Bestyrelse og forretningsudvalg

Opdateret 23.05.23

Danske Arkitektvirksomheder ledes af en bestyrelse på ni personer fra medlemsvirksomhederne, der vælges på organisationens generalforsamling. Formanden vælges på generalforsamlingen og sammen med to næstformænd udgør de forretningsudvalget.

Bestyrelsen består af bestyrelsesformand Katja Viltoft fra JJW Arkitekter, Jacob Kurek fra Henning Larsen Architects, Torben Møbjerg fra LYTT Architecture, Jeanette Hansen fra 3XN, Thomas Hjort, m4 Arkitekter, Thomas Kveiborg fra Arkitema, Mette Stavad, Pluskontoret, Vibeke Lydolph Lindblad, Christensen & Co samt Elena Astrid Rojas-Rasmussen, Vandkunsten.

Forretningsudvalg

Forretningsudvalget udgør sammen med direktøren for Danske Arkitektvirksomheder den daglige ledelse. Formanden vælges direkte på generalforsamlingen, mens næstformænd konstitueres ved beslutning i bestyrelsen.

Forretningsudvalget består pr. 28. april 2022 dermed af:

Formand: Katja Viltoft, JJW Arkitekter
Næstformand: Thomas Kveiborg fra Arkitema
Næstformand: Jeanette Hansen fra 3XN
Daglig ledelse: Lars Storr-Hansen, Danske Arkitektvirksomheder