TOP 10 SØGNINGER

26.09.16

Ydelsesbeskrivelse: Byggeri og Landskab 2018

Ydelsesbeskrivelsen Byggeri & Landskab 2018 (YBL18) er seneste udgave af Danske Arkitektvirksomheder og FRI’s ydelsesbeskrivelse inden for byggeri og landskab.
10.10.16

Almindelige betingelser for rådgivning - ABR

Almindelige Betingelser for rådgivning – ABR er de generelle aftalevilkår, som gælder i forholdet mellem en rådgiver og dennes kunde. Anvendelsesområdet for ABR er rådgivning og bistand inden for bygge- og anlægsarbejder og anvendes typisk ved delt rådgivning, totalrådgivning og i totalentrepriseaftalen mellem totalentreprenøren og rådgiveren m.v. Det anbefales også at lægge ABR til grund ved aftaler mellem en totalrådgiver og dennes underrådgiver(e).
29.09.16

Aftaleformularer: Byggeri

Nedenfor kan du hente Danske Arkitektvirksomheders og FRIs aftaleformularer for byggeri og bygherrerådgivning. Aftaleformularen kan du bruge ved delt rådgivning, totalrådgivning samt ved aftale om underrådgivning. Aftaleformularerne findes også på engelsk.
09.08.18

Ydelsesbeskrivelse: Byggeri & Planlægning 2012

Danske Arkitektvirksomheder og FRI har udarbejdet en ny ydelsesbeskrivelse Byggeri og Landskab 2018, som erstatter Ydelsesbeskrivelse Byggeri og Planlægning fra 2012, YB 12, (samt 8.4 Digital Projektering 2016: Tillæg om digitale ydelser”). 
07.10.16

Sekretariat

Danske Arkitektvirksomheders opgaver løses af et sekretariat, der i det daglige servicerer og rådgiver vores medlemmer, udvikler og gennemfører projekter samt varetager politiske og forretningsmæssige interesser. Det arbejdsretslige område varetages af Dansk Industri (DI). Du kan finde deres specialister nederst på siden.
26.09.16

Ydelsesbeskrivelse: Bygherrerådgivning

Denne ydelsesbeskrivelse bruger du ved bygherrerådgivning. I ydelsesbeskrivelsen defineres bygherrerådgiverens rolle ved de forskellige entrepriseformer, ved partnering, lejerrådgivning, investorrådgivning m.v.
26.09.16

Ydelsesbeskrivelse: Som udført

Ydelsesbeskrivelse som udført defineres den ydelse, som skal foretages for at bringe et projektmateriale til det niveau, hvor materialet og det aktuelt udførte projekt er i overensstemmelse med hinanden. Denne er erstattet af "Vejledning: Som udført 2022".
05.10.16

Professionel ansvarsforsikring

Vi tilbyder en professionel ansvarsforsikring fra 2.975 kr., der er udformet i samarbejde med mæglervirksomheden Marsh og ansvarsspecialisten HDI Danmark.
07.10.16

Honorar- og betalingsforhold

Her finder du bl.a. en model til beregning af timesatser, hvis du udlåner en medarbejder til en anden virksomhed samt en model til udregning af honorar i forbindelse med totalrådgivning, når der er flere arkitektvirksomheder med til at løse en opgave.
06.10.16

Sådan melder du dig ind

Vi skal bruge forskellige oplysninger om dig og din virksomhed ved indmeldelse. Vi skal bl.a. vide, hvem der er kontaktperson fra ledelsen og have en bekræftelse på, at de faglige krav til medlemskab er opfyldt. Her kan du finde de forskellige nødvendige dokumenter, som du skal udfylde og sende til os.