Tal & Analyser

Opdateret 09.07.24

Se hvordan vores medlemmer fordeler sig på fx omsætning og antal medarbejdere - og find de seneste branchetal og analyser baseret på egne tal, indberetninger fra vores medlemmer og på data fra Danmarks Statistik m.fl.

Vores medlemmer varierer meget i størrelsen – både når man ser på omsætning og antal medarbejdere. Vi har fra de helt små enkeltmandsfirmaer til store arkitektvirksomheder med op til flere filialer i både Danmark og andre lande.
Se en liste over vores medlemmer

Geografisk fordeling af medlemmer
Figur 1: Geografisk fordeling af medlemmer af Danske Arkitektvirksomheder, 2016.


Diagram over antal medlemmer efter segment
Figur 2: Fordeling af medlemmer hos Danske Arkitektvirksomheder fordelt på antallet af medarbejdere, 2021.

 

Omsætningen varierer – men er heldigvis stigende

At drive arkitektvirksomhed kan være en god forretning, men er også forbundet med stor usikkerhed. Branchen er meget konjunkturfølsom, og arkitektvirksomhederne er de første til at mærke når kriser i byggesektoren opstår. De senere år har udvist en stigning i omsætningen og virksomhederne er også blevet bedre til at sprede risikoen. Figur 3 viser den samlede honoraromsætning for medlemsvirksomhederne samt antallet af medarbejdere.

Diagram over honoraromsætning og antal medarbejdereFigur 3: Samlet honoraromsætning (mia. kr.) og antal medarbejdere, 2013-2021.