FAABORG HAVNEBAD

Opdateret 26.07.22 |
Af:
Nanna-Rose R. K. Broch

Foto: CREO ARKITEKTER

I 2013 kunne borgerne i Faaborg glæde sig over, at deres nye havnebad stod færdigt. Bag designet af faciliteterne står CREO ARKITEKTER, JDS Architects og KLAR.

Havnebadets åbne udformning og centrale placering har medført spontant ophold og aktivitet på havnefronten i Faaborg. 
“Det er noget med den åbne arkitektur. Det er en styrke, at der er en form for fællesskab, at man føler sig ikke alene dernede, og den også godt kan rumme mange folk samtidig.”
Projektansvarlig, Faaborg Kommune

LIVSKVALITET & IDENTITET

En evaluering foretaget af NIRAS i 2015 viser, at 93 % af de adspurgte brugere er tilfredse eller meget tilfredse med havnebadet i Faaborg. Plateauernes inddeling i forskellige ’fingre’ gør bl.a., at der er plads til, at mange forskellige brugergrupper kan anvende havnebadet samtidig uden at genere hinanden. Derudover har den lokale vinterbadeklub oplevet en øget interesse med 36 nye medlemmer det første år efter åbningen. I evalueringen giver mange af brugerne udtryk for, at Faaborg Havnebad er blevet en attraktion, som får byen til at skille sig positivt ud fra andre fynske byer, som f.eks. Svendborg og Odense.

TILGÆNGELIGHED & TRYGHED

Kombinationen af havnebadets centrale placering og åbne udformning har resulteret i, at forbipasserende bruger stedet til ophold og spontan aktivitet. Selvom stedet er frit tilgængeligt året rundt uden at være under opsyn, pointerer flere brugere i evalueringen foretaget af NIRAS, at de gode udsynsforhold og aflukkede børnebassiner gør det til et trygt sted at bade og opholde sig.

 

Faaborg Havnebad, CREO, JDS & KLAR. Foto: CREO ARKITEKTER
Foto: CREO ARKITEKTER

OM PROJEKTET

Faaborg Havnebad består af en række badebroer, faciliteter til vandsportsudøvelse, såsom havkajak og dykning, samt bassiner med bademuligheder for brugere i alle aldre. Havnebadet er integreret med 'Det Blå Støttepunkt', der indeholder opbevarings- og foreningslokaler, toiletter og sauna. Alle faciliteter er frit tilgængelige året rundt og bliver flittigt brugt af både børnefamilier, der leger og bader, unge, der drikker øl og slikker sol, samt voksne og ældre, der ror i kajak eller nyder udsigten. I vinterhalvåret bliver stedet desuden flittigt brugt til vinterbadning. Havnebadet er en stor succes og fungerer godt, både som opholdssted for forbipasserende, såvel som attraktivt udflugtsmål i sommerhalvåret.

Læs mere om Faaborg Havnebad på CREO ARKITEKTER's hjemmeside