ENGHAVE MINIPARK

Opdateret 26.07.22 |
Af:
Nanna-Rose R. K. Broch

Foto: Kenneth Balfelt

I sommeren 2010 blev Enghave Plads gravet op i forbindelse med etablering af Københavns nye Metro-Cityring. Enghave Minipark er et midlertidigt byrum, der har til formål at genhuse lokalområdets socialt udsatte indtil 2018, hvor Enghave Plads reetableres. Bag projektet står Spektrum Arkitekter, billedkunster Kenneth Balfelt, Vesterbro Lokaludvalg, arkitekt Chalotte Vad, bysociolog Simon Mertner Vind og vigtigst af alt: Vesterbro's lokale øldrikkere.

Projektet viser, hvordan man ved direkte involvering af udsatte grupper kan skabe skabe bæredygtige løsninger med en ny metode til udvikling af byrum, som både indkluderer socialt udsatte og andre borgergrupper i en forandringsproces.

LIVSKVALITET & TILGÆNGELIGHED

Den midlertidige bypark på Vesterbro i København, Enghave Minipark, bruges i dag af mange forskellige brugergrupper. Ifølge Vesterbro Lokaludvalg har især de lokale øldrikkere været succesfyldt involveret i projektet og derfor fået et helt særligt tilhørsforhold og en stolthed over stedet. Der kommer folk fra socialvæsenet ned og snakker med øl-drikkerne i parken, som fortæller, at de bruger faciliteterne som et fælles 'socialkontor' og hjælper hinanden internt.
Udover at få plads til de lokale øldrikkere, opholder mange andre brugergrupper sig også i parken, herunder både børnefamilier, unge der fester, og folk, der er på vej hjem fra arbejde. Byrummets mange forskellige brugere føler sig både trygge og velkomne.

"Vi har aldrig hørt om problemer på pladsen hverken i SSP [Studenter Settlementets Boldklub] eller andre sammenhænge. Heller ikke som et sted børnene er bange for at være. Vi har undersøgt det i forbindelse med en analyse af trygheden for børn på Vesterbro."
Erling Hagemann, Vesterbro Kulturhus, Socialministeriet 2010.

IDENTITET

Billedkunsteren Kenneth A. Balfelt, der har været initiativtager og nøgleperson i udviklingen af projektet, har ført procesdokumenterende logbog og afholdt interviews med de lokale øldrikkere undervejs i processen. I 2010 blev rapporten 'Byen som dagligstue? Byfornyelse med plads til socialt udsatte', udarbejdet af teamet bag Enghave Minipark, udgivet af Socialministeriet. Ifølge evalueringen af Enghave Minipark, viser projektet, hvordan man ved direkte involvering af udsatte grupper kan skabe skabe bæredygtige løsninger med en ny metode til udvikling af byrum, som både indkluderer socialt udsatte og andre borgergrupper i en forandringsproces. 

"[...]mennesker med deres kontekstforståelse, kan bidrage mindst ligeså meget som en faglighed. Øldrikkerne er ‘superbrugere’ af denne form for offentlige rum. De sidder dér meget af dagen, hele året rundt. Ingen byplanlæggere, antropologer, arkitekter eller kommunefolk har så meget erfaring med det offentlige rum. Det var vores opgave at italesætte denne viden og oversætte den til fysiske og processuelle løsninger – og bevidstgøre dem om, at de har denne viden.”
Kenneth Balfelt, billedkunstner.

Enghave Minipark, Spektrum Arkitekter. Foto: Kenneth Balfelt.
Foto: Kenneth Balfelt

OM PROJEKTET

Det helt særlige ved Enghave Minipark-projektet har været en usædvanlig succesfuld brugerinvolverende proces, som har resulteret i et byrum med plads til forskellige brugeres behov. Projektet fungerer som en slags 'genhusning' af de mange socialt udsatte i området, der tidligere anvendte Enghave Plads som samlingssted. Ønsker såsom ‘grønt’, ‘naturligt’, ‘robust’ og ‘plads til alle’ er blevet indarbejdet i det endelige projekt, som består af en 45 meter lang bænk, en overdækket pavillon, et pissoir, en grill, et springvand og en byhave. Udover at brugerne har været med til at udvikle og bygge faciliteterne, er det også dem, som driver og vedligeholder stedet indtil Enghave Plads bliver genetableret efter endt metrobyggeri.

Læs mere om Enghave Minipark på Spektrum Arkitekter's hjemmeside her