Bestyrelse og forretningsudvalg

Opdateret 06.02.17

Danske Arkitektvirksomheder ledes af en bestyrelse på ni personer fra medlemsvirksomhederne, der vælges på organisationens generalforsamling. Bestyrelsen udpeger en formand og to næstformænd, der samtidigt udgør forretningsudvalget.

Bestyrelsen består pr. 1. oktober 2016 af formand Kolja Nielsen, CEBRA, 1. næstformand Katja Viltoft, JJW Arkitekter, 2. næstformand Anders Strange, AART architects, Kristian Hagemann, Gottlieb Paludan Architects, Lone Wiggers, Arkitektfirmaet C.F. Møller, Trine Troelsen, Lundgaard & Tranberg Arkitekter, Jens Ole Bahr, Friis & Moltke, Torben Møbjerg, GHB og Anders Lendager, Lendager Group. 

Image removed.
Danske Arkitektvirksomheders bestyrelse og adm. direktør Lene Espersen. Foto: Jørgen True

 

Seneste bestyrelsesmøde

Bestyrelsen afholdt bestyrelsesmøde den 4. oktober hos GHB , Carl Jacobsensvej 16, opgang 6, 2500 Valby.

  1. Drøftelse af kommende overenskomst forhandlinger. Dybere orientering i ugens fokus i uge 41.
  2. Drøftelse af videre proces med branchestrategi. Afholdelse af medlemsmøde i Aarhus på Aros den 24. november 2016. 

Forretningsudvalg

Forretningsudvalget udgør sammen med direktøren for Danske Arkitektvirksomheder den daglige ledelse. Formanden vælges direkte på generalforsamlingen, mens de to næstformænd konstitueres ved beslutning i bestyrelsen. Forretningsudvalget består pr. 1. oktober 2016 dermed af:

Formand: Kolja Nielsen, CEBRA
1. næstformand: Katja Viltoft, JJW Arkitekter
2. næstformand: Anders Strange, AART architects