Når man designer og planlægger en inkluderende arkitektur, kan man skabe byer og byrum, hvortil alle har en ligeværdig adgang, og hvor alle har mulighed for at være sammen med andre mennesker. God brugerforståelse og en humanistisk tilgang til arkitekturen gør en verden til forskel for oplevelsen af den og for menneskers trivsel, sundhed og velvære. Men det kræver viden og indsigt i mennesker og en god forståelse for diversitet i brugerbehov, når arkitekturen skal virke inkluderende for alle.

De fysiske rammer påvirker os mentalt og fysisk. Når rammerne er bedst, kan de gøre os lykkelige. Når de er værst, kan de gøre os syge. Uhensigtsmæssig byudvikling, manglende tværfagligt samarbejde mellem byggeriets aktører og traditionel silotænkning påvirker alle. Men særligt sårbare brugergrupper, som mennesker med funktionsnedsættelse eller kroniske sygdomme, bliver påvirkede negativt, når der bliver bygget for nogle og ikke for alle.

Denne dokumentar giver dig en introduktion inkluderende arkitektur med den sociale bæredygtighed i højsædet, og de tilknyttede temafilm skildrer arkitektoniske løsninger, dilemmaer og problemstillinger gennem brugere, arkitekter, bygherrer og rådgiveres oplevelse, viden og erfaring.

Produceret for Danske Arkitektvirksomheder af Feldballe Film & TV i samarbejde med Bevica Fonden, Realdania og Dreyers Fond.

Mange tak til alle, der har bidraget til realiseringen af projektet.

Instruktør: Mette Tornfeldt
Fotograf: Preben Hjorth, Anders Wiuff
Klip: Anders Wiuff, Bo Jørgensen
Producent: Nils Feldballe

Foto fra film om værdiskabelse og arkitektur

Universelt design og social bæredygtighed

Få en introduktion til universelt design og social bæredygtighed.
Foto fra film om værdiskabelse og arkitektur

Brugerinvolvering og evaluering

Tre film om evalueringsmetoder og evalueringens betydning for fremtidens byggeri og anlæg.
Foto fra film om værdiskabelse og arkitektur

Hvad skaber værdi i byggeriet?

Fysisk og mental sundhed går hånd i hånd, men der er stor ulighed i sundheden både hos unge og ældre.
Foto fra film om værdiskabelse og arkitektur

Fysiske rammer og effekter

De fysiske rammer virker ikke ens på os. Den viden har afgørende betydning for planlægning, design og brug.