Stadionkvarteret

Dato 02.10.20 |
Af:
Sacha Mortensen

Foto: Claus Bruun Kofoed

Stadionkvarteret er en klassisk parkbebyggelse fra 1950’erne og er opført byggeteknisk solidt med massivt murværk og god konstruktiv beskyttelse.

En ny helhedsplan for bebyggelsen har især været rettet mod energiforhold, installationer og tilgængelighed. Den meget omfattende fornyelse af i alt ca. 1.200 boliger er gennemført i etaper. Fornyelsen af klimaskærmen har omfattet nyt tag samt fornyelse og stedvis udvidelse af altaner. Der er etableret 120 nye tilgængelighedsboliger. Stadionkvarteret har mange beboere, som har boet der næsten hele livet. Her er den nye tilgængelighed en velkommen håndsrækning til ældre beboere. Med helhedsplanen tiltrækker man nye borgere og familier til bebyggelsen. Det sikrer mangfoldigheden i området og tager hånd om beboerne i alle livsfaser.

"Udvidelsen af den beboer-demokratiske proces har medført, at beboerne har taget medejerskab til projektet. Langt over halvdelen af beboerne har deltaget til beslutningsprocessen, hvilket er usædvanligt i en stor bebyggelse," Indstilling til RenoverPrisens jubilæumspris i 2017

Etapeopdelingen af renoveringen har muliggjort test af prøveboliger i hver etape. Der har været samlet udbud for alle etaper, men med indlagte optimeringsrunder for projekttilpasning i forhold til indhøstede erfaringer. På den måde er projektets risici minimeret og budgetsikkerheden øget betragteligt samtidig med, at det er lykkedes at optimere byggeflowet og nedbringe den samlede udførelsestid med 5-6 måneder.

Stadionkvarteret af JJW Arkitekter. Foto: Claus Bruun Kofoed