Fremtidens Børnehjem

Opdateret 27.07.22 |
Af:
Nanna-Rose R. K. Broch

Foto: Mikkel Frost, CEBRA

Fremtidens Børnehjem, der er designet af det danske arkitektfirma CEBRA, tager sig bestemt ikke ud, som en almindelig døgninstitution. Som en lille landsby, ligger børnehjemmet midt i Kertemindes parcelhuskvarter og udstråler både fællesskab, varme og hjemlighed og har derfor fået tildelt navnet "Villaen". Arkitekturen har her vist sig at være en vigtig pædagogisk medspiller. Det gælder både, når der skal skabes tryghed og stabilitet i beboernes hverdag, og når der er behov for intimitet og overskuelighed.

”Villaens arkitektur har stor betydning for børnene og de unges dagligdag og trivsel. Vi oplever at husets organisering og funktionalitet er med til at mindske konflikter og i mange tilfælde er de små dagligdagskonflikter helt forsvundet. […] Desuden mærker vi, at vores børn og unge bruger os voksne mere nu hvor vi bor i Villaen - vi får talt mere sammen, og vi oplever mere rolige og trygge børn og unge.”
Birgit Hjelme, Forstander hos Villaen

 

TRIVSEL & FÆLLESSKAB

Arkitekturen i Fremtidens Børnehjem har vist sig at have stor indflydelse på børnene og de unges trivsel. Børnehjemmets inddeling i mindre huse isolerer børnenes hverdag omkring mindre, intime rumligheder, fællesskaber og voksengrupper. Ifølge forstanderen Birgit Hjelme oplever institutionens brugere, at husets organisering og funktionalitet er med til at mindske konflikter og at dagligdagens små konflikter i mange tilfælde er helt forsvundet.
”Vi oplever mere ro og et langt bedre samarbejde mellem børnene, de unge og personalet. Når en konflikt opstår er arkitekturen med til begrænse konflikten, så den ikke påvirker hele huset, men isoleres til få personer.”
Birgit Hjelme, Forstander hos Villaen

TRYGHED & EJERSKAB

En særlig brugerinddragelsesproces har givet børnene og de unge mulighed for at sætte deres eget præg på børnehjemmet. Det har skabt ejerskab og stolthed, og gjort huset hjemligt og personligt med velkendte elementer, materialer og former. Rammerne er organiseret omkring intime rumligheder med massere af dagslys, og det er derfor let at afskærme og foretage mindre gruppeinddelinger, så børnene og de unge kun færdes i overskuelige fællesskaber. Efter overflytningen oplever institutionens personale, at børnene og de unge er mere trygge og rolige, at de oftere rækker ud efter de voksne og taler mere åbent med hinanden. Det er også blevet nemmere for personalet at fokusere på børnene og de unges individuelle behov.

Fremtidens Børnehjem, CEBRA. Foto: Mikkel Frost
Foto: Mikkel Frost, CEBRA

OM PROJEKTET

Fremtidens Børnehjem ligger midt mellem række- og parcelhuse i et af Kertemindes boligkvarterer. Døgninstitutionen er bygget i to etager og består af en række mindre, forbundne bygninger, der er forskudt imellem hinanden, så institutionen fremstår som en lille landsby. Alle facader er beklædt med tegl og træ, og alle bygninger har nabolagets karakteristiske sadeltag. De velkendte elementer og former er med til at skabe et hjemligt miljø i moderne bygninger, hvor der er fokus på beboernes særlige behov. Børnehjemmets hverdag er organiseret omkring fire forbundne hovedhuse for at skabe selvstændige, varierende enheder til de forskellige grupper af beboere. Organiseringen sikrer nærhed og korte afstande mellem de forskellige enheder på institutionen, så personalet altid er tæt på beboerne. Villaen er aktuelt godkendt til 22 børn, som er fordelt i et børneafsnit og et ungdomsafsnit.

Læs mere om Fremtidens Børnehjem på CEBRA's hjemmeside