Bestyrelse og forretningsudvalg

Opdateret 23.08.18

Danske Arkitektvirksomheder ledes af en bestyrelse på ni personer fra medlemsvirksomhederne, der vælges på organisationens generalforsamling. Formanden vælges på generalforsamlingen og sammen med to næstformænd udgør de forretningsudvalget.

Bestyrelsen består pr. 19. april 2018 af formand Katja Viltoft, JJW Arkitekter, næstformand Anders Strange, AART architects, næstformand Bente Damgaard, Schmidt Hammer Lassen k/s, Kristian Hagemann, Gottlieb Paludan Architects, Trine Troelsen, Lundgaard & Tranberg Arkitekter, Jens Ole Bahr, Friis & Moltke, Torben Møbjerg, GHB Landskabsarkitekter, Niels Jakubiak Andersen, Krydsrum arkitekter A/S og Jacob Kurek, Henning Larsen Architects.

Forretningsudvalg

Forretningsudvalget udgør sammen med direktøren for Danske Arkitektvirksomheder den daglige ledelse. Formanden vælges direkte på generalforsamlingen, mens næstformænd konstitueres ved beslutning i bestyrelsen. Forretningsudvalget består pr. 19. april 2018 dermed af:

Formand: Katja Viltoft, JJW Arkitekter
Næstformand: Anders Strange, AART architects
Næstformand: Bente Damgaard, Schmidt Hammer Lassen k/s
Daglig ledelse: Lene Espersen, Danske Arkitektvirksomheder