Bestyrelse og forretningsudvalg

Opdateret 02.03.21

Danske Arkitektvirksomheder ledes af en bestyrelse på ni personer fra medlemsvirksomhederne, der vælges på organisationens generalforsamling. Formanden vælges på generalforsamlingen og sammen med to næstformænd udgør de forretningsudvalget.

Den ny bestyrelse pr. 9. april 2019

Bestyrelsen består pr. 23. april 2020 af bestyrelsesformand Katja Viltoft fra JJW Arkitekter, Jacob Kurek fra Henning Larsen Architects, Niels Jakubiak Andersen fra Næste Ark, Trine Troelsen fra Lundgaard & Tranberg Arkitekter, Torben Møbjerg fra LYTT Architecture, Jeanette Hansen fra 3XN, Frants Nielsen fra Dorte Mandrup, Rasmus Bak fra BAKS ARKITEKTER samt Kim Risager fra Arkitema.

Forretningsudvalg

Forretningsudvalget udgør sammen med direktøren for Danske Arkitektvirksomheder den daglige ledelse. Formanden vælges direkte på generalforsamlingen, mens næstformænd konstitueres ved beslutning i bestyrelsen.

Forretningsudvalget består pr. 23. april 2020 dermed af:

Formand: Katja Viltoft, JJW Arkitekter
Næstformand: Niels Jakubiak Andersen, Næste Ark
Næstformand: Kim Risager, Arkitema
Daglig ledelse: Lene Espersen, Danske Arkitektvirksomheder