TOP 10 SØGNINGER

23.09.16

Danish Association of Architectural Firms

Danish Association of Architectural Firms is an organization of private firms of consulting architects.

28.09.16

Overenskomst med Teknisk Landsforbund

Overenskomsten med Teknisk Landsforbund (TL) omfatter følgende medarbejdergrupper: Tekniske assistenter/-designere/-tegnere, Byggeteknikere, Møbel- og indretningsarkitekter, Bygningskonstruktører og andre tekniske funktionærer samt elever.

Alle bygningskonstruktører uddannet i Danmark e

28.09.16

Tidsbegrænset ansættelse, ferieoverførsel og tjenesterejser

Når du har medarbejdere, der er ansat for en tidsbegrænset periode, fx i forbindelse med et bestemt projekt eller opgave, gælder der særlige forhold.

03.10.16

Small country – big architecture

Despite the country’s modest size, Denmark has made significant impressions worldwide.

06.10.16

STRATEGI

Vores arbejde i Danske Arkitektvirksomheder bygger på branchestrategien ”Vi bygger bedre liv” som dækker perioden 2018-2022.

Arkitektur er en væsentlig del af vores velfærdssamfund og en forudsætning for, at byer, byrum, landskaber, boliger og arbejdspladser kan understøtte det gode liv

06.10.16

Andre branchetal

Få nøgletal fra arkitektbranchen, analyser vedr.

07.10.16

Lovgivning og anvisninger

Der findes en række lovkrav, der er gældende på tilgængelighedsområdet og som skal overholdes. BR 15 er det vigtigste af disse dokumenter.

11.10.16

Supplerende dækning ved høj selvrisiko

Danske Arkitektvirksomheder og HDI-Gerling har udviklet en valgfri løsning på det problem der opstår, når en underrådgiver skal acceptere en stor selvrisiko på den af totalrådgiver valgte projektforsikring - på trods af at underrådgiverens ydelse kun udgør en lille del af opgavens samlede honora

14.10.16

Sådan kommer du i gang med DGNB

Bygherre kan bede om at få DGNB certificeret et byggeri, men du kan også selv foreslå det. Her finder du oplysninger om, hvilke typer bygninger mm der kan certificeres, og hvordan du kommer i gang. 

DGNB kan være en god forretning, da branchen generelt efterspørger bæredygtige byggerier

20.10.16

Freelanceaftaler mellem arkitekter

I perioder med spidsbelastning eller ved opgaver, som kræver en særlig viden, kan det være en løsning af købe konsulentbistand på freelancebasis fra en anden arkitektvirksomhed. I så fald kan der indgås en aftale om et freelance-samarbejde.