Faglige krav til medlemskab

Opdateret 11.04.24

For at blive medlem af Danske Arkitektvirksomheder skal din virksomhed være en privat rådgivende arkitektvirksomhed. Blandt virksomhedens ledende medarbejdere skal mindst én have været fuldtidsbeskæftiget ved arkitektarbejde i mindst fem år.

For at opnå ordinært medlemskab af Danske Arkitektvirksomheder skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Virksomheden er en privat rådgivende arkitektvirksomhed. 
  • Blandt virksomhedens ledende medarbejdere skal mindst én have været fuldtidsbeskæftiget ved arkitektarbejde i mindst fem år, hvoraf mindst to år som selvstændig eller som ansvarlig leder i en arkitektvirksomhed efter afgangseksamen på en af følgende uddannelser:
    - kandidat- eller bachelorniveau som arkitekt, landskabsarkitekt eller -forvalter (cand.arch., BA, cand.hort.arch.,BSc .hort.arch., cand.scient. eller BSc.scient.)
    - kandidatniveau som civilingeniør i arkitektur, industrielt eller urbant og design (cand.polyt.) eller 
    - bygningskonstruktør (professionsbachelor i bygningskonstruktion).
  • Arkitekter med andre EU-anerkendte arkitektuddannelser ligestilles med dansk uddannede, dog således at de ovennævnte fem års arkitektarbejde skal indeholde mindst to års beskæftigelse i Danmark.
  • At virksomheden har en professionel ansvarsforsikring, der opfylder Danske Arkitektvirksomheders betingelser for professionel ansvarsforsikring.


Virksomheder, hvis leder endnu ikke opfylder ovennævnte beskæftigelseskrav, kan optages som B-associerede medlemmer og få samme medlemsfordele. Kontakt os for at høre mere om dine muligheder.

Læs mere om medlemsfordele.

Medlem af Dansk Industri

Danske Arkitektvirksomheder er medlem af Dansk Industri (DI). Som medlem af Danske Det betyder, at alle medlemmer af Danske Arkitektvirksomheder er det obligatorisk for virksomheder, der beskæftiger mere end én person - inklusive indehavere - at være medlem af DI. Dette sikrer, at både du og din virksomhed kan nyde godt af alle fordelene ved DI-medlemskab.

For yderligere oplysninger om DI, besøg venligst denne hjemmeside / eller du kan kontakte Peter Bæk Kristensen på telefon 3377 4925 eller via mail: pebk@DI.dk.