ORGANISATION

Opdateret 04.07.17

Danske Arkitektvirksomheder er en brancheorganisation med ca. 650 medlemsvirksomheder. Organisationen ledes af en bestyrelse, et forretningsudvalg og et sekretariat med en administrerende direktør i spidsen.

Bestyrelsen vælges på en årlige generalforsamling blandt foreningens medlemmer. Forretningsudvalget består af formand, næstformænd og direktøren for Danske Arkitektvirksomheder og udgør organisationens daglige ledelse. Sekretariatet rådgiver og servicerer organisationens medlemmer, varetager organisationens politiske interesser og daglige drift.

Image removed.
Danske Arkitektvirksomheders organisation