DANMARKSHUSENE

Opdateret 26.07.22 |
Af:
Nanna-Rose R. K. Broch

Fotos: Tegnestuen Vandkunsten

Danmarkshusene i Rødovre er en del af udviklingsprojektet AlmenBolig+, som er en ny type almene bebyggelser opført og administreret af KAB. Når man ønsker at balancere en lav husleje med nyopførte kvalitetsboliger, er der rent byggeteknisk kun én farbar vej: Modulært og præfabrikeret byggeri. Da KAB udskrev konkurrencen om 72 familiehuse på Danmarksgrunden i Rødovre, blev det Tegnestuen Vandkunsten’s opgave at sætte arkitekturen i spil som driver for et spændende byggeri.

Den gennemsnitlige husleje i Almenbolig+ bebyggelser er 22% lavere end andre sammenlignelige almene boliger.
I Danmarkshusene hentes besparelsen ved at minimere udgifter til drift og vedligehold, som lejerne får ansvaret for, ved energioptimering og ved at optimere niveauet af præfabrikation. Byggesystemet er ikke kun billigere end konventionelt betonbyggeri - ressourceforbruget er også halveret og CO2-aftrykket reduceret med 68%.

ØKONOMI & RESSOURCER

Ifølge Tegnestuen Vandkunsten er den gennemsnitlige husleje i Almenbolig+ bebyggelser er 22% lavere end andre sammenlignelige almenboliger. Den besparelse hentes ved energioptimering og ved at udskifte det traditionelle, men også bekostelige, håndværk med præfabrikation. Byggesystemet i rummoduler er ikke kun billigere end konventionelt betonbyggeri – ressourceforbruget er ligeledes halveret, og det er mere bæredygtigt. Driftsbudgettet holdes nede, bl.a. fordi der er afsat penge til at vælge robuste og langtidsholdbare materialer, og fordi beboerne selv står for vedligeholdelse og renhold.

ENERGIEFFEKTIVITET & CO2-AFTRYK

Danmarkshusene er opført i energiklasse 2020. Størstedelen af energien i bebyggelsen kommer fra solceller og energiforbruget holdes på et minimum. Alle boliger har mekanisk ventilation, der genbruger varmen fra den luft, som lukkes ud af boligerne, og der er solcelleanlæg på taget, som leverer strøm til hele bebyggelsen. Det betyder, at boligerne har meget billig strømforsyning. Aconto-udgifterne til el udgør kun 450 kr. om måneden pr. bolig, hvilket både dækker det almindelige strømforbrug og opvarmning af boligen.
Der er udført både LCA- og LCC-beregninger på Danmarkshusene på grundlag af en beregning over 120 år. Sammenlignes beregningerne med en referencebygning, der er meget overens i størrelse, typologi og brug, men bygget af traditionelle betonkonstruktioner, findes store økonomiske besparelser og en mindsket negativ miljøpåvirkning. Ifølge Tegnestuen Vandkunsten viser LCA’en, at Danmarkshusenes CO2-aftryk kun udgør 32% af referencebygningens. LCC’en beregnet over 50 år viser, at Danmarkshusenes livscyklus-omkostninger er lavere end referencebygningen , også selvom referencehusets traditionelle byggematerialer, såsom mursten og beton, har lang levetid og kræver minimal vedligeholdelse.

LIVSKVALITET & SAMMENHÆNGSKRAFT

Økonomiske parametre har vejet meget i udformningen af Danmarkshusene, fordi billige boliger er et socialt gode. Men husene skaber også social værdi og sammenhængskraft på andre måder. Det viser en evaluering af AlmenBolig+’s koncept og boliger, foretaget af Statens Byggeforskningsinstitut i 2015. For at få en lav husleje må beboerne i fællesskab stå for renholdelse og vedligehold. Det medfører, at beboerne passer godt på byggeriet, og får dannet fællesskaber om opgaverne. Fraflytningsprocenten er meget lav, fordi beboerne tilsyneladende er glade for boligerne. Ifølge Statens Byggeforskningsinstitut ligger fraflytningsprocenten gennemsnitlig på 1-5% om året for de fleste AlmenBolig+ bebyggelser, hvor 25-40% i de første år af et alment boligbyggeri ikke er unormalt. Evalueringen af Almenbolig+ viser desuden, at beboernes driftsopgaver er med til at styrke sammenholdet i bebyggelserne og at beboere generelt udviser stor tilfredshed over både AlmenBolig+’s boliger og koncept.

”Vi har fået et rigtig godt naboskab, fordi vi solidarisk skal passe på vores områder. Folk vil hinanden her, fordi vi er fælles om vores bebyggelse. Vi føler, det er vores. Og det giver så igen mere livskvalitet og tryghed, for vi holder jo øje med hinanden.”
Jette Baker Jakobsen, Bestyrelsesformand i Danmarkshusene og beboer siden 2013, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet 2015

Danmarkshusene, Tegnestuen Vandkunsten. Foto:

OM PROJEKTET

Danmarkshusene er almene boliger, der nok er fattige på ekstravagante detaljer, men rige på nytteværdi, bæredygtighed og attraktivt naboskab. AlmenBolig+ er lig med modulbyggeri, og Tegnestuen Vandkunsten udnytter modulerne  forskelligt i hver bebyggelse . For eksempel er modulerne kileformede  på Danmarksgrunden i Rødovre, der er karakteriseret ved en skrånende kileform med umiddelbare landskabelige relationer til Vestvolden og den nærliggende kanal. Begge områder er naturskønne med store og tætte træbeplantninger. De let kileformede boksmoduler danner tilsammen et buet forløb med 72 boliger i fem rækker. Den udvendige facade er udført med en skiferbeklædning , hvorfra stueetagen er beklædt med lister i cedertræ – begge materialer, der kræver minimal vedligeholdelse. Alle boliger er indrettet med enkle rammer og leveres med badeværelse, basiskøkken og elinstallationer. Herfra har beboerne rig mulighed for at tilføje deres personlige præg, ved at etablere indvendige vægge, hemse, døre mm. efter behov

Læs mere om Danmarkshusene på Tegnestuen Vandkunsten's hjemmeside