Andre branchetal

Opdateret 19.07.19

Få nøgletal fra arkitektbranchen, analyser vedr. eksempelvis omsætning og eksport fra DI Rådgiverne, Dansk Brancheanalyse - eller kontakt os, hvis du har brug for særlig viden.

DI Rådgiverne

DI Rådgiverne udarbejder en årlig analyse af udviklingen i rådgiverbranchen herunder arkitektbranchen. I brancheanalysen finder du en række nøgletal om rådgivningsbranchen. Data er indsamlet hos Danmarks Statistik og blandt DI Rådgivernes medlemsvirksomheder. Analysen redegør for branchens omsætning*, antallet af fuldtidsansatte, branchens geografiske udseende og rådgivernes kundetyper.
Læs mere om DI Rådgiverne her

Omsætningstallene for arkitektvirksomhederne i DI Rådgivernes analyse, er IKKE de samme som vores medlemsvirksomheder, hvilket skyldes at Danmarks Statistik benytter branchekoden som omdrejningspunkt. I Danmark er arkitekt ikke en beskyttet titel og mange virksomheder registrerer sig under denne kode til trods for at de IKKE er uddannet som arkitekter. Således baserer omsætningstallene fra Danmarks Statistik sig på indberetninger fra ca. 4.000 virksomheder, mens vi har ca. 650 medlemmer, som alle opfylder krav til bl.a. at være uddannet arkitekt.
 

Dansk Brancheanalyse

Dansk Brancheanalyse udgiver hvert år en analyse af arkitektbranchen. Analysen omfatter dog ”kun” de 215 største arkitektvirksomheder i Danmark. Analysen kan købes på www.danskbrancheanalyse.dk, og indeholder en række relevante data. Analysen går skridtet videre end traditionelle regnskabsanalyser, idet man i analysen estimerer de oplysninger der ikke fremgår af regnskaberne. Herudover forsøger man at koble andre informationer sammen med de tilgængelige regnskabsinformationer.
Læs mere om Dansk Brancheanalyse her

Dansk Regnskabsanalyse

Dansk Regnskabsanalyse udgiver også en rapport baseret på årsberetninger.
Læs mere om Dansk Regnskabsanalyse

Eksportanalyse

Vi udarbejder sammen med Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) og Dansk Byggeri årligt en eksportanalyse, der belyser den internationale efterspørgsel efter danske arkitektydelser på udvalgte markeder.

Hent den seneste eksportanalyse her