Forsikring ved andres konkurs

Du er via din løbende ansvarsforsikring dækket rigtigt godt. Men når andre rådgivere går konkurs, bortfalder deres løbende forsikring normalt. Vi har lavet en beskrivelse af, hvilke konsekvenser det har for dig i de forskellige situationer. Konsekvenserne i de forskellige situationer kan du læse i det vedhæftede dokument nederst på siden. Men først opremser vi et udsnit af dem i teksten her.

Forsikringsdækning

I forsikringsaftalen med HDI dækkes konkurssituationen altid. Er man derimod blandt den lille del af medlemsvirksomhederne der er forsikret i et andet godkendt selskab, skal de også være dækket. Men man skal undersøge om der eventuelt er særlige krav som skal opfyldes inden konkursen er dækket.

Totalrådgiver med separat projektforsikring

I dokumentet kan du læse hvordan du er stillet, hvis du er totalrådgiver og selv har en projektforsikring. Det bliver opremset, hvordan projektet er forsikret på din løbende ansvarsforsikring, hvis der er valgt anvendelse af den subsidiære totalrådgiverdækning. Og hvordan projektet er forsikret uden den subsidiære totalrådgiverdækning.

Arkitektvirksomheder der udfører totalrådgivning med solidarisk hæftelse skal være særligt opmærksomme. DANSKE ARK anbefaler at der i stedet tegnes en projektforsikring i disse sager.

Fælles projektforsikring

En anden situation kan være, hvor projektet, trods separate kontrakter, er omfattet af en fælles projektforsikring. Teoretisk har konkursen ingen betydning i denne situation, men i praksis kan forsikringsselskabet have sværere ved at løfte bevisbyrden til en frifindelse af den konkursramte, fordi dokumentation ikke længere er tilgængelig. Derfor er der større risiko for træk på den fælles forsikring og dermed mindre tilbage til dækning af arkitektskader. 

Delt rådgivning med ingeniør som totalrådgiver

Du kan også finde svar på, hvordan du er stillet ved delt rådgivning, og når ingeniøren er totalrådgiver.

Er der tale om delt rådgivning, hvor projektet er forsikret af hver part på egen forsikring, er det en situation, hvor hver rådgiver kun hæfter for egne arbejder, og konkursen bør således ikke berøre arkitektvirksomheden.

Underrådgiveres forsikringsdækning ved konkurs