DSV Domicilet

Opdateret 27.07.22 |
Af:
Nanna-Rose R. K. Broch

Foto: Tomas Bertelsen

Tilbage i 2014 kunne medarbejderne i transport- og logistikvirksomheden DSV flytte ind i deres nye hovedsæde i Hedehusene: Et intelligent, super-automatiseret domicil disponeret over 16.000 m2. I designet fokuseres på at styrke virksomhedskulturen ved at skabe incitament for nye synergier og samarbejder, optimere beslutningsveje og styrke sociale relationer internt i virksomheden. En intern arbejdspladsevaluering viser, at overflytningen til de nye rammer bl.a. har øget tilfredsheden og arbejdseffektiviteten markant, styrket virksomhedens image og givet personalet større motivation og stolthed i hverdagen. Domicilet er tegnet af PLH Arkitekter.

DSV's overflytning til nye rammer styrker den interne arbejdskultur og effektivitet. Medarbejderne er stoltere og mere motiverede end før, fællesskabet er styrket og trivslen større, og så er de begyndt at klæde sig bedre og tale pænere til hinanden. Antallet af medarbejdere der oplever, at DSV har en samlet stærk virksomhedsidentitet er steget fra 7% til 92%. Det viser en før- og efterevaluering foretaget af DSV.

EFFEKTIVITET & ARBEJDSKULTUR

En intern arbejdspladsevaluering foretaget før og efter flytningen til DSV domicilet i Hedehusene viser, at der opleves en markant øget tilfredshed blandt de ansatte efter flytningen i 2014. De ansatte giver udtryk for, at det er en motiverende arbejdsplads med åbne, lyse og attraktive rammer, og der opleves en intern stolthed over huset. I evalueringen peger de ansatte på, at husets indretning bidrager til en afslappet atmosfære, og at folk derfor er mindre stressede i hverdagen. Arbejdseffektiviteten er også steget, både den individuelle og teambaserede. Mange oplever at flere arbejdsprocesser strømlines, og der opstår nye sociale relationer med fællesarealer, såsom fitnesscenteret, der fremhæves som et rum, der motiverer de ansatte til at mødes uden for arbejdstiderne. 

“Jeg opfatter klart, at der er en rigtig positiv ånd og stemning omkring og i vores hus. Glade og tilfredse kolleger og en stolthed over at være i DSV." [...] "Vores internationale gæster bliver overvældede når de kommer ind i bygningen. Meget flot, meget imødekommende. A global hub.”
Medarbejdere, DSV Arbejdspladsevaluering 2015

INDEKLIMA & KOMFORT

I designet af bygningen er der lagt vægt på at skabe god komfort med automatiske indeklimasystemer. Medarbejdere, som tidligere klagede over hovedpine eller allergi på de gamle kontorer, udtrykker, at de føler sig sundere i det nye DSV. Oplevelsen af en komfortabel temperatur på kontoret er steget fra 14% til 83%, og med akustikken 50% til 75%.

STYRKET IDENTITET & BRAND

Antallet af medarbejdere der oplever, at DSV har en samlet, stærk virksomhedsidentitet er steget fra 7% til 92% efter flytningen. De ansatte er stolte af arbejdspladsen og fremhæver, at de fysiske rammer styrker fællesskabet. Evalueringen viser også, at husets gæster er meget tilfredse med huset, og at de er imponerede over arkitekturen, når de træder ind af døren. Flere medarbejdere fortæller, at folk taler og klæder sig pænere end de gjorde før, fordi huset har ændret arbejdskulturen.

Virksomhedsidentitet, DSV. PLH Arkitekter.
Antallet af medarbejdere der oplever, at DSV har en samlet stærk virksomhedsidentitet. Kilde: DSV, 2017.

OM PROJEKTET 

PLH Arkitekter har projekteret det globale hovedsæde og distributionscentral for virksomheden DSV i Hedehusene. Bygningen er disponeret i fire etager omkring et atrium med reception, mødecenter, kantine og arbejdspladser i åbne kontorer med et særligt fokus på at understøtte DSV's stærke kultur og tradition for at skabe effektivitet gennem tæt samarbejde og korte beslutningsveje.
Kontordomicilet er udstyret med en høj grad af CTS-styring, hvor både dagslys, ventilation, opvarmning og elforbrug reguleres automatisk. Derudover er en række passive egenskaber tænkt ind i bygningen, der er designet kopakt for at reducere varmeudveksling til omgivelserne og minimere udgifterne til opvarmning. Facaden er udformet som en kontrollerbar klimaskærm, for at sikre et behageligt indeklima og et højt indtag af dagslys, samtidig med at udgifterne til belysning og temperaturregulering holdes nede. 
Alle Løsninger i huset er vurderet ud fra et totaløkonomisk perspektiv, for at sikre bygningens nutidige såvel som fremtidige værdi.

Læs mere om DSV Hovedkontor på PLH Arkitekter’s hjemmeside