Bestyrelse og forretningsudvalg

Opdateret 24.01.23

Danske Arkitektvirksomheder ledes af en bestyrelse på ni personer fra medlemsvirksomhederne, der vælges på organisationens generalforsamling. Formanden vælges på generalforsamlingen og sammen med to næstformænd udgør de forretningsudvalget.

Bestyrelsen består af bestyrelsesformand Katja Viltoft fra JJW Arkitekter, Jacob Kurek fra Henning Larsen Architects, Niels Jakubiak Andersen fra Næste Ark, Torben Møbjerg fra LYTT Architecture, Jeanette Hansen fra 3XN, Frants Nielsen fra Dorte Mandrup, Thomas Hjort, m4 Arkitekter, Thomas Kveiborg fra Arkitema samt Mette Stavad, Pluskontoret.

Forretningsudvalg

Forretningsudvalget udgør sammen med direktøren for Danske Arkitektvirksomheder den daglige ledelse. Formanden vælges direkte på generalforsamlingen, mens næstformænd konstitueres ved beslutning i bestyrelsen.

Forretningsudvalget består pr. 28. april 2022 dermed af:

Formand: Katja Viltoft, JJW Arkitekter
Næstformand: Frants Nielsen fra Dorte Mandrup
Næstformand: Jeanette Hansen fra 3XN
Daglig ledelse: Lene Espersen, Danske Arkitektvirksomheder