Danske Arkitektvirksomheder

Danske Arkitektvirksomheder er en branche- og erhvervsorganisation for private rådgivende arkitektvirksomheder. Vi har omkring 650 medlemsvirksomheder, der tilsammen beskæftiger ca. 5.000 arkitekter, landskabsarkitekter, bygningskonstruktører samt medarbejdere inden for fx administration, kommunikation og IT.

Danske Arkitektvirksomheder varetager og repræsenterer arkitektvirksomheders forretningsmæssige interesser og er i tæt dialog med det politiske system, offentlige myndigheder, bygherrer og entreprenører for at skabe optimale rammevilkår for arkitekternes muligheder for at drive forretning og skabe arkitektur med merværdi.

Vi er som erhvervsorganisation optaget af udbuds-, kontrakts-, ansvars- og forsikringsforhold samt et stort fokus på den aktuelle og samfundsmæssige dagsorden, da det har afgørende betydning for vores medlemmers muligheder og udfordringer for at drive arkitektvirksomhed. Danske Arkitektvirksomheder er medlemsorganisation i DI, der i samarbejde med Danske Arkitektvirksomheder forhandler hovedaftaler og overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår med faglige organisationer.

Vores medlemmer - din garanti

Hos alle medlemmer af Danske Arkitektvirksomheder er der mindst én person i virksomhedens ledelse, der har været fuldtidsbeskæftiget ved arkitektarbejde i mindst fem år. Heraf skal personen i mindst to år have været selvstændig eller have fungeret som ansvarlig leder i en arkitektvirksomhed. Personen skal desuden have en gyldig afgangseksamen.

Alle medlemmer hos Danske Arkitektvirksomheder er forpligtet til at have en løbende professionel ansvarsforsikring med en dækningssum for tingskade og formueskade på minimum 2,5 millioner kroner pr. skade og pr. år. Dækningen skal som minimum leve op til de krav der fremgår af Danske Arkitektvirksomheders liste over krav til forsikringsselskaber.

Krav til forsikringsselskaber

Sekretariat

Danske Arkitektvirksomheders opgaver løses af et sekretariat, der i det daglige servicerer og rådgiver vores medlemmer, udvikler og gennemfører projekter samt varetager politiske og forretningsmæssige interesser. Det arbejdsretslige område varetages af Dansk Industri (DI). Du kan finde deres specialister nederst på siden.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til fx medlemskab, kontrakter og udbud eller forsikringsforhold. Du kan ringe på tlf 32 83 05 00, sende en mail på info@danskeark.dk eller ringe direkte til den medarbejder, du har brug for at tale med. Husk at hvis du har spørgsmål vedr. personale og HR, skal du kontakte DI.

Vores adresse er Vesterbrogade 1E, 2. sal, 1620 København V

Foto af Lene Espersen

  

 

 • LENE ESPERSEN
 • Direktør, cand.oceon.
 • M 2327 6926
 • E le@danskeark.dk

Ulla Michael

 

 • ULLA MICHAEL
 • Administrationschef
 • T 3283 0500
 • E um@danskeark.dk

Foto af Klaus Juelkert

 

 • KLAUS JUELKERT
 • IT- og medlemschef
 • T 3283 0500
 • E kj@danskeark.dk

Foto af Karen Sejr

 

 • KAREN SEJR
 • Kommunikationschef
 • M 3034 8285
 • E ks@danskeark.dk 

Foto af Lars Emil Kragh

 

 • LARS EMIL KRAGH
 • Forretningsudviklings- & projektchef
 • M 5167 1554
 • E lek@danskeark.dk

Foto af Paul K. Jeppesen

 

 • PAUL K. JEPPESEN
 • Chefkonsulent, cand.scient.pol., forsikring
 • M 2729 3461
 • E pkj@danskeark.dk

 

Peter Andreas Sattrup

 

 • PETER ANDREAS SATTRUP
 • Chefkonsulent, bæredygtighed
 • M 2636 3812
 • E pas@danskeark.dk

 

FOTO KOMMER  
 • KIRSTINE BRØGGER JENSEN
 • Bæredygtighedskonsulent
 • M 3034 1230
 • E kbj@danskeark.dk
FOTO KOMMER

 

 

 • KRISTER JENS
 • Bæredygtighedskonsulent
 • M 2137 2181
 • E krj@danskeark.dk
Preben Dahl

 

 

 • PREBEN DAHL
 • Chefjurist, advokat
 • M 2869 0576
 • E pd@danskeark.dk

 

Sait Ciftci

 

 

 • SAIT CIFTCI
 • Chefkonsulent, advokat
 • M 2327 6915 
 • E sc@danskeark.dk

Vibeke Gruppe Larsen

 
 • VIBEKE GRUPE LARSEN
 • PhD Forsker - Cirkulær økonomi og Verdensmål
 • M 2628 0289
 • E vgl@danskeark.dk     

   

Alger Olsen

 

 
 • ALGER OLSEN
 • Studentermedhjælper
 • E analyse@danskeark.dk

Rikke Friis Sørensen

 
 • RIKKE FRIIS SØRENSEN
 • Studentermedhjælper
 • E kommunikation@danskeark.dk

 

DI: HR og Personale

 

 

Tina Munch  
 • TINA MUNCH
 • Chefkonsulent i DI, advokat
 • T 3377 3487
 • E timu@di.dk
Trine Labuhn  
 • TRINE LABUHN
 • Konsulent i DI, advokat
 • T 3377 3551
 • E tlab@di.dk

 

Politisk fokus

Arkitektvirksomheder – og bygherrer for den sags skyld – bruger meget tid på udbud og prækvalifikationer, der efterfølgende smides væk. Det er en uholdbar forretningsmodel som i sidste ende spilder både skatteborgernes og rådgivers penge. Det arbejder vi på at gøre noget ved. Det samme gælder den grønne omstilling, hvor vi mener, at der er et kæmpe og uopdyrket forretningspotentiale for arkitektvirksomheder - vores medlemmer.

Vi har fokus på at servicere og rådgive vores medlemmer, men en stor del af vores arbejde i organisationen handler også om at varetage vores medlemmers erhvervsmæssige interesser og påvirke rammevilkår gennem det politiske system.

Vi sætter projekter i søen, der kan stille skarpt på udvalgte fokusområder, fx via vores interne fokusudvalg (link), vi arbejder sammen med andre organisationer om at løfte fælles dagsordener – og endelig – har vi en tæt dialog med diverse ministerier og er repræsenterede i en lang række eksterne erhvervspolitiske, uddannelsespolitiske og faglige udvalg.

Her kan du høre Lene Espersen, direktør i Danske Arkitektvirksomheder fortælle om, hvordan arkitektur skaber værdi:

Her er et udpluk at projekter og fokusområder vi arbejder med:

 • BEDRE PROJEKTKONKURRENCER OG MINDRE TRANSAKTIONSOMKOSTNINGER Der spildes millioner af kroner på at producere unødigt materiale og på at administrere unødigt komplicerede konkurrencer, hvor det til syvende og sidst er den gode idé, der tæller. Vi arbejder for at ressourcerne i stedet skaber noget værdi. Fremfor papirspild i konkurrencefasen kunne samfundet få forbedre indlæringen i folkeskolen, et mindsket sygefravær i den offentlige sektor  og i det hele taget give samfundet mere tilbage på den lange bane.

 • TOTALØKONOMI OG HELHEDSTÆNKNING I BYGGERIET Hvis bygherren tog de totaløkonomiske økonomi-briller på, ville han/hun ofte opdage, at det bedre kan betale at se byggeriet som en del af en helhed i hele bygningens levetid, hvor udgifterne til opførelsen budgetmæssigt er en brøkdel i forhold til bygningens samlede leveomkostninger. Når man i dag tænker kortsigtet og f.eks. alene fokuserer på at der skal bygges billigt, kan konsekvensen være, at vedligehold og drift bliver relativt omkostningstungt, og at den samlede regning over en bygnings levetid bliver alt for høj. Hvis man i stedet tænker totaløkonomisk, f.eks. ved anvendelse af LCC- værktøjer, vil en investering i højere kvalitet i byggeriet ofte være tilbagebetalt over en kort årrække fordi man reducere udgifterne til vedligehold og drift. Vi skal have mere helhedstænkning ind i byggeriet ikke kun tænke i her og nu løsninger.

 • CIRKULÆR ØKONOMI ER VEJEN FREM Det bæredygtige byggeri og i særdeleshed den cirkulære tankegang, hvor vi genbruger og forædler produkter på ny er en oplagt businesscase og et forretningsområde med stort og afgørende potentiale. Men det kræver nogle frontløbere – både modige bygherrer og innovative arkitektvirksomheder – som tør og tror på, at cirkulære økonomi er vejen frem til et mere bæredygtigt og mindre ressourcekrævende samfund. Vi ønsker at Danmark går forrest for at få det forretningsmæssige forspring og ikke mindst sikre via et EU regelsæt at der etableres et indre marked for genbrugsprodukter, så der ikke opstår handelsbarriere for at den cirkulære økonomi kan fungere på tværs af landegrænser.

 • DISRUPTION Byggebranchens traditionelle metoder og forretningsområder vil blive presset og udfordret.  Ikke mindst digitaliseringen af vores samfund og den hastighed hvormed Big data omsættes til nye forretningsmodeller vil udfordre den traditionelle rådgivervirksomhed. I dag betaler kunden ikke for den merværdi arkitektvirksomheden skaber, men faktureres i stedet for selve projekteringen efterfølgende. Når nye digitale modeller opsplitter de nuværende ydelser i byggeriet kan dette potentielt true forretningsmodellen for rådgiver som vi kender den.  Vi mærker det allerede i dag og kommer til at få stor betydning for arkitekterhvervet. Vi skal være klædt på – og det skal vores medlemmer – til at møde udfordringerne, herunder sikre at vores medlemmer fremadrettet aflønnes for den mervædi de skaber, fremfor at forære den væk.

Bestyrelse og forretningsudvalg

Danske Arkitektvirksomheder ledes af en bestyrelse på ni personer fra medlemsvirksomhederne, der vælges på organisationens generalforsamling. Formanden vælges på generalforsamlingen og sammen med to næstformænd udgør de forretningsudvalget.

Den ny bestyrelse pr. 9. april 2019

Bestyrelsen består pr. 23. april 2020 af bestyrelsesformand Katja Viltoft fra JJW Arkitekter, Jacob Kurek fra Henning Larsen Architects, Niels Jakubiak Andersen fra Næste Ark, Trine Troelsen fra Lundgaard & Tranberg Arkitekter, Torben Møbjerg fra LYTT Architecture, Jeanette Hansen fra 3XN, Frants Nielsen fra Dorte Mandrup, Rasmus Bak fra BAKS ARKITEKTER samt Kim Risager fra Arkitema.

Forretningsudvalg

Forretningsudvalget udgør sammen med direktøren for Danske Arkitektvirksomheder den daglige ledelse. Formanden vælges direkte på generalforsamlingen, mens næstformænd konstitueres ved beslutning i bestyrelsen.

Forretningsudvalget består pr. 23. april 2020 dermed af:

Formand: Katja Viltoft, JJW Arkitekter
Næstformand: Niels Jakubiak Andersen, Næste Ark
Næstformand: Kim Risager, Arkitema
Daglig ledelse: Lene Espersen, Danske Arkitektvirksomheder

ORGANISATION

Danske Arkitektvirksomheder er en brancheorganisation med ca. 650 medlemsvirksomheder. Organisationen ledes af en bestyrelse, et forretningsudvalg og et sekretariat med en administrerende direktør i spidsen.

Bestyrelse

Bestyrelsen vælges på en årlige generalforsamling blandt foreningens medlemmer. 

Forretningsudvalg og administrerende direktør

Forretningsudvalget består af formand, næstformænd og direktøren for Danske Arkitektvirksomheder og udgør organisationens daglige ledelse. 

Sekretariat

Sekretariatet rådgiver og servicerer organisationens medlemmer, varetager organisationens politiske interesser og daglige drift. 

Fokusudvalg og ekspertgrupper

Og endelig er der sammensat fire fokusudvalg med repræsentanter fra foreningens medlemmer, som arbejder med politiske- og juridiske emner indenfor aftaleret, forretningsudvikling, arkitektur og byggepolitisk samt bæredygtighed. Til hvert fokusudvalg er tilknyttet en ekspertgruppe som kan bidrage med arbejdet når der er behov for det.

Danske BoligArkitekter

Danske Arkitektvirksomheder har i samarbejde med Videncentret Bolius, etableret en ordning for enkeltmandsejet og små medlemsvirksomheder der udelukkende henvender sig til private boligejere. Denne gruppe tilbyder specialiserede serviceydelser via hjemmesiden www.danskeboligarkitekter.dk.

Læs meget mere om ordningen her

Vedtægter

Danske Arkitektvirksomheders arbejde er formuleret i en række vedtægter der tilsammen sætter rammerne for foreningens virke. Vedtægterne beskriver bl.a. formål, bestemmelser om medlemskab og forpligtelser.

Danske Arkitektvirksomheder tegnes af:

a.    formand og direktør i forening, 
b.    en næstformand og direktør i forening eller 
c.    formanden i forening med endnu et bestyrelsesmedlem. 

Danske Arkitektvirksomheders regnskabsår er kalenderåret. Ved afslutning af regnskabsåret aflægges regnskab, der revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor.

Læs mere om ovennævnte ved at vælge områderne en af gangen.

Organisations diagram juni 2019

Strategi: Vi bygger bedre liv

Vores arbejde i Danske Arkitektvirksomheder bygger på branchestrategien ”Vi bygger bedre liv” som dækker perioden 2018-2022.

Arkitektur er en væsentlig del af vores velfærdssamfund og en forudsætning for, at byer, byrum, landskaber, boliger og arbejdspladser kan understøtte det gode liv i Danmark. Danske arkitektvirksomheder – store som små – nyder høj national og international anerkendelse, og er forankrede i en tradition, hvor vi tænker i helheder uden at miste et højt kunstnerisk niveau. 

Det er hensigten med denne strategi, at vi alle har og får en rolle i realiseringen, lige fra bestyrelse til sekretariat over fokusudvalg og ekspertgrupper og til hver enkelt medlemsvirksomhed i det daglige virke.

Strategien "Vi bygger bedre liv - Strategi 2018-2022" er udviklet i en bred samarbejdsproces mellem sekretariat, bestyrelse, fokusudvalg og ekspertgrupper samt øvrige medlemmer og interessenter. Der er tre strategiske områder, som tilsammen skal understøtte vores mission og vision og være grundlaget for de kommende indsatser:

Stærk forretning

 • Vi skal sikre optimale rammevilkår
 • Vi skal styrke det kommercielle fokus
 • Vi skal udnytte digitaliseringen

Alliancer

 • Vi skal samarbejde tæt med byggebranchen
 • Vi skal stå sammen i arkitektbranchen
 • Vi skal styrke medlemmernes samarbejde, tværfaglighed og netværk 

Synlig værdi 

 • Vi skal dokumentere vores værdiskabelse
 • Vi skal udvikle redskaber og metoder til dokumentation
 • Vi skal udvikle værdibaserede forretningsmuligheder

Strategien er hverken forbeholdt eller løsrevet fra det arbejde som foregår i bestyrelsen, sekretariatet, vores fokusudvalg eller ekspertgrupperne. Der er tale om en bred og mangfoldig indsats, som spænder fra store strategiske projekter, over mindre justeringer af igangværende planer til den daglige rådgivning af medlemmerne. Fælles for det hele er, at alle involverede skal have et tydeligt billede af, at arbejdet er koblet op på de strategiske indsatser.

De strategiske indsatser og mål er også tænkt som en inspiration for alle medlemsvirksom- heder, der ikke har en daglig tilknytning til hverken udvalg eller sekretariat. De tre strategiske indsatsområder er en opfordring til medlemsvirksomhederne om at løfte blikket og arbejde mere strategisk med de mange udfordringer og muligheder, der er for både arkitektbranchen og den enkelte virksomhed.

Læs mere om indsatsområder, branchens udfordringer og muligheder i strategien "Vi bygger bedre liv - Strategi 2018-2022".

Vedtægter

Danske Arkitektvirksomheders vedtægter sætter rammerne for foreningens virke. Vedtægterne beskriver bl.a. formål, bestemmelser om medlemskab og forpligtelser.

Foreningens navn er Danske Arkitektvirksomheder med binavnet DANSKE ARK. Vi er en medlemsforening i DI (Dansk Industri) og formålet med foreningen er:

 • at synliggøre arkitekterhvervet
 • at arbejde for høj faglig kvalitet i arkitekterhvervet
 • at arbejde aktivt for de bedst mulige rammer for at drive arkitektvirksomhed
 • at skabe et godt sammenhold og samarbejde blandt arkitektvirksomhederne
 • at tilbyde rådgivning og støtte til medlemsvirksomhederne i forhold til det niveau de befinder sig på
 • at fremme og udvikle nye forretningsmuligheder.

Medlemskrav

Hvis en arkitektvirksomhed ønsker medlemskab er det er en forudsætning, at der i virksomhedens daglige ansvarlige ledelse til enhver tid indgår mindst én person, der skal: - have været fuldtidsbeskæftiget ved arkitektarbejde i mindst fem år, hvoraf mindst to år som selvstændig eller som ansvarlig leder i en arkitektvirksomhed samt - have afgangseksamen;

 • på kandidat- eller bachelorniveau som arkitekt
 • landskabsarkitekt eller -forvalter (cand.arch., BA, cand.hort.arch., BSc.hort.arch., cand.scient. eller BSc.scient.)
 • på kandidatniveau som civilingeniør i arkitektur
 • industriel eller urbant design (cand.polyt.)eller som 
 • bygningskonstruktør (professionsbachelor i bygningskonstruktion). (Bestemmelsen inkluderer tilsvarende ældre uddannelsesmæssige benævnelser). 

For ansøgere med udenlandsk uddannelse udgør beskæftigelseskravet: Mindst fem års arbejdserfaring efter endt uddannelse, heraf mindst to år som selvstændig eller ansvarlig leder og ligeledes af de fem år mindst to års arbejde i Danmark.

Bestyrelsen

Danske Arkitektvirksomheder ledes af en bestyrelse, som vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen består af en formand og otte menige medlemmer valgt fra foreningens medlemskreds. Formanden vælges direkte af generalforsamlingen og skal vælges blandt de ordinære medlemmer. Formanden vælges for to år af gangen og kan til enhver tid genvælges. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges blandt de ordinære medlemmer for to år af gangen, dog således at mindst fire medlemmer er på valg om året.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Se Danske Arkitektvirksomheders vedtægter her

Tal & Analyser

Se hvordan vores medlemmer fordeler sig på fx omsætning og antal medarbejdere - og find de seneste branchetal og analyser baseret på egne tal, indberetninger fra vores medlemmer og på data fra Danmarks Statistik m.fl.

Vores medlemmer varierer meget i størrelsen – både når man ser på omsætning og antal medarbejdere. Vi har fra de helt små enkeltmandsfirmaer til store arkitektvirksomheder med op til flere filialer i både Danmark og andre lande.
Se en liste over vores medlemmer

Geografisk fordeling af medlemmer
Figur 1: Geografisk fordeling af medlemmer af Danske Arkitektvirksomheder, 2016.
Image removed.
Figur 2: Fordeling af medlemmer hos Danske Arkitektvirksomheder fordelt på antallet af medarbejdere, 2016.

Omsætningen varierer – men er heldigvis stigende

At drive arkitektvirksomhed kan være en god forretning, men er også forbundet med stor usikkerhed. Branchen er meget konjunkturfølsom, og arkitektvirksomhederne er de første til at mærke når kriser i byggesektoren opstår. De senere år har udvist en stigning i omsætningen og virksomhederne er også blevet bedre til at sprede risikoen. Figur 3 viser den samlede omsætning for medlemsvirksomhederne, mens figur 4 viser omsætningsfordelingen for de forskellige virksomhedsstørrelser.

Figur 3: Danske Arkitektvirksomheders medlemmers totalomsætning i perioden 2010-2015.
Figur 3: Danske Arkitektvirksomheders medlemmers totalomsætning i perioden 2010-2016.
Figur 4: Medlemsvirksomhedernes totalomsætning efter størrelse, 2016.
Figur 4: Medlemsvirksomhedernes totalomsætning efter størrelse, 2016.

 

BRANCHESAMARBEJDE

Vi har et stort fokus på at skabe flere og stærkere alliancer i arkitekt- og byggebranchen. Mange af vores mærkesager deler vi med andre interessenter fx den grønne omstilling, transaktionsomkostninger, renovering og værdiskabelse i byggeriet. Her er det naturligt for os at støtte hinandens initiativer men også at sætte fælles projekter i søen.

Formålet er at styrke synligheden af den værdi vores medlemmer skaber, at øge tværfagligheden i branchen, sætte en politisk dagsorden og samtidig at være med til at sikre, at vores medlemmer kan blive ved med rekruttere dygtige, erhvervsparate og innovative medarbejdere.

Fælles faglige initiativer

Derfor samarbejder vi også med en lang række af byggebranchen og arkitektfagets primære aktører. Det gør vi løbende gennem diverse udvalg og grupper – men også på udvalgte temaer og fokusområder. Her kan du se nogle af de faglige initiativer vi bakker op om:

 • VærdiBYG Værdiskabende Byggeproces (VærdiBYG) er resultatet af et initiativ taget af syv af byggeriets toneangivende organisationer. Vi ønsker sammen med BAT-Kartellet, Bygherreforeningen, Dansk Byggeri, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og TEKNIQ at tage fat i problemerne og udfordringerne i byggeriet og i byggeriets processer.
 • Renovering på Dagsordenen Med det partnerdrevne initiativ ’Renovering på dagsordenen’ samarbejder 12 af byggeriets centrale organisationer herunder Bygherreforeningen og Grundejernes investeringsfond om at sætte renovering på dagsordenen overfor offentligheden, politikere og byggebranchen.
 • RENOVER prisen er stiftet af Realdania og GI med henblik på at anerkende renoveringsprojekter, der er med til at vise vejen for, hvordan vi bedst løser den store samfundsmæssige opgave, det er at få opdateret den eksisterende bygningsmasse i Danmark. RENOVER Prisen skal give renovering den synlighed og status, som renovering fortjener. 
 • Danske BoligArkitekter skal hjælpe boligejerne med inspiration og rådgivning ved større boligforbedringer, og derigennem øge boligejernes livskvalitet. Samtidig lægger ordningens arkitekter stor vægt på energioptimering af boligerne. Danske BoligArkitekter er et samarbejde mellem Bolius Boligejernes Videncenter A/S og Danske Arkitektvirksomheder. 
 • InnoBYG er byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri. InnoBYG er medfinansieret af Forsknings- og Innovationsstyrelsen. I InnoBYG samles branchen på tværs af faglighed og har fokus på videndeling, netværk og udvikling i branchen og hos medlemmerne både inden for landets grænser og internationalt.

 Herudover vi diverse samarbejder og løbende dialog med:

 • Akademiske Arkitektforening
 • Forbundet Arkitekter og Designere (FAOD)
 • Danske Landskabsarkitekter
 • Konstruktørforeningen (KF)
 • Arkitektskolen i København (KADK)
 • Arkitektskolen Aarhus
 • DAC
 • ACE
 • Green Building Council