TOP 10 SØGNINGER

26.09.16

Ydelsesbeskrivelse: Som udført

I denne ydelsesbeskrivelse defineres den ydelse, som skal foretages for at bringe et projektmateriale til det niveau, hvor materialet og det aktuelt udførte projekt er i overensstemmelse med hinanden.

Såfremt bygherren ønsker "som udført" tegninger, skal dette fremgå af aftalen.

28.09.16

Gode råd om lønforhandling

Vejledningen orienterer om overenskomsternes regler for lønforhandling i det gældende lønsystem og giver en række gode råd og anbefalinger om tilrettelæggelse og gennemførelse af lønforhandlinger.

29.09.16

Aftaleformularer: Byggeri

Nedenfor kan du hente Danske Arkitektvirksomheders og FRIs aftaleformularer for byggeri og bygherrerådgivning. Aftaleformularen kan du bruge ved delt rådgivning, totalrådgivning samt ved aftale om underrådgivning.

05.10.16

Professionel ansvarsforsikring

Vi tilbyder en professionel ansvarsforsikring fra 2.500 kr, der er udformet i samarbejde med mæglervirksomheden Marsh og ansvarsspecialisten HDI Danmark.

Din arkitektvirksomheds professionelle ydelse indebærer et professionelt ansvar.

06.10.16

ORGANISATION

Danske Arkitektvirksomheder er en brancheorganisation med ca. 650 medlemsvirksomheder.

07.10.16

Sekretariat

Danske Arkitektvirksomheders opgaver løses af et sekretariat, der i det daglige servicerer og rådgiver vores medlemmer, udvikler og gennemfører projekter samt varetager politiske og forretningsmæssige interesser.

Foto af sekretariatet i Da</body></html>
10.10.16

Vilkår og tilmelding

Danske BoligArkitekter er etableret af og drives i samarbejde mellem Danske Arkitektvirksomheder og Bolius Boligejernes Videncenter A/S.

13.10.16

FNs handikapkonvention - For arkitekter og arkitektvirksomheder

Her finder du de punkter fra FNs handikapkonvention, der har betydninger for arkitektfagets udøvelse indenfor planlægning, byggeri og design.

Der er kun medtaget artikler med direkte betydning for arkitekter og i artiklerne er kun fremhævet de dele der relaterer til arkitektfaget.

14.10.16

Andre guidelines vedr. CSR

En række initiativer, styrelser og organisationer - både lokalt og på internationalt plan tilbyder guidelines vedr. CSR og virksomheders samfundsansvar. Det gælder bl.a.

04.11.16

Kapitel 1: Overordnet beskrivelse

Håndbogens Kapitel 1 er den overordnede beskrivelse af kvalitetsledelsessystemet, ledelsens ansvar i forbindelse med kvalitetsledelsessystemet og styring af ressourcer. 

Her finder du en generel beskrivelse af kvalitetledelsessystemet, som blandt andet indeholder informationer om anvend