Sådan melder du dig ind

Opdateret 15.08.23

Vi skal bruge forskellige oplysninger om dig og din virksomhed ved indmeldelse. Vi skal bl.a. vide, hvem der er kontaktperson fra ledelsen og have en bekræftelse på, at de faglige krav til medlemskab er opfyldt. Her kan du finde de forskellige nødvendige dokumenter, som du skal udfylde og sende til os.

Grundlæggende oplysninger

Du skal udfylde

  • et indmeldelsesskema - begæring om medlemskab
  • en begæring om professionel ansvarsforsikring og 
  • et oplysningsskema

Herudover kan du finde en vejledning til udfyldelse af indmeldelsesskemaet. Alle blanketter indsendes som separate vedhæftede filer til medlem@danskeark.dk.

Dokumentation for opfyldelse af krav til medlemskab

For at få fuldt medlemskab af Danske Arkitektvirksomheder skal mindst én person i virksomhedens ledelse have været fuldtidsbeskæftiget ved arkitektarbejde i mindst fem år. Heraf skal personen i mindst to år have været selvstændig eller have fungeret som ansvarlig leder i en arkitektvirksomhed.

Virksomheder, hvis leder endnu ikke opfylder ovennævnte beskæftigelseskrav, kan optages som B-associerede medlemmer med samme adgang til forsikring, medlemsservice, deltagelse i kurser og arrangementer etc. Der er således ingen grund til at vente med indmeldelsen.

B-associerede medlemmer må ikke anvende Danske Arkitektvirksomheders logo eller navn på brevpapir eller ved nogen anden form for markedsføring, bortset fra sætningen +associeret medlem af DANSKE ARK. B-associerede medlemmer har møderet til Danske Arkitektvirksomheders generalforsamling men ikke stemmeret.

Personen skal uanset medlemsform have en gyldig afgangseksamen fra en af uddannelserne, nævnt på indmeldelsesskemaet. Som dokumentation for dette skal vi bruge en kopi af:

  • Curriculum Vitae 
  • Relevante eksamensbeviser for samme person

Forsikring

Hvis din virksomhed allerede har en professionel ansvarsforsikring skal du også sende:

  • Kopi af police for nuværende professionel ansvarsforsikring 
  • Kopi af opsigelse af nuværende professionel ansvarsforsikring 
  • Erklæring fra nuværende forsikringsselskab om hidtidigt skadeforløb, uanset om der har været skader eller ej

Medlemskab af DI

Hvis din virksomhed har flere ansatte end dig selv, og/eller flere indehavere, skal virksomheden også være medlem af DI. Danske Arkitektvirksomheder beder DI om at kontakte dig for indmeldelse.

Begæring om medlemskab
Begæring om professionel ansvarsforsikring HDI - wordfil
Begæring om professionel ansvarsforsikring HDI - pdf
Oplysningsskema 2022/23
Vejledning til oplysningsskema 2022/23