Plejecenter Samsøvej

Opdateret 27.07.22 |
Af:
Signe Moeslund Mains

Foto: Ricky John Molloy

Plejecenter Samsøvej er designet af Kullegaard A/S og er udviklet i tæt samarbejde med husets mange brugere - beboere, pårørende og personale. De ny boliger er særligt velegnede til demente og plejekrævende borgere. I dag stå der et ottetalsformet byggeri på Samsøvej i Holbæk, hvor det arkitektoniske greb øger overskuelighed og tryghed, og bidrager positivt til beboernes livskvalitet og personalets arbejdsmiljø. 

 

ØGET LIVSKVALITET OG FRIGIVET TID FOR PERSONALET

Plejecenterets runde cirkler betyder, at beboerne kan gå en tur på gangen og altid finde hjem igen. De kan derfor trygt færdes alene uden behov for personalets overvågning, hvilket giver en oplevelse af selvstændighed hos beboerne samtidig med, at personalets tid er frigivet til anden pleje. Samtidig skaber de runde former og boligernes placering i den ydre del af cirklerne et godt overblik for både personale og beboere.

”Byggeriets form betyder, at der ikke er mange af de demente, der har forladt plejecenteret. Beboerne oplever, at her er spændende at være, og at de har frihed til selv at færdes inde og ude. Det har givet anledning til mindskning af konflikter, som har resulteret i mindre stress hos personalet,” Mette Larsen, Teamleder på Plejecenter Samsøvej 


Bygningens geometri er også med til at reducere gangarealet, så personalet har kortere afstande når de skal omkring i bygningen. Bygningens indretning giver mulighed for at beboerne kan være med i de daglige aktiviteter på mange forskellige niveauer – aktivt deltagende, observerende, lyttende osv. Det bidrager de lukkede gårdhaver fx til, hvor beboerne kan deltage i aktiviteter eller kigge på fra både haven og altanerne. Det bliver derfor mere overskueligt for flere at tage del i dagligdagen på plejecenteret. 


FÆLLESSKAB OM LØSNINGERNE GIVER EJERSKAB

Et centralt element i udviklingen af Plejecenter Samsøvej har været samarbejdet med bygningens brugere. Allerede inden den første streg blev tegnet af arkitekten, var der et tæt samarbejde med forskellige personalegrupper, pårørende og beboere, som alle var centrale spillere i tilblivelsen af det endelige resultat. Samarbejdet betød, at der blev skabt fuldt ejerskab til de valgte løsninger, og en oplevelse af, at kunne lykkes sammen i de nye rammer. 

Opførelsen af det nye plejecenter betød, at personale fra forskellige plejehjem nu skulle fungere under samme tag. Der var derfor mange elementer, som skulle afstemmes, og der skulle findes et nyt fælles udgangspunkt. Processen omkring brugersamarbejdet medvirkede til at skabe et samlet fundament, som en enig personalegruppe kunne arbejde ud fra.
 

OM PROJEKTET

Kullegaard har tegnet et innovativt ottetalsformet plejecenter i tre etager, som rummer 75 boliger på hver 75 m2 med tilhørende servicearealer.

Bygningens udformning giver optimale arbejdsgange for personalet, der via personalerummenes centrale placering har et godt overblik og let adgang til bo-grupperne på hver etage. Derudover undgås blinde gangender og beboerne kan trygt bevæge sig rundt. Formen danner to lukkede gårdrum, hvor beboerne kan opholde sig eller de kan nyde udsigten fra de mange altaner, der er adgang til fra de enkelte boenheder – bl.a. til Holbæk Fjord.

Byggeriet er præget af store vinduespartier og anvendelse af lyse farver, så huset fremstår lyst og indbydende. Den markante sorte runde facade er beklædt med et materiale, der har lang levetid for at sikre optimal drift. En del af facaden er udført med en højere glans end den resterende facade. Det giver en dybdevirkning, som understreger de buede facader og bygningens ikoniske form.

Læs mere om Plejecenter Samsøvej på Kullegard's hjemmeside