Vedtægter

Opdateret 12.03.18

Danske Arkitektvirksomheders vedtægter sætter rammerne for foreningens virke. Vedtægterne beskriver bl.a. formål, bestemmelser om medlemskab og forpligtelser.

Foreningens navn er Danske Arkitektvirksomheder. Vi er en medlemsforening i DI (Dansk Industri) og formålet med foreningen er:

  • at synliggøre arkitekterhvervet
  • at arbejde for høj faglig kvalitet i arkitekterhvervet
  • at arbejde aktivt for de bedst mulige rammer for at drive arkitektvirksomhed
  • at skabe et godt sammenhold og samarbejde blandt arkitektvirksomhederne
  • at tilbyde rådgivning og støtte til medlemsvirksomhederne i forhold til det niveau de befinder sig på
  • at fremme og udvikle nye forretningsmuligheder.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Se Danske Arkitektvirksomheders vedtægter her