Løget By

Dato 08.09.20 |
Af:
Sacha Mortensen

Foto: Pluskontoret Arkitekter

En gennemgribende byfornyelse af Løget By har resulteret i stærke boligsociale indsatser, flere ressourcestærke borgere samt et populært og levende byområde. 

Boligområdet Løget By har i perioden 2014-2016 undergået en total-renovering af de mere end 1.000 boliger i området og omfatter nye lejligheder, boligrenovering, nyt kvartershus og daginstitution. Efterfølgende er der gennemført et stort infrastrukturprojekt med omdannelse af områdets udearealer samt sti- og vejforbindelser. Byområdet stod endeligt færdigt i slutningen af 2018. Fælles for alle tiltag er, at de er foretaget med respekt for den oprindelige arkitektur.

"Allerede nu kan vi se, at mange bruger slangen (stien midt gennem bydelen, red.), og når folk kan se herligheds-værdien i de mange andre ting, vil flere komme ud og være aktive", Ove Hansen, formand i Løget

Projektet har haft stort fokus på at styrke sammenholdet og naboskabet – ikke kun i Løget By, men i hele lokalområdet. Dette er lykkedes, og bydelen er nu et skoleeksempel på, at man gennem en holistisk tilgang til renovering af udsatte boligområder kan få stor succes med at transformere en bebyggelse.

Om processen og renoveringen siger Ove Hansen, formand i Løget: ”Vi kan mærke, at beboerne er glade, og de har været godt med i processen og har deltaget aktivt.” Nytænkning og helhedsplanlægning, godt samarbejde og kvalitets-håndværk har forvandlet et isoleret boligområde til en bydel i balance.

Løget By af Pluskontoret