Forsikring

Hvordan bruger du din løbende forsikring? Har du brug for yderligere dækning i forbindelse med et nyt projekt? Hvad gør du, når skaden er sket? Og hvordan er du stillet ved andres konkurs? Find svarene her.

Forsikringen er en vigtig del af alle dine aftaler med en bygherre. Derfor er det afgørende, at du i hver enkelt kontrakt tager stilling til, hvilket ansvar du påtager dig, og hvordan det dækkes af din forsikring.

Din løbende ansvarsforsikring dækker både fejl i virksomhedens udøvelse af arkitektfaget og det almindelige erhvervsansvar, når fejlen ikke kan henføres til dit arkitektvirke men blot til, at du har forvoldt en skade som kunne forvoldes af enhver anden erhvervsudøver. Herunder kan du læse mere om, hvordan din løbende ansvarsforsikring hos HDI dækker og hvordan du bruger den.

Din medlemsforsikring kan ofte dække dit behov både, når opgaven vokser, og når du er totalrådgiver. I enkelte situationer er det dog mest hensigtsmæssigt at tegne en projektforsikring.

Husk at du også gennem dit medlemskab kan du også tegne erhvervs- og privatforsikringer med store rabatter til både indehavere og medarbejdere.

Læs mere om de enkelte forsikringer, brugen og mulighederne herunder.

Har du spørgsmål til den professionelle løbende ansvarsforsikring hos HDI, skal du kontakte vores forsikringsmægler Marsh på danskeark@marsh.com eller på tlf. 4595 9562, Lars Hedegaard.

Sådan får du forsikringen

For at tegne forsikring i HDI gennem Danske Arkitektvirksomheder skal du være medlem.

Gå til forsikrings- og indmeldelsesblanketter

Brug din løbende professionelle ansvarsforsikring

Trods overskriften Professionel ansvarsforsikring rummer din løbende forsikring i HDI hele tre forsikringer på samme police. Ud over den professionelle ansvarsforsikring dækker policen både det almindelige erhvervsansvar og, som noget helt specielt, også produktansvar i mindre omfang.

Uanset om en fejl er begået som led i udøvelse af arkitekterhvervet eller er en fejl der kunne være begået af fx en handlende der leverer varer, er der således dækning på policen i HDI.

Dertil kommer alle specialdækningerne for professionelt ansvar, som du kan læse mere om i nedenstående dokument.

Her har vi samlet, dét du behøver at vide om, hvordan du bedst muligt sikrer dig, når du indgår nye aftaler, og hvordan du bruger din løbende ansvarsforsikring. Brug af ABR89 er nemlig ikke nok og indebærer kun en ansvarsbegrænsning for tilsyn og eftersyn, som gælder hvis ikke andet er aftalt.

I dokumentet kan du også læse om, hvad forsikringen dækker – og ligeså vigtigt hvad den ikke dækker.

Hvis du har brug for yderligere oplysninger, herunder ansøgning om meddækning af større underrådgiverfirmaer eller om meddækning af selvrisiko skal du også kontakte vores forsikringsmægler Marsh på danskeark@marsh.com eller på tlf. 4595 9562, Lars Hedegaard.

Præmietarif 2021
HDI Forsikringsbetingelser 2021
Sådan bruger du din løbende professionelle ansvarsforsikring

Projektforsikring

Projektforsikringer er et  alternativ til den løbende ansvarsforsikring på enkeltsager med behov for højere dækning end på virksomhedens løbede forsikring, eller når flere rådgivere i totalrådgivning skal dækkes af samme forsikring. Vores samarbejdspartner Marsh skaffer dig tilbud på enslydende vilkår inden for få dage. Som medlem kan du dog også selv finde andre muligheder for projektforsikringer, hvorimod de løbende forsikringer skal være godkendt af Danske Arkitektvirksomheder.

Tilbudsindhentning gennem Danske Arkitektvirksomheds forsikringspartner sikrer konkurrencen på anerkendte vilkår, men uden betaling af mæglersalær. Din virksomhed slipper dermed for at vælge mellem to traditionelle ulemper: Enten selv at indhente priser fra flere selskaber på ofte usammenlignelige vilkår – eller at binde sig til en mægler med tilhørende salær for arbejdet. Hvis du ikke ønsker at tage imod de fremsendte tilbud, kan du kvit og frit sige nej tak.

For at få et tilbud skal du udfylde og indsende et spørgeskema om opgaven, kontrakten og de omfattede rådgivere. Herefter indhenter Marsh tilbud fra tre anerkendte selskaber og præsenterer det eller de bedste tilbud for din virksomhed. Modellen er eksklusiv for dig som medlem af Danske Arkitektvirksomheder og dine eventuelle underrådgivere. Spørgeskemaet finder du nederst på denne side.

Specialrådgivning med rabat

Hvis du ønsker tilbud fra mere end tre selskaber, eller hvis du har behov for mere specialrådgivning omkring forsikringsdækning til et særligt projekt, kan Marsh i stedet udføre dette på traditionelle mæglervilkår. Også her har du særfordele som medlem af Danske Arkitektvirksomheder, da du kun betaler 10 % i mæglersalær for det tilbud der vælges mod normalt 15 %. Fravælges samtlige tilbud sendes der ingen regning for mæglerarbejdet.

Skema til brug for tilbud på projektforsikring ABR18
Skema til brug for tilbud på projektforsikring ABR89

Forsikring ved andres konkurs

Du er via din løbende ansvarsforsikring dækket rigtigt godt. Men når andre rådgivere går konkurs, bortfalder deres løbende forsikring normalt. Vi har lavet en beskrivelse af, hvilke konsekvenser det har for dig i de forskellige situationer. Konsekvenserne i de forskellige situationer kan du læse i det vedhæftede dokument nederst på siden. Men først opremser vi et udsnit af dem i teksten her.

Forsikringsdækning

I forsikringsaftalen med HDI dækkes konkurssituationen altid. Er man derimod blandt den lille del af medlemsvirksomhederne der er forsikret i et andet godkendt selskab, skal de også være dækket. Men man skal undersøge og der eventuelt er særlige krav som skal opfyldes inden konkursen er dækket.

Totalrådgiver med separat projektforsikring

I dokumentet kan du læse hvordan du er stillet, hvis du er totalrådgiver og selv har en projektforsikring. Det bliver opremset, hvordan projektet er forsikret på din løbende ansvarsforsikring, hvis der er valgt anvendelse af den subsidiære totalrådgiverdækning. Og hvordan projektet er forsikret uden den subsidiære totalrådgiverdækning.

Arkitektvirksomheder der udfører totalrådgivning med solidarisk hæftelse skal være særligt opmærksomme. DANSKE ARK anbefaler at der i stedet tegnes en projektforsikring i disse sager.

Fælles projektforsikring

En anden situation kan være, hvor projektet, trods separate kontrakter, er omfattet af en fælles projektforsikring. Teoretisk har konkursen ingen betydning i denne situation, men i praksis kan forsikringsselskabet have sværere ved at løfte bevisbyrden til en frifindelse af den konkursramte, fordi dokumentation ikke længere er tilgængelig. Derfor er der større risiko for træk på den fælles forsikring og dermed mindre tilbage til dækning af arkitektskader. 

Delt rådgivning med ingeniør som totalrådgiver

Du kan også finde svar på, hvordan du er stillet ved delt rådgivning, og når ingeniøren er totalrådgiver.

Er der tale om delt rådgivning, hvor projektet er forsikret af hver part på egen forsikring, er det en situation, hvor hver rådgiver kun hæfter for egne arbejder, og konkursen bør således ikke berøre arkitektvirksomheden.

Underrådgiveres forsikringsdækning ved konkurs

Andre erhvervs- og privatforsikringer

Ud over ansvarsforsikringerne i HDI tilbyder Danske Arkitektvirksomheder i samarbejde med Marsh og Codan en attraktiv erhvervsforsikring til medlemsvirksomheder inkl. arbejdsskadeforsikring, der omfatter både indehavere og medarbejdere.

Codan har specialudviklet forsikringen, der enkelt og billigt samler alle de typiske erhvervsdækninger på én police. Vel at mærke til en meget konkurrencedygtig præmie. Forsikringen dækker med en samlet dækningssum tilpasset den enkelte virksomheds behov.

Policen dækker

Policen i Codan dækker bl.a. skader ved tyveri, vandskade og brand for følgende:

  • Løsøre (inventar m.v.)
  • Driftstab
  • IT udstyr
  • Indbrud i netbank
  • Arbejdsskade.

Præmie

Præmien starter ved 3.329 kr. for en enkeltmandsvirksomhed og beregnes efter det præcise antal beskæftigede. For en virksomhed med 10 beskæftigede udgør præmien  fra 15.125 kr., og med 20 beskæftigede udgør præmien fra 26.688 kr.. Virksomheder med mere end 20 beskæftigede kan kontakte Marsh for et konkret tilbud.

Bil-, rejse- og sundhedsforsikringer

Herudover tilbyder Codan øvrige erhvervsforsikringer som fx bil, rejseforsikringer og sundhedsforsikringer. Bilforsikringer koster fra 5.196 kr. mens en standardrejseforsikring starter ved 1.600 kr.  Andre erhvervsforsikringer tilbydes med typisk 20 % rabat i forhold til Codans normale priser.

Indtegning af alle ovennævnte forsikringer foregår via Marsh. Skriv til Marsh på danskeark@marsh.com eller ring til specialisterne hos Marsh på telefon: 4595 4677.

Privatforsikringer til indehavere og ansatte

Både indehavere og ansatte fra medlemsvirksomhederne kan tegne privatforsikringer i Codan med medlemsrabatter. Forsikringerne er Codans standardprodukter med op til 15 % samlerabat samt yderligere 10 % rabat via medlemskab af Danske Arkitektvirksomheder.

Kontakt Codan her for at få tilbud på privatforsikringer.

Skader

Selvom man har en god professionel ansvarsforsikring, vil man jo helst undgå skader. Skader skal anmeldes straks - og så opfordrer vi desuden dig til at være opmærksom på, hvad du som rådgiver selv kan gøre for at undgå skader.

Anmeldelse af skader

Ved krav eller blot formodning om skader skal du straks kontakte dit forsikringsselskab. Hvis du har din løbende professionelle ansvarsforsikring gennem vores samarbejdspartner HDI Danmark, skal du kontakte HDI´s skadeafdeling på claim.dk@hdi.global eller på telefon: 33 36 95 95.

Forebyggelse af skader

Erfaringen viser, at det ofte blot er en beskeden indsats, der skal til for at begrænse skaderne. Det gælder også forholdet til entreprenør og bygherre. Når det går galt i byggesager handler det nemlig ofte om, hvem der har "skylden". Her er et udpluk af gode råd, der kan begrænse skader og konflikter:

  • Afgræns ydelsen tydeligt, brug altid Danske Arkitektvirksomheder/FRIs ydelsesbeskrivelser
  • Lav en ordentlig aftale med bygherren - brug Danske Arkitektvirksomheders paradigmer
  • Såfremt bygherre ikke vil betale for et fornuftigt tilsyn, lad være med at attestere entreprenørregninger – eller sig helt nej til tilsynsopgaven.
  • Brug kun underrådgivere der er forsikrede og påtager sig et ansvar mindst svarende til Danske Arkitektvirksomheders forsikringskrav på 2,5 mio. kr. og aldrig mindre end der ansvar, du som totalrådgiver har påtaget dig for hele opgaven.
  • Sørg for at underrådgiveres opgaver er defineret klart, og disse svarer til hvad der er aftalt med bygherren for underrådgiverens speciale.

Få flere gode råd til at komme skader og konflikter herunder.

 

Forebyg skader - gode råd