SØNDER BOULEVARD

Opdateret 26.07.22 |
Af:
Nanna-Rose R. K. Broch

Foto: Mads Klitten

Sønder Boulevard på Vesterbro blev fra 2004 til 2006 omdannet fra tung trafikåre til et grønt og attraktivt byrum. Byparken er tegnet af SLA og strækker sig over 1,3 km fra Enghavevej til Halmtorvet. Her finder du mange fortolkninger af opholdspladser, sportsarealer og grønne haverum.

Sønder Boulevard bruges dagligt af op mod 2200 københavnere. Byparkens faciliteter stimulerer både folkesundheden og det lokale forretningsliv på Vesterbro. Markedet anderkender værdien af det gode byrum: Ejendomspriserne i området samlet er steget med 351 mio. kr., hvorfra Københavns Kommune årligt opnår 12 mio. kr. ekstra i skatteindtægter. Dermed er anlægsomkostningerne betalt på under to år.

SAMFUNDSØKONOMI

En rapport udarbejdet af Grontmij for Københavns Kommune i 2013 viser, at omdannelsen af Sønder Boulevard fra trafikåre til grønt byrum har givet stor økonomisk værdi for både boligejere og Københavns Kommune. Ejendomspriserne i området samlet set steget med 351 mio. kroner i en afstand af 100 meter og Københavns Kommune opnår hvert år 12 mio. kroner ekstra i skatteindtægter. Derudover har byrummet, med en anlægssum på 18 mio. kroner, en estimeret parkværdi på 125 mio. kroner. Paradoksalt nok kan det attraktive byrum dermed medvirke til gentrificering af området.

SUNDHED, LIVSKVALITET & TILGÆNGELIGHED

Rapporten udarbejdet af Grontmilj viser desuden, at 36.000 københavnere årligt får et sundhedsmæssig udbytte af at benytte de udendørs faciliteter på Sønder Boulevard. Derudover bruger 2200 københavnere i gennemsnit dagligt byrummet, herunder især de etablerede opholds- og sportsfaciliteter. 

“Det har skabt en anden form for liv; man hilser på hinanden, og når man sidder og griller, taler man med dem på nabotæppet.” 
Morten Olsen, Borger bosat ud mod Sønder Boulevard, Politiken 2014.

Sønder Boulevard, SLA. Foto: Mads Klitten
Foto: Mads Klitten

OM PROJEKTET

Sønder Boulevard er designet af SLA i et tæt samarbejde med borgere fra nærområdet, da der er lagt vægt på at skabe fleksible rammer, som kan tilpasses området skiftende behov. Byparken strækker sig over 1,3 km fra Enghavevej til Halmtorvet og indeholder flere fortolkninger af både opholdspladser, sportsarealer og grønne gårdrum. Parken har bundet Vesterbro med både Hovedbanegården, Københavns centrum og Carlsberg Byen. Området bruges flittigt af op mod 2200 gæster dagligt og har forbedret livskvaliteten og sundheden blandt beboerne i nærområdet. Udover at skabe værdi for brugerne, har parken også skabt værdi for kommune og boligejere gennem øgede ejendomspriser og skatteindtægter.

Læs mere om Sønder Boulevard på SLA's hjemmeside