Tal & Analyser

Opdateret 06.09.18

Se hvordan vores medlemmer fordeler sig på fx omsætning og antal medarbejdere - og find de seneste branchetal og analyser baseret på egne tal, indberetninger fra vores medlemmer og på data fra Danmarks Statistik m.fl.

Vores medlemmer varierer meget i størrelsen – både når man ser på omsætning og antal medarbejdere. Vi har fra de helt små enkeltmandsfirmaer til store arkitektvirksomheder med op til flere filialer i både Danmark og andre lande.
Se en liste over vores medlemmer

Geografisk fordeling af medlemmer
Figur 1: Geografisk fordeling af medlemmer af Danske Arkitektvirksomheder, 2016.
Image removed.
Figur 2: Fordeling af medlemmer hos Danske Arkitektvirksomheder fordelt på antallet af medarbejdere, 2016.

Omsætningen varierer – men er heldigvis stigende

At drive arkitektvirksomhed kan være en god forretning, men er også forbundet med stor usikkerhed. Branchen er meget konjunkturfølsom, og arkitektvirksomhederne er de første til at mærke når kriser i byggesektoren opstår. De senere år har udvist en stigning i omsætningen og virksomhederne er også blevet bedre til at sprede risikoen. Figur 3 viser den samlede omsætning for medlemsvirksomhederne, mens figur 4 viser omsætningsfordelingen for de forskellige virksomhedsstørrelser.

Figur 3: Danske Arkitektvirksomheders medlemmers totalomsætning i perioden 2010-2015.
Figur 3: Danske Arkitektvirksomheders medlemmers totalomsætning i perioden 2010-2016.
Figur 4: Medlemsvirksomhedernes totalomsætning efter størrelse, 2016.
Figur 4: Medlemsvirksomhedernes totalomsætning efter størrelse, 2016.