SKOLEN I SYDHAVNEN

Opdateret 27.07.22 |
Af:
Nanna-Rose R. K. Broch

Foto: Torben Eskerod

Skolen i Sydhavnen er udviklet på elevernes præmisser. Arkitekturen understøtter både læringsprocesser og social udvikling og opfordrer til, at børnene bevæger sig og mødes på kryds og tværs. Derfor er der legepladser og aktive uderum på alle bygningens tage. Bag designet af skolen står JJW Arkitekter.

"Fordi skolens udearealer er så åbne og inviterende, gør det at mange af områdets beboere naturligt bruger skolens legepladser, tagterrasser og grønne områder. På den måde føler nye forældre sig fortrolige med skolen, inden deres børn starter, og det bliver derfor helt naturligt, at det er her, deres børn skal gå i skole", Morten Biering, skoleleder, Skolen i Sydhavnen.

BYLIV, LÆRING & BEVÆGELSE

På Skolen i Sydhavnen er der direkte adgang til udendørs bevægelsesarealer fra alle etager, der også er tilgængelige for offentligheden. Med et bygningsareal på 9.500 m2 og et friareal på 18.031 m2, har skolen en friarealprocent på 150%, hvilket er 50% højere end kravene i lokalplanen. Ved at trække byen ind på skolen og skolen ud i byen, skabes et aktivt og multianvendeligt mødested. Investeringen i skolen har derfor, udover at tilbyde ideelle bevægelsesrammer for skolens elever og ansatte, øget Sydhavnens attraktionsværdi med sine landskabelige bykvaliteter.
Et af skolereformens centrale elementer er kravet om 45 minutters daglig bevægelse, der skal understøtte at skoleeleverne er glade, sunde og fremme deres indlæring. Feedback fra Skolen i Sydhavn's ledelse er ifølge JJW Arkitekter, at skolen får flere målrettede ansøgninger, bygningen motiverer de ansatte, de får meget fine resultater på trivselsmålingerne, arkitekturen støtter skolereformen og at sygefraværet er under kommunens gennemsnit. Den lette adgang til bevægelsesarealer på Skolen i Sydhavnen medfører derudover, at man fra en tidlig alder giver eleverne mulighed for at få sundere vaner, som de principielt holder fast i resten af livet. Bevægelsesarealerne på Skolen i Sydhavnen har således både indlæringsmæssige, sundhedsmæssige og samfundsøkonomiske implikationer.

BRANDING

Skolen i Sydhavnen har fået masser af national og international opmærksomhed. Over 550 skolefolk, arkitekter og bygherrer har været på rundvisning på skolen for at hente inspiration til, hvordan man kan udvikle velfærdsarkitektur af høj kvalitet. Skolen har vundet to store nationale arkitekturpriser, 'Årets Byggeri' og 'Årets Skolebyggeri', og den internationale arkitekturpris 'WAN Education Award 2016' foran uddannelsesbyggerier fra hele verden. Denne nyhed er delt med WAN's over 850.000 følgere på de sociale medier, samt 140.000 modtagere af deres nyhedsbrev. Skolen var desuden en del af den danske pavillon på Arkitekturbiennalen 2016 i Venedig; alt sammen sætter dansk velfærdsarkitektur og -design på verdenskortet og er med til at brande Danmark internationalt, tiltrække investorer og skabe mulighed for øget eksport. Derudover har The Minister of Happiness fra De Forenede Arabiske Emirater besøgt skolen, da besøgsdelegation har udvist stor interesse for projektet.      

 

OM PROJEKTET

I Københavns Kommune's maritime og naturvidenskabelige profilskole, Skolen i Sydhavnen, er der udviklet et samspil mellem skole, by, kvarter og havn. Nederste etage er kombineret aula og bytorv og fungerer som skolens naturlige samlingspunkt. Faglokaler i form af værksteder og musiklokaler er tilgængelige for kvarterets borgere, mens skolens kantine har potentialet til at servere mad til forældre og folk fra lokalmiljøet udenfor skoletiden. Udearealerne er offentligt tilgængelige, ligesom skolen er hægtet op på områdets cykelforbindelse. En stor, udendørs amfitrappe forbinder skolen med vandet, der er et ekstra læringsrum, som fremmer tværfaglig undervisning. Potentialet er, at eleverne her tager ud i de kajakker, de har vedligeholdt i sløjd, i idrætsundervisningen og fanger en fisk, de studerer i natur og teknik, som herefter tilberedes i hjemkundskab.

 Skolen i Sydhavnen er en skole, et bevægelses­fremmende byrum og et kulturelt samlingspunkt i et af Københavns nyeste udviklingsområder. Sidste afsnit af skolens kvalitetsrapport fra 2015 indledes med: ”Vi er meget sikre på, at vi er en attraktiv skole på alle parametre. Vi har mange henvendelser fra både nye familier og fra nye medarbejdere.”

Læs mere om Skolen i Sydhavnen på JJW Arkiteker's hjemmeside