BLIV MEDLEM AF
DANSKE ARKITEKT
VIRKSOMHEDER

FORDELE

Du får som medlem gratis juridisk rådgivning vedr. kontrakter og udbud mm., eksklusiv adgang til vejledninger, sparring på forretningsudvikling, adgang til netværk og ikke mindst politisk indflydelse

HVILKE MEDLEMSFORDELE ER DER FOR JER?

Her kan du se, hvilke konkrete fordele et medlemskab i Danske Arkitektvirksomheder giver dig og din virksomhed. Som medlem kan du også altid ringe, skrive eller bede om et møde, når du har brug for hjælp inden for de mange områder, vi arbejder med. Kontingentet dækker det hele.

Juridisk rådgivning

Du kan få gratis rådgivning af vores jurister og øvrige eksperter i forhold til kontrakter, udbud, konkurrencer, ophavsret m.m. Nogle af svarere finder du her - andre spørgsmål kan være specifikke og her kan du ringe, skrive eller bede om et møde. Kontingentet dækker det hele.

Læs mere om rådgivning og vejledning

Bedste og billigste forsikring

Som medlem af Danske Arkitektvirksomheder har du mulighed for at få en billigere og bedre professionel ansvarsforsikring. Den koster fra 2.975 kr. for en typisk nystartet virksomhed uden tidligere forsikring og fra 5.950 kr. for øvrige medlemmer.

Læs mere om forsikring

Adgang til dokumenter og vejledninger

Få fri adgang til standarder, paradigmer og værktøjer der hjælper dig i din hverdag. Find fx skabeloner til ansættelseskontrakter på dansk, engelsk og tysk, ydelsesbeskrivelser og andre aftaledokumenter, vejledninger til brug af efteruddannelsesmidler samt anbefalinger og gode råd, når det gælder udvikling af din forretning.

Læs mere om adgang til vejledninger

Netværk

Vi tilbyder dig og dine medlarbejdere at deltage i en stribe mindre netværk, hvor du kan mødes og udveksle erfaringer i et fortroligt og fokuseret forum.
Du kan bl.a. blive en del af netværk for forretningsudvikling, kommunikation, IT samt HR og administration.

Læs mere om vores netværk

Gratis deltagelse i kurser og medlemsarrangementer

Bliv opdateret på udbudsloven, tærskelværdier og kontraktforhold, få gode råd om internationalisering, cirkulær økonomi og dokumenteret merværdi - og hør om de nyeste regler for budgetansvar o.l. Vores kurser og seminarer er målrettet arkitektvirksomheder og udviklet specielt til dig.

Se aktuelle arrangementer

Medlemskab af Danske BoligArkitekter

Danske BoligArkitekter er for dig der arbejder med fx om- og tilbygninger, energirenoveringer men også nybyggeri for den lille boligejer. På www.danskeboligarkitekter.dk kan du vise dine projekter frem - og boligejerne kan nemt få et overblik over, hvem der kan hjælpe med hvad.

Læs mere om medlemskab af Danske BoligArkitekter

At være et aktivt medlem af Danske Arkitektvirksomheder er en rigtig god vej til at skabe et godt netværk i branchen, at få akut rådgivning på juridiske forhold i dagligdagen og samtidig være med til at skubbe samfundet i den rigtige retning!

Niels Jakubiak Andersen, adm. direktør i Næste

JURIDISK RÅDGIVNING

Få juridisk rådgivning inden for kontrakter, udbud, projektkonkurrencer og ophavsret.

JURIDISK RÅDGIVNING

En af Danske Arkitektvirksomheder centrale opgaver er at bistå vores medlemmer juridisk. Vi rådgiver om kontrakter, ABR 89, udbudsret og ophavsret. Du kan altid få dine kontrakter gennemgået af vores jurister, og så tilbyder vi også at gå aktivt ind i aktuelle udbud og projektkonkurrencer hvor udbuds- og konkurrencevilkårene forekommer urimelige eller er i strid med udbudsloven.

Hjælp til kontrakter og aftaler

Du er som medlem i Danske Arkitektvirksomheder altid velkommen til at få gennemfået dine kontrakter og andre aftaledokumenter, når du starter et nyt samarbejde op. Du kan ringe eller sende en mail men vores jurister holder også jævnligt medlemsmøder om kontraktforhold og ydelsesbeskrivelser.

Læs mere om kontrakter og aftaler

Udbud og projektkonkurrencer

Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. Vi oplever ofte, at både tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller misforstår dem. Vi hjælper dig i konkrete sager og arbejder også på at forenkle reglerne.

Læs mere om udbud og projektkonkurrencer

Rammevilkår - vi er med til at forbedre dem for jer

Vi arbejder løbende på at forbedre arkitektvirksomheders rammevilkår - og dermed de love og regler der er med til at regulere byggeriet og arkitektvirksomheders muligheder for at drive forretning og skabe arkitektur med merværdi.

Læs mere om arbejdet med rammevilkår

Skal du ansætte nye medarbejdere?

Står du over for at skulle ansætte eller afskedige medarbejdere? Mangler dine medarbejdere efteruddannelse for at kunne udføre de opgaver I får? Du kan få rådgivning af Dansk Industri's jurister vedr. HR & Personale og får desuden eksklusiv adgang til ansættelseskontrakter og vejledinger. 

Læs mere om HR & Personale her

Styrk din forretning

Mangler i en forretningsstrategi? Har I brug for sparring i forhold til kompetenceudvikling eller vil I ud på nye markeder? Det er vigtigt at have en velfungerende forretningsstrategi, der passer med alle elementer i jeres forretning for at kunne få en succesfuld virksomhed. Det kan vi hjælpe med. 

Læs mere om hvordan du kan styrke din forretning her

Danske Arkitektvirksomheder har en dyb viden omkring det at supportere deres medlemmer i mange forskellige sammenhænge, alt fra spørgsmål om forsikringer, jura, HR og overenskomst spørgsmål. For os hos SLA bruger vi Danske Arkitektvirksomheder til at perspektivere problemstillinger, som ofte opstår akut, og der kommer altid et hurtigt og kvalificeret bud på en løsning.

Mette Skjold, partner og adm. direktør hos SLA

HVAD KOSTER DET?

Medlemskab koster fra 1.909 kr. om året og opefter. Prisen varierer alt efter, hvor stor din omsætning er, om du har ansatte, og hvor stor din forsikringspræmie er.

Priser og betingelser

Medlemskab koster fra 1.909 kr. om året og opefter. Prisen varierer alt efter, hvor stor din omsætning er, om du har ansatte (og dermed også skal være medlem af Danske Industri - DI), og hvor stor din forsikringspræmie er. Prisen beregnes individuelt. Her kan du se et eksempel for en nystartet mindre virksomhed:

Mindstepris for medlemskab

Kontingent1.909 kr.
Forsikring (startpris)2.975 kr.
Årlig mindstepris, 1. år4.884 kr.

Kontingentet betales typisk over fire kvartaler og beregnes én gang om året.

Læs mere om beregning af kontingent

Faglige krav til medlemskab

For at blive medlem af Danske Arkitektvirksomheder skal din virksomhed være en privat rådgivende arkitektvirksomhed. Blandt virksomhedens ledende medarbejdere skal mindst én have været fuldtidsbeskæftiget ved arkitektarbejde i mindst fem år samt have en uddannelse som arkitekt, landskabsarkitekt eller bygningskonstruktør. 

Nyopstartede virksomheder, der lever op til uddannelseskravet men ikke erfaringskravet, kan dog blive optaget som B-associerede og opnå samme service og forsikring som ordinære medlemmer.

Læs mere om betingelser for medlemskab

FORSIKRING

En professionelle ansvarsforsikring koster fra 2.975 kr. Forsikringen dækker fx totalrådgiveransvar, overtrædelse af ophavsret og med præmiefri ophørsdækning i op til 10 år efter virksomhedsophør.

BEDSTE OG BILLIGSTE FORSIKRING

Som medlem af Danske Arkitektvirksomheder får en væsentlig billigere forsikringspræmie på din professionelle ansvarsforsikring end du ellers. Du får en forsikring på markedets bedste vilkår som også dækker fx totalrådgiveransvar og freelancere, overtrædelse af ophavsret og grov uagtsomhed. Vi tilbyder også projektforsikringer på enkeltsager, som fx kan bruges, når flere rådgivere i totalrådgivning skal dækkes af samme forsikring samt andre erhvervs- og privatforsikringer med rabat.

Løbende professionel ansvarsforsikring

Hos Danske Arkitektvirksomheder koster en professionel ansvarsforsikring fra 2.975 kr. med en selvrisiko fra 15.000 kr. Den dækker alle dine arbejdsområder uden tillægsforsikringer.

Læs mere om professionel ansvarsforsikring

Projektforsikring

Har du behov for en højere dækning på enkeltsager, tilbyder vi også projektforsikringer. De kan også bruges, når flere rådgivere i totalrådgivning skal dækkes af samme forsikring.

Læs mere om projektforsikringer

Andre erhvervs- og privatforsikringer

Ud over ansvars- og projektforsikringer tilbyder Danske Arkitektvirksomheder en række attraktive erhvervs- og privatforsikringer til vores medlemsvirksomheder og deres medarbejdere.

Læs mere om erhvervs- og privatforsikringer