TOP 10 SØGNINGER

26.09.16

Ydelsesbeskrivelse: Byggeri og Landskab 2018

Denne ydelsesbeskrivelse erstatter Ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Planlægning 2012 samt ”8.4 Digital Projektering 2016: Tillæg om digitale ydelser” og andre tidligere versioner af ydelsesbeskrivelserne.

10.10.16

Almindelige betingelser for rådgivning - ABR

ABR dokumenterne fra 2018 er mere komplekse end det gamle ABR 89, og det anbefales, at arkitekter sætter sig grundig ind i dokumenterne, inden de lægges til grund for en aftale.

29.09.16

Aftaleformularer: Byggeri

ABR18, ABR Forenklet eller ABR89 forudsættes aftalt, og der henvises til de relevante ydelsesbeskrivelser fx Byggeri Landskab 2018 eller Byggeri og Planlægning, december 2012 samt ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning. 

09.08.18

Ydelsesbeskrivelse: Byggeri & Planlægning 2012

2012-udgaven vil imidlertid fortsat være relevant for en række igangværende aftaler og vil være det mange år frem. Derfor kan Ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Planlægning fra 2012 med tilhørende bilag fortsat findes her.

28.09.16

Overenskomst med Forbundet Arkitekter og Designere samt Jordbrugsakademikere

Overenskomsten med FAOD og JA gælder for en række medarbejdere:

07.10.16

Sekretariat

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til fx medlemskab, kontrakter og udbud eller forsikringsforhold. Du kan ringe på tlf 32 83 05 00, sende en mail på info@danskeark.dk eller ringe direkte til den medarbejder, du har brug for at tale med.

26.09.16

Ydelsesbeskrivelse: Bygherrerådgivning

Bygherrerådgivningsaftaler kræver en mere præcis afgrænsning af ydelsen i selve aftalen.

26.09.16

Ydelsesbeskrivelse: Som udført

Såfremt bygherren ønsker "som udført" tegninger, skal dette fremgå af aftalen. Aftales "som udført"-materiale, bør denne ydelsesbeskrivelse være en del af kontraktgrundlaget. 

Husk at angive niveauet for "som udført" tegningerne.

28.09.16

Overenskomst med Konstruktørforeningen

Overenskomsten er indgået mellem Dansk Industri (DIO II) og Konstruktørforeningen (KF). Den gælder for ovennævnte der er ansat i private rådgivende arkitektvirksomheder med medlemskab af Dansk Industri.

05.10.16

Professionel ansvarsforsikring

Din arkitektvirksomheds professionelle ydelse indebærer et professionelt ansvar. Ansvaret skal dækkes af en professionel ansvarsforsikring.