Fokusudvalg og ekspertgrupper

Opdateret 07.11.23

Danske Arkitektvirksomheders fokusudvalg og ekspertgrupper er med til at sikre større gennemslagskraft, medlemsinvolvering og er samtidig en kvalitetssikring af de projekter sekretariat, bestyrelse og fokusudvalgene sætter i søen. Ekspertgrupperne suppleres løbende, og nye medlemmer er velkomne!

Fokusudvalg

Bestyrelsen og sekretariatets arbejde understøttes af i alt fire arbejdende fokusudvalg med deltagelse af repræsentanter fra vores medlemsvirksomheder. De fire fokusudvalg, der beskæftiger sig med juridiske spørgsmål, forretningsudvikling, bæredygtighed og byggepolitik.

Fokusudvalgene er med til at sikre Danske Arkitektvirksomheder en større politisk indflydelse og gennemslagskraft i tæt samarbejde med sekretariat og bestyrelse. Hvert Fokusudvalg består af en formand, to næstformænd, en fra Danske Arkitektvirksomheders bestyrelse samt en eller flere udvalgssekretærer fra sekretariatet. Fokusudvalgene mødes fire til seks gange årligt.

De fire udvalg er:

Aftaleret og juridiske forhold

Fokusudvalget for Aftaleret og juridiske forhold beskæftiger sig med lovkrav, aftaler/kontrakter, ydelsesbeskrivelser, udbud, konkurrencevilkår, forsikringsforhold, IKT/digitalt byggeri, BIM og Molio (tidligere bips og Byggecentrum).

Formand: Flemming Andersen, Flemming Andersen Arkitekter
Marianne Friis, Arkitema
Kolja Nielsen, CEBRA
Jens Henrik Birkmose, Bircon ApS
Nina Jensen, Schønherr
Bestyrelsesrepræsentant: Thomas Kveiborg, Arkitema
Sekretariat: Preben Dahl og Paul K. Jeppesen

Forretningsudvikling

Fokusudvalget for Forretningsudvikling arbejder med udvikling af forretning, kvalitetsledelse, efteruddannelse, netværk/mentorordninger og internationale fremstød.

Formand: Mads Dyssel Engel, Nordic Office of Architecture
Henriette Vamberg, Gehl Architects
Mette Prip Bonné, Rønnow Arkitekter 
Frederik Schou Hansen, CEBRA
Mads Tenney Jordan, LYTT Architecture as
Bestyrelsestråd: Jeanette Hansen, 3XN
Sekretariat: Lars Emil Kragh og Teitur Hvidbro

Bæredygtighed

Fokusudvalget for Bæredygtighed arbejder med bæredygtighed, miljø, CSR, tilgængelighed og arbejdsmiljø.

Formand: Tomas Snog, AI A/S
Lasse Lind, 3XN/GXN
Rob Marsh, C.F. Møller Arkitekter
Alexandra Vindfeld, SLA
Nanna Flintholm, AART architects
Bestyrelsesrepræsentant: Jacob Kurek, Henning Larsen Architects
Sekretariat: Kirstine Brøgger Jensen og Vibeke Grupe Larsen

Arkitektur- og byggepolitik

Fokusudvalget for Arkitektur- og byggepolitik arbejder med de overordnede politiske rammevilkår, uddannelse og markedsanalyser.

Formand: Morten Toft Jensen, H+
Vibeke Lindblad, Christensen & Co. Arkitekter
Sara Buhl Bjelke, URBAN POWER
Louise Villensteen Toft, GPP Arkitekter
Sune Nielsen, CUBO arkitekter
Bestyrelsesrepræsentant: Torben Møbjerg, LYTT Architecture
Sekretariat: Karen Sejr og Sait Ciftci

Ekspertgrupper

Hvert Fokusudvalg har tilknyttet en Ekspertgruppe, der består af medlemmer af Danske Arkitektvirksomheder med særlig interesse og specialviden inden for det specifikke fokusområde og/eller som har en plads i et af DI’s tilsvarende udvalg.

Ekspertgruppen mødes to gange årligt for at diskutere Fokusudvalgets politik, give sparring og input til konkrete opgaver, udpege projekter til bestyrelsens prioritering, at dele viden samt at skabe bred personlig kontakt og forankring.

Ekspertgruppen består af 15-30 personer og suppleres løbende.

Hvis du er interesseret i at engagere dig i en eller flere af vores ekspertgrupper, er du meget velkommen til at kontakte direktør Lars Storr-Hansen på lsh@danskeark.dk.