Sønderparken

Dato 04.10.20 |
Af:
Sacha Mortensen

Foto: LINK Arkitektur

Sønderparken i Fredericia har gennemgået en omfattende renovering, som et led i en samlet helhedsplan, der har resulteret i energibesparende boliger, styrkede sociale relationer og mindre kriminalitet.

Visionen for Sønderparken har været at udvikle boligområdet til en tidssvarende bydel samt at mindske boligsociale problemer som fx den stigende fraflytning fra området. Sønderparken i Fredericia blev opført i perioden 1974-1980 og bestod oprindeligt af moderne og lyse byggerier. Ved en renovering blev alle lejlighederne opdaterede i henhold til BR2015 for at minimere energiforbruget. Projektet omfattede bl.a. bedre tilgængelighedskrav og en facaderenovering, som tilsammen løfter helhedsindtrykket af området.

"Det almene byggeri i Sønderparken er nu fjernet fra regeringens omstridte ’ghetto-liste’, og den seneste opgørelse fra området viser desuden, at kriminaliteten er dalet med 50 %."

Boligområdets beboere deltog aktivt i processen, hvilket har været med til at danne sociale relationer, en øget fornemmelse af ejerskab og en større fællesskabsfølelse.

Foto: Mette Johnsen