ORGANISATION

Opdateret 09.02.23

Danske Arkitektvirksomheder er en brancheorganisation med ca. 750 medlemsvirksomheder. Organisationen ledes af en bestyrelse, et forretningsudvalg og et sekretariat med en administrerende direktør i spidsen.

Bestyrelse

Bestyrelsen vælges på en årlige generalforsamling blandt foreningens medlemmer. 

Forretningsudvalg og administrerende direktør

Forretningsudvalget består af formand, næstformænd og direktøren for Danske Arkitektvirksomheder og udgør organisationens daglige ledelse. 

Sekretariat

Sekretariatet rådgiver og servicerer organisationens medlemmer, varetager organisationens politiske interesser og daglige drift. 

Fokusudvalg og ekspertgrupper

Og endelig er der sammensat fire fokusudvalg med repræsentanter fra foreningens medlemmer, som arbejder med politiske- og juridiske emner indenfor aftaleret, forretningsudvikling, arkitektur og byggepolitisk samt bæredygtighed. Til hvert fokusudvalg er tilknyttet en ekspertgruppe som kan bidrage med arbejdet når der er behov for det.

Danske BoligArkitekter

Danske Arkitektvirksomheder har i samarbejde med Videncentret Bolius, etableret en ordning for enkeltmandsejet og små medlemsvirksomheder der udelukkende henvender sig til private boligejere. Denne gruppe tilbyder specialiserede serviceydelser via hjemmesiden www.danskeboligarkitekter.dk.

Læs meget mere om ordningen her

Vedtægter

Danske Arkitektvirksomheders arbejde er formuleret i en række vedtægter der tilsammen sætter rammerne for foreningens virke. Vedtægterne beskriver bl.a. formål, bestemmelser om medlemskab og forpligtelser.

Danske Arkitektvirksomheder tegnes af:

a.    formand og direktør i forening, 
b.    en næstformand og direktør i forening eller 
c.    formanden i forening med endnu et bestyrelsesmedlem. 

Danske Arkitektvirksomheders regnskabsår er kalenderåret. Ved afslutning af regnskabsåret aflægges regnskab, der revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor.

Læs mere om ovennævnte ved at vælge områderne en af gangen.

Organisationen