NY BYTOFTEN

Opdateret 29.07.22 |
Af:
Nanna-Rose R. K. Broch

Foto: tnt arkitekter

Ny Bytoften er en klynge af 114 almenboliger i Gladsaxe, der er placeret omkring en fælles grønning og regnvandssø. Byggeriet er designet med et særligt fokus på social og miljømæssig bæredygtighed - uden, at beboere og bygherre skal betale ekstra. Boligerne er tegnet af tnt arkitekter og landskabet af Nørgaard & Holscher Landskabsarkitekter.

"Det nye Bytoften gennemføres efter alle regulativerne for BR 2015 og det bliver en afdeling, som på alle måder lever op til de krav, der stilles til moderne boligbyggeri. Det er et byggeri, som jeg mener, at I alle kan være rigtig, rigtig stolte af. Og jeg tør godt konkludere endnu en gang, at her, der viser den almene boligsektor vejen frem [...]."
Carsten Hansen, Minister for By, Bolig og Landdistrikter 2013

RESSOURCER & CO2-AFTRYK

Boligerne i Ny Bytoften er bygget indenfor et almennyttigt rammebeløb, men udleder mindre CO2 og kræver mindre vedligehold end almindelige boliger med samme funktion og størrelse. Ifølge Dansk Fjernvarme har valget om at bygge nye boliger i stedet for at renovere de eksisterende skånet miljøet for 230 tons CO2 årligt, hvilket svarer til det samlede årlige forbrug i 90 almindelige rækkehuse. Valget af materialer, såsom aluminiumsrammer til vinduer, tegltage og murstensfacader, gør, at boligerne har et minimalt behov for vedligeholdelse. Boligerne er desuden bygget efter alle regulativerne for lavenergiklasse 2015, med et lavt forbrug af el, vand og varme, med et gennemsnitligt beregnet forbrug på 500 kroner om måneden.

REGNVANDSHÅNDTERING

Der er lagt stor vægt på at indarbejde klimatilpassede tiltag i både bebyggelse og landskab. I grønningen, der omkranser boligerne, opsamles og genanvendes regnvand i etablerede regnbede, også kaldet wadier, samt i områdets centrerede regnvandssø. Når vandet i Bagsværd Sø stiger, fungerer bassinet som et forsinkelsesbassin for regnvandet, der sparer beboere og kommune for store omkostninger forbundet med vandskader. Derudover tilføjer det bølgende, blå-grønne landskab stor rekreativ værdi til området.

Ny Bytoften, tnt arkitekter. Foto: tnt arkitekter

OM PROJEKTET

Det oprindelige Bytoften bestod engang af 123 rækkehuse placeret omkring et overløbsbassin på en grønning. Arkitekter og byggeudvalg besluttede tilbage i 2010 i samhøring med områdets beboere, at bevare det overordnede greb, ved at bygge omkring bassinet og grønningen, og omdanne det eksisterende terræn til et attraktivt landskab med bevarede store træer, sø, kælkebakke, legepladser og fælleshus. Ny Bytoften i Gladsaxe står i dag, som en genfortolkning af den gamle plan opført i 1955. Boliger og fælles friarealer indgår i et tæt samspil med hinanden og varierer i størrelse, så de egner sig til både enlige og familier i alle aldre. Bygningerne er grupperet i ni boliggrupper, alle bygget i gule, blødstrøgne og kulbrændte mursten, og indeholder i alt 114 boliger. Alle boliger er udstyret med fjernvarme, balanceret ventilation og solcelleanlæg. Mellem husene findes intime sfærer, enten med udgang til en udendørs terrasse eller en privat gårdhave. Boliger og haver orienterer sig alle mod de græsbeklædte fællesarealer og ligger op til fælles aktivitet.

Læs mere om Ny Bytoften på tnt arkitekters hjemmeside