Sådan melder du dig ind

Opdateret 23.01.24

Vi skal have forskellige oplysninger om dig og din virksomhed for at oprette et medlemskab. Vi skal bl.a. have en bekræftelse på, at de faglige krav til medlemskab og de dækningsmæssige krav til forsikring er opfyldt. Nederst på siden finder du links til de skemaer, som du sammen med eget materiale skal udfylde og sende til os.

Det skal du sende til os

  • Et udfyldt indmeldelsesskema - begæring om medlemskab
  • Et udfyldt oplysningsskema til beregning af kontingent og evt. forsikringspræmie
  • En forsikringsbegæring, hvis din virksomhed skal forsikres i HDI (se mere nedenfor om Forsikring)

Desuden skal vi have kopi af følgende 

  • CV og eksamensbevis for mindst 1 arkitekt i virksomhedens daglige ansvarlige ledelse
  • Hvis du ønsker at fortsætte med den nuværende ansvarsforsikring:
    Virksomhedens nuværende ansvarsforsikringspolice, som skal opfylde kravene på DANSKE ARKs positivliste

Alt materiale indsendes som separate vedhæftede filer til medlem@danskeark.dk.

Dokumentation for opfyldelse af krav til medlemskab

For at få fuldt medlemskab af Danske Arkitektvirksomheder skal mindst én person i virksomhedens ledelse have været fuldtidsbeskæftiget ved arkitektarbejde i mindst fem år. Heraf skal personen i mindst to år have været selvstændig eller have fungeret som ansvarlig leder i en arkitektvirksomhed.

Virksomheder, hvis leder endnu ikke opfylder ovennævnte beskæftigelseskrav, kan optages som B-associerede medlemmer med samme adgang til forsikring, medlemsservice, deltagelse i kurser og arrangementer etc. Der er således ingen grund til at vente med indmeldelsen.

B-associerede medlemmer må ikke anvende Danske Arkitektvirksomheders logo eller navn på brevpapir eller ved nogen anden form for markedsføring, bortset fra sætningen +associeret medlem af DANSKE ARK. B-associerede medlemmer har møderet til Danske Arkitektvirksomheders generalforsamling men ikke stemmeret.

Personen skal uanset medlemsform have en gyldig afgangseksamen fra en af uddannelserne, nævnt på indmeldelsesskemaet. Derfor beder vi om kopi af CV og eksamensbevis

Forsikring

De fleste nye medlemmer vælger forsikring i HDI.  Hvis din virksomhed allerede har en professionel ansvarsforsikring, og vil skifte til HDI skal du også sende:

  • Kopi af police for nuværende professionel ansvarsforsikring 
  • Kopi af opsigelse af nuværende professionel ansvarsforsikring 
  • Erklæring fra nuværende forsikringsselskab om hidtidigt skadeforløb, uanset om der har været skader eller ej

Medlemskab af Dansk Industri (DI)

Hvis din virksomhed beskæftiger mere end én person (indehaver), skal virksomheden også være medlem af DI. Danske Arkitektvirksomheder beder DI om at kontakte dig for indmeldelse.

Begæring om medlemskab
Begæring om professionel ansvarsforsikring HDI - wordfil
Begæring om professionel ansvarsforsikring HDI - pdf
Oplysningsskema for nye medlemmer 2023 / 2024
Vejledning til oplysningsskema 2023 / 2024