Med mennesket i centrum, danner arkitekturen rammen om fællesskaber.

Bygninger og byrum er med til at skabe identitet, tilhørsforhold, tryghed og sammenhængskraft. Vores omgivelser fortæller noget om, hvem vi er, hvem vi ønsker at være og hvor vi kommer fra; de er kulturskabende.
Vores omgivelser kan udformes, så de ikke blot skaber værdi for den enkelte, men skaber fællesskaber, rige oplevelser, stimulerer deltagelse eller sikrer tilgængelighed. Derfor er det vigtigt at styrke dialogen mellem borgere, bygherrer, brugere og politikere. Selv små projekter kan redefinere et sted, give det en ny fortælling, vende eller skabe en udvikling.

 

Region
View
Sønderborg Multukulturhus
09.08.21 #Case

Sønderborg Multikulturhus

Ewers Pakhus er i dag blevet arkitektonisk bindeled mellem den gamle bykerne og det moderne havneområde.
Foto af det gamle kirketårn
09.08.21 #Case

Læsø Kur

Den gamle havnekirke i Vesterø har fået nyt liv og rummer i dag det moderne Læsø Kur.
Foto af Maltfabrikken
01.08.21 #Case

Maltfabrikken

I Ebeltoft har lokale ildsjæle sikret nyt liv til den gamle Maltfabrik.
Foto af Elefanthusets facade
01.08.21 #Case

Elefanthuset

Elefanthuset er blevet et socialt mødested for kræftramte mænd, hvor der er plads til at tale om det svære.
Foto af staldens facade
01.08.21 #Case

Grønnessegaard Gods

Kulturarvsværdierne er sikret for eftertiden på Grønnessegaard Gods.
Sønderparken.
04.10.20 #Case

Sønderparken

Renovering der har resulteret i energibesparende boliger, styrket sociale relationer og mindre kriminalitet.
Billede af Nansensgade Ungdomsboliger af CCO. Foto: Niels Nygaard
31.03.20 #Case

Nansensgade Ungdomsboliger

Bag den kobberfarvede facade findes ideelle rammer for det pædagogiske arbejde med psykisk sårbare unge.
Glasir College i Thorshavn, BIG og Fuglark. Foto: Rasmus Hjortshøj
14.10.19 #Case

Glasir College

Færøernes største uddannelsesinstitution gør det attraktivt at uddanne sig og blive på øen.
Nyt Rosenhøj_EFFEKT_Arkitema_Foto:EFFEKT
09.04.18 #Case

Nyt Rosenhøj

Eksempelprojekt for fysisk og social revitalisering af et tidligere udsat boligområde.
DSV Hovedkontor, PLH. Foto: Tomas Bertelsen.
27.02.18 #Case

DSV Domicilet

Hos DSV er virksomhedsidentiteten og arbejdskulturen styrket efter flytningen til domicilet i Hedehusene.
Tegnestuen Vandkunsten, Witraz Arkitekter, ZESO Architects, Gyldenrisparken. Foto: Seier
16.06.17 #Case

Gyldenrisparken

Helhedsrenovering øger trygheden, mindsker kriminaliteten og styrker beboerfællesskabet i Gyldenrisparken.
Foto: Spektrum Arkitekter
23.03.17 #Case

Røsnæs Rundt

Røsnæs’ natur er blevet tilgængelig med nye muligheder for aktiviteter og oplevelser til vands og til lands.
SEB domicilet, Lundgaard & Tranberg Arkitekter. Foto: Jens Lindhe.
22.02.17 #Case

SEB Domicilet

SEB domicilets placering og markante arkitektur styrker SEB Bank's brand, forretning og interne processer.
Fremtidens Børnehjem, CEBRA. Foto: Mikkel Frost
06.02.17 #Case

Fremtidens Børnehjem

På børnehjemmet Villaen er arkitekturen med til at mindske konflikter og skabe større tryghed.
Vandhalla, CUBO, FORCE4. Foto: Martin Schubert
30.01.17 #Case

Vandhalla Egmont Højskolen

Inkluderende svømmehal skaber lokal stolthed, forbedrer sundheden og øger glæden ved bevægelse.
Musholm Feriecenter, AART architects. Foto: AART architects
24.01.17 #Case

Musholm Feriecenter

Sports- og feriecenteret Musholm viser vejen frem for tilgængelig arkitektur.
Green Solution House, 3XN. Foto: Adam Mørk
10.01.17 #Case

Green Solution House

Eksperimentarium for grønne ideer bygger bro mellem dansk turisme og industri.
Danske Handicaporganisationers Hus Gottlieb Paludan, CUBO, Force4. Foto: Force4 Architects
30.11.16 #Case

Danske Handicaporganisationers Hus

Øget arbejdsglæde, engagement og stolthed. Styrket vidensdeling, samarbejde og konflikthåndtering.
Rambøll Head Office, MIKKELSEN Arkitekter. Foto: MIKKELSEN Arkitekter
16.11.16 #Case

Rambøll Head office

Klimatilpasning og innovativ arkitektur styrker Rambøll's brand, som en visionær og fremsynet virksomhed.
Marielyst Torv & Strandstrøg, GHB Landskabsarkitekter og ETN Arkitekter. Foto: GHB
07.11.16 #Case

Marielyst Torv & Strandstrøg

Fornyelse af torv og strandstrøg i Marielyst skaber værdi for turister, borgere og lokale virksomheder.
SMK Museumshave, WERK arkitekter & Sangberg Architects – tidligere POLYFORM i samarbejde med Karres En Brands. Foto: Sangberg Architects
01.11.16 #Case

SMK Museumshave

SMK's museumshave styrker museets brand, øger besøgstallet og inviterer københavnerne indenfor.
Center for Renhold, WERK arkitekter & Sangberg Architects – tidligere POLYFORM i samarbejde med Karres En brands. Foto: Sangberg Architects.
31.10.16 #Case

Hauser Plads / Center for renhold

Nytænkning af funktioner og landskab skaber et attraktivt arbejdsmiljø under jorden på Hauser Plads.
Skolen i Sydhavnen, JJW Arkitekter. Foto: Torben Eskerod.
29.10.16 #Case

Skolen i Sydhavnen

En skole, et offentligt, bevægelsesfremmende byrum og et kulturelt samlingspunkt i Sydhavnen.
Danmarkshusene, Tegnestuen Vandkunsten. Foto:
25.10.16 #Case

Danmarkshusene

Danmarkshusene i Rødovre er en ny generation almene boliger, der er billige, bæredygtige og attraktive.
Hasle Havnebad, White arkitekter. Foto: Signe Find Larsen.
21.09.16 #Case

Hasle Havnebad

I Hasle oplever borgerne, at deres nye havnebad har givet byen en ny attraktion og identitet
Multihallen i Sdr. Nissum, CEBRA architecture. Foto: Sdr. Nissum Borger- og Idrætsforening.
21.09.16 #Case

Multihallen i Sdr. Nissen

Ombygning styrker lokalt sammenhold, borgernes stolthed og integrationen af turismen i lokalsamfundet.
A.P. Møllerskolen, C.F. Møller. Foto: Paul Ib Henriksen.
21.09.16 #Case

A.P. Møller Skolen

Når de arkitektoniske rammer har en afgørende betydning for elevers og læreres trivsel.
Faaborg Havnebad, Creo, JDS & KLAR. Foto: CREO ARKITEKTER.
21.09.16 #Case

Faaborg Havnebad

Havnebadets åbne udformning og centrale placering har medført spontant ophold og aktivitet ved Faaborg Havn.
Nordkraft, CUBO & NORD. Foto: Helene Høyer Mikkelsen.
21.09.16 #Case

Nordkraft

Nordkraft er blevet samlingspunkt for idræt kultur- og erhvervsliv i Aalborg med over 1 mio. besøgende årligt.
Hejmdal Kræftpatienternes Hus, CUBO. Foto: Helene Høyer Mikkelsen.
21.09.16 #Case

Hejmdal Kræftpatienternes Hus

Arkitektur, lysindfald og imødekommenhed, skaber en unik atmosfære hos Hejmdal Kræftpatienternes Hus.
Livsrum Næstved, EFFEKT. Foto: Quintin Lake.
19.09.16 #Case

Livsrum Næstved

Synlighed og tilgængelighed har skabt øget opmærksomhed på kræftrådgivningens arbejde i Næstved.
Selsmosen, Force4 Architects. Foto: Klaus Sletting Jensen.
19.09.16 #Case

Selsmosen

Det kombinerede teknisk anlæg og rekreative område, Selsmosen, skaber merværdi i Taastrup.
Herning Bibliotek, gpp & Kristian H. Nielsen Arkitekter. Foto: Carsten Ingemann.
18.09.16 #Case

Herning Bibliotek

Et populært samlingssted for Hernings borgere med op mod 50.000 besøgende om måneden.
Moesgaard Museum, Henning Larsen Architects. Foto: Moesgaard Museum.
18.09.16 #Case

Moesgaard Museum

Moesgaard Museum's øgede besøgsantal har bevirker øget omsætning og vækst for Aarhus’ erhvervsliv.
Aalborg Havnefront, JWH Arkitekter. Foto: JWH Arkitekter.
18.09.16 #Case

Aalborg Havnebad

Samlingssted for badning, afslapning og socialt samvær skaber øget liv ved havnefronten i Aalborg.
Plug N Play, Kragh & Berglund Landskabsarkitekter.
18.09.16 #Case

Plug n Play

PLUG N PLAY skaber mere byliv i Ørestad Syd.
sØnæs, Møller & Grønborg. Foto: Carsten Ingemann.
18.09.16 #Case

Sønæs

Rekreativt byrum skaber øget markedsføringsværdi, mindskede oversvømmelsesomkostninger og øget boliginteresse.
Aller Huset, PLH Arkitekter. Foto: Kontraframe.
17.09.16 #Case

Aller Huset

Nye rammer inspirerer til udadvendte events, styrker virksomhedens image og kommunikation med omverdenen.
DGI Huset, SHL & 3XN. Foto: Adam Mørk
17.09.16 #Case

DGI Huset Aarhus

Mangfoldig rumlighed og atmosfære tiltrækker nye brugergrupper i Aarhus' idrætscenter DGI-Huset.
Sønder Boulevard, SLA. Foto: Mads Klitten.
17.09.16 #Case

Sønder Boulevard

Det grønne bælte på Vesterbro, hvis parkværdi er syv gange større end dets anlægssum.
Enghave Minipark, Spektrum Arkitekter. Foto: Kenneth Balfelt.
17.09.16 #Case

Enghave Minipark

Involvering af udsatte grupper skaber bæredygtige løsninger med en ny metode til udvikling af byrum.
Aktivitetsarealer ved Angoraen i Høje Kolstrup, SWECO Architects, SNE Architects & Weile Arkitekter. Foto: Aabenraa Kommune.
17.09.16 #Case

Aktivitetsarealer ved Angoraen

Nye bykvaliteter er med til at styrke Høje Kolstrups lokale fællesskab og byens ry i Aabenraa Kommune.
SG Huset, C&W. Foto: Kim Østergaard.
16.09.16 #Case

SG Huset

Svendborg Gymnastikforening oplever en medlemsfremgang på op mod 50% efter indvielsen af SG Huset.
Vandhuset, AART architects. Foto: Helene Høyer Mikkelsen.
16.09.16 #Case

Vandhuset

Succesfuld branding af DANVA's miljømæssigt bæredygtige værdigrundlag og samfundsengagerede vidensfundament.
Islands Brygge Havnebad, BIG & JDS. Foto: JDS Architects
16.09.16 #Case

Islands Brygge Havnebad

Øget attraktionsværdi og stigende ejendomspriser ved havnebadet på Islands Brygge i København.
Superkilen, BIG. Foto: Iwan Baan
16.09.16 #Case

Superkilen

Et livligt udfoldelsesrum og samlingssted for lokale initiativer på ydre Nørrebro.
Kulturværftet, AART architects. Foto: Adam Mørk.
16.09.16 #Case

Kulturværftet

Kulturværftet i Helsingør er en folkelig succes med stor betydning for byens kulturelle udvikling.
VUC SYD, AART Architects. Foto: Adam Mørk.
15.09.16 #Case

VUC Syd i Haderslev

Nytænkning af det fysiske læringsmiljø har skabt en årlig merdiværdi på 62 mio. for statskassen.
Egebjerg Mølle, Praksis Arkitekter. Foto: Egebjerg Møllelaug.
12.09.16 #Case

Egebjerg Mølle

Egebjerg Mølle skaber lokal stolthed og er blevet et samlingspunkt i Egebjerg Bakker.