Ydelsesbeskrivelse: Anlæg og Planlægning

Opdateret 25.04.19

Denne ydelsesbeskrivelse anvendes som grundlag for rådgivning i forbindelse med anlægsarbejder og planlægning.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at ydelsesbeskrivelsen er en bruttoopremsning af ydelser. Det er derfor ikke tilstrækkeligt blot at henvise til ydelsesbeskrivelsen i aftalens pkt. 3. Man er - i aftalens pkt. 4 - nødt til at skrive hvilke ydelser i ydelsesbeskrivelsen er gældende for aftaleforholdet. 

Det anbefales, at ABR 89 aftales og at kontrakten udformes på den af Danske Arkitektvirksomheder og FRI udarbejdede aftaleformular (se under "Aftaleformularer: Byggeri").

Ydelsesbeskrivelsen er også tilgængelig i en engelsk version.

Ydelsesbeskrivelse: Anlæg og planlægning 2013
UK version - Description of Services - Civil Works and Planning 2013