Aftaler, ydelser og betalingsforhold

Her har vi samlet, det du har brug for, når du skal lave aftaler om teknisk rådgivning og bistand. Det gælder fx aftaleparadigmaer, ydelsesbeskrivelser, ABR, honorar- og betalingsforhold samt ordrebekræftelse.

En god kontrakt afstemmer forventningerne mellem parterne og forebygger konflikter. Kontrakten er samtidig nok den væsentligste dokumentationskilde i tilfælde af uenighed mellem kontraktparterne. Derfor kan der være en del tid, penge og frustrationer sparet ved at lave en god kontrakt, som er tilpasset den enkelte sag.

Uanset om du benytter standarddokumenter eller selv formulerer noget tilsvarende, bør du nøje gennemtænke, hvad din aftale bør indeholde, og hvad den ikke bør indeholde. De aftaler du laver med en bygherre bør så vidt mulig være skriftlige.

Vi anbefaler i det hele taget, at du benytter de standarder og følger de vejledninger der findes her på siderne. Så står du stærkest, hvis der skulle opstå tvivl, uenigheder og problemer undervejs. Det er dokumenter, der hviler på et solidt grundlag, og som flere af byggeriets parter i mange af tilfælde, har udarbejdet i fællesskab.