Røsnæs Rundt

Opdateret 27.07.22 |
Af:
Nanna-Rose R. K. Broch

Foto: Spektrum Arkitekter

Projektet Røsnæs Rundt er en kystrute med 13 fysiske tiltag, herunder 11 mindre landmarks, Naturrummet og det Maritime Aktivitetshus, som alle etableret på halvøen Røsnæs i det vestlige Sjælland. Ruten iscenesætter områdets storslåede natur og giver besøgende nye muligheder for at opleve næssets enestående herlighedsværdier. Projektet er realiseret fra 2012 til 2016 gennem et tæt samarbejde mellem bl.a. lokale borgere, Kalundborg Kommune, Spektrum Arkitekter og Røsnæs Udvikling og Beboerforening.

”Røsnæs Rundt projektet nyder stor anerkendelse, ikke alene lokalt, men alle, der har fået kendskab til projektet, roser det i høje toner og er imponeret af det store stykke arbejde, der er udviklet af frivillige i tæt samarbejde med Spektrum Arkitekter og Kalundborg Kommune.”
Troels Birk Kristoffersen, formand for Røsnæs Udvikling & Beboerforening
Juni 2017

TURISME & BRANDING

Området ved Røsnæs fremhæves af Kalundborg Kommune, som en af de mest populære turistattraktioner i kommunen, og her er projektet Røsnæs Rundt en vigtig iscenesætter og formidler af området, der tilgængeliggør næssets kulturhistoriske og landskabelige attraktioner. Med projektet har Røsnæs fået meget positiv medieeksponering, og langt flere besøgende lægger vejen forbi halvøen end nogensinde før. Det måles bl.a. hos Røsnæs Fyr, hvis besøgstal ifølge Røsnæs Udvikling og Beboerforening steg med 25 procent fra 2014 til 2015. Den 13. Juni 2017 besøgte H. M. Dronningen ’Naturrummet’ og ’Det Maritime Aktivitetshus’, to landmarks på kystruten Røsnæs Rundt, på sit årlige sommertogt. Om betydningen af H.M. Dronningens besøg for beboerne på Røsnæs udtaler Troels Birk Kristoffersen, formand for Røsnæs Udvikling- og Beboerforening, til Danske Arkitektvirksomheder den 28. juni 2017:

”Større anerkendelse kan man vist ikke få. Røsnæs har under dette besøg fået en helt uvurderlig eksponering og presseomtale, idet der var en massiv pressedækning under hele besøget. Beboerne på Røsnæs deltog aktivt i Dronningens besøg ved at være tilstede, dels lang vejene og dels ved at møde op på besøgsstederne. Derudover havde mange beboere hejst flaget i dagens anledning, klippet hækken og slået rabatten langs vejene, så Røsnæs kunne vise sig frem fra sin pæneste side.

Takket være det Maritime Aktivitetshus på havnen, som åbnede i 2016, kan aktiviteter, der ikke før var mulige nu finde sted til glæde for lokale beboere og gæster udefra. Røsnæs Vinterbader4400 er et eksempel på en forening, der mærker den positive udvikling efter åbningen af aktivitetshuset. Antallet er medlemmer er steget betydeligt, som formand for Røsnæs Udvikling og Beboerforening, Troels Birk Kristoffersen, beretter om til Danske Arkitektvirksomheder:

”Der er opstået et helt nyt udeliv på Røsnæs Havn på grundlag af det nye Maritime Aktivitetshus. Vinterbaderne er den gruppe, der har taget de nye faciliteter til sig med største begejstring, idet de er vokset fra ca. 12. medlemmer ved indvielsen af huset til i dag på ca. 150 medlemmer. Det siger lidt om det nye udeliv. Derudover er der opstået en helt ny havkajakklub, der er startet op i sensommeren 2016 med kajakinstruktør. De er ca. 85 personer som har tilkendegivet, at de er interesseret i at blive medlemmer, og kajakafdelingen har på nuværende tidspunkt omkring 20 aktive medlemmer.”

LOKAL FORANKRING & SAMARBEJDE

Røsnæs Rundt er opstået på initiativ fra Røsnæs Udvikling og Beboerforening og projektet er blevet til i et tæt samarbejde mellem foreningen, borgerne på Røsnæs, Kalundborg Kommune og Spektrum Arkitekter. Røsnæs Rundt er et stærkt eksempel på, at et frugtbart samarbejde mellem lokale kræfter, rådgivere og kommune, kan skabe lokal udvikling og formidle oplevelser, som tiltrækker besøgende og skærper interessen for Danmarks naturskatte. Projektet har samlet lokalbefolkningen i Røsnæs, der er glade og stolte over projektet og dets succes. Om projektsamarbejdet udtaler næstformand i Røsnæs Udvikling og Beboerforening, Mogens Anholm, til Danske Arkitektvirksomheder den 3. april 2017:

”Spektrum Arkitekter har været fantastiske til at iscenesætte naturen i projektet Røsnæs Rundt på en spændende og levende måde. De har fået fremhævet stedbundne værdier, der findes så righoldigt af på Røsnæs. Idéen er udtænkt af frivillige og projektet er skabt i tæt dialog med Spektrum Arkitekter, der har været gode katalysatorer til lokalbefolkning, fonde og kommunen. De har sammen med os skabt Røsnæs Rundt, som er taget rigtig godt imod af lokalbefolkning og alle vores besøgende. Vi viser stolt projektet frem, og naturen har her fået en ny dimension.”

Det Maritime Aktivitetshus, Røsnæs Rundt. Foto: Spektrum Arkitekter
Det Maritime Aktivitetshus. Foto: Spektrum Arkitekter

OM PROJEKTET

Røsnæs er det ene af to næs, som udgør Kalundborg fjord. Røsnæs Rundt består af en kystrute med 13 fysiske tiltag: 11 mindre landmarks samt Naturrummet og det Maritime Aktivitetshus. Landmarksene er placeret langs Røsnæs’ to kyster og iscenesætter, formidler og tilgængeliggør særligt udvalgte steder og fortællinger langs kysten. Naturrummet på Røsnæs er en velkomstportal til Røsnæs’ enestående landskab og formidler de mange muligheder for natur- og kulturoplevelser i området. Bygningen føjer sig ind i landskabet, tager hensyn til grundens karakter og iscenesætter samtidig stedets potentialer og huser information, opholdsrum, toilet, opbevaring og udlån af udstyr mm. Det Maritime Aktivitetshus er et såkaldt ’blåt støttepunkt’ på kystruten, der understøtter sejlsport og det maritime liv i havnen til glæde for skoleelever, lystfiskere, havsportsudøvere og andre natur- og vandinteresserede.

Læs mere om Røsnæs Rundt på Spektrum Arkitekter’s hjemmeside