsudviklingen, til at regulere kontrakter og kan også bruges til at regulere rådgiverens - arkitektvirksomhedens honorar.

Byggeomkostningsindekset bruges primært til at følge inflationsudviklingen inden for boligbyggeriet og til kontr

10.10.16

Tærskelværdier efter 1. januar 2016

For tjenesteydelser og varer gælder der forskellige tærskelværdier alt efter om der er tale om en statslig eller anden type offentlig ordregiver.

Forsyningsvirksomhedsdirektivet omfatter kun forsyningsvirksomheder.

13.10.16

Arbejdsmiljø når et projekt skal gennemføres

Rådgiveren og den projekterende har også pligt til at oplyse bygherren om hans ansvar og pligter i forhold til Arbejdsmiljøloven og bekendtgørelsen om bygherrens pligter. 

19.10.16

Privatlivspolitik

Danske Arkitektvirksomheder følger den gældende lovning om beskyttelse af dine personlige oplysninger. Vi har udarbejdet nedenstående politik der forklarer, hvilke personoplysninger vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, hvad vi bruger dem til, og hvordan vi beskytter dem.

04.11.16

Opgaveindhentning

Dette punkt handler om, hvordan I holder styr på de informationer I modtager, når I skal igang med en opgave. 

Hver overskrift tilhører et dokument, som er vedhæftet nederst på siden. Ved hver overskrift er en kort beskrivelse af, hvad dokumentet drejer sig om.