Naturstyrelsens tjenestebolig i Thy

Dato 02.01.23 |
Af:
Rikke Friis

Foto: Mads Bjerg

Nær det naturskønne Klitmøller i Thy ligger Naturstyrelsens tjenestebolig. Her bor den lokale skovløber i et lille, moderne passivhus med et imponerende lavt energiforbrug.

Skovløberhusets lave klimapåvirkning skyldes en lang række bevidste design- og materialevalg. Træ er valgt som det primære materiale, da det er en naturlig og fornyelig ressource. Huset er blandt andet isoleret med træfiber, på grund af materialets evne til at optage og transportere fugt, og så har det en lavere klimabelastning sammenlignet med alternative isoleringsmaterialer.

"I Thy har vi ikke kun fået en smuk bolig. Men også en bolig som reelt rykker ved et CO2-regnskab, har et sundt indeklima og lave omkostninger til drift og vedligehold." Kim Røjgaard, Naturstyrelsen, 2020

For at nedsætte behovet for kunstigt lys og opvarmning, og dermed reducere husets samlede energibehov, har de primære rum fået store sydvendte vinduer, som øger mængden af dagslys og opvarmer rummene. Facaderne er beklædt med træ, så boligen falder naturligt ind i områdets uforstyrrede natur. Gennem de store sydvendte vinduespartier træder skoven helt ind i stuen, så inde- og uderum smelter sammen, og familien kan nyde naturen døgnet rundt.

En livscyklusanalyse af boligen har dokumenteret et CO2-aftryk på bare 5,1 kilo CO2 per m2 om året. Hvis der også tages højde for materialernes potentiale for at indgå som biomasse til fjernvarme efter endt levetid, falder CO2-aftrykket helt ned til imponerende 2,9 kilo.

Foto af Naturstyrelsens tjenestebolig i Thy