ABR 89

Opdateret 06.02.17

ABR 89 står for ”Almindelige bestemmelse for teknisk rådgivning og bistand” og anfører de vilkår, som skal være gældende for aftalen mellem parterne. ABR 89 er et aftaledokument og skal derfor - som udgangspunkt - aftales mellem parterne for at kunne gøres gældende mellem parterne.

Der er tale om et såkaldt agreed document, som er vedtaget mellem byggeriets parter. ABR 89 søger at afbalancere de interesser, som typisk er involveret, når der indgås aftaler om teknisk bistand og rådgivning.

Anvendelsesområdet for ABR 89 er rådgivning og bistand inden for bygge- og anlægsarbejder og kan aftales ved delt rådgivning, totalrådgivning og i totalentrepriseaftalen mellem totalentreprenøren og rådgiveren m.v. 

Såfremt der indgås aftale med en forbruger, bør altid ABR 89 (og ydelsesbeskrivelsen) vedlægges som et tillæg til kontrakten.

ABR 89 er tilgængelig i en dansk, engelsk og tysk version.

ABR89: Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand
ABR89-UK: General Conditions for Consulting Services
ABR89-D: Allgemeinen bestimmungen für technische fachberatung und technische leistungen