Bestyrelse og forretningsudvalg

Opdateret 12.07.23

Danske Arkitektvirksomheder ledes af en bestyrelse på ni personer fra medlemsvirksomhederne, der vælges på organisationens generalforsamling. Formanden vælges på generalforsamlingen og sammen med to næstformænd udgør de forretningsudvalget.

Foto af Danske Arkitektvirksomheders bestyrelse maj 2023

Danske Arkitektvirksomheders bestyrelse består af Elena Astrid Rojas-Rasmussen (Vandkunsten), Jacob Kurek (Henning Larsen Architects), Torben Møbjerg (LYTT Architecture), Thomas Kveiborg (Arkitema), bestyrelsesformand Katja Viltoft (JJW Arkitekter), Jeanette Hansen (3XN), Thomas Hjort (m4 Arkitekter), Vibeke Lydolph Lindblad (Christensen & Co) samt Mette Stavad (Pluskontoret). 

Forretningsudvalg

Forretningsudvalget udgør sammen med direktøren for Danske Arkitektvirksomheder den daglige ledelse. Formanden vælges direkte på generalforsamlingen, mens næstformænd konstitueres ved beslutning i bestyrelsen.

Forretningsudvalget består pr. 28. april 2022 dermed af:

Formand: Katja Viltoft, JJW Arkitekter
Næstformand: Thomas Kveiborg fra Arkitema
Næstformand: Jeanette Hansen fra 3XN
Daglig ledelse: Lars Storr-Hansen, Danske Arkitektvirksomheder