Grindsted Skole

Opdateret 27.07.22 |
Af:
Signe Moeslund Mains

Foto: Jesper Balleby

Eleverne ved, hvor og hvordan de lærer bedst. I Grindsted har arkitekterne fra begyndelsen inddraget elever og lærere i designet af bygningens rum og funktioner – det har bl.a. resulteret i meget mindre klassisk klasseundervisning.

På Grindsted Skole har eleverne været med til at udvikle læringsmiljøerne, ligesom man har draget nytte af de gamle bygninger og bygget videre på traditioner i bygningens materialer og form. Skolen tager udgangspunkt i landsbylivet med en firelænget gård og udkig til skoven fra klasselokalerne.

Selvom Grindsted Skole er en lille skole, er den vigtig for lokalsamfundet. Derfor inddrog man tidligt i planlægningen eleverne for at blive klogere på foretrukne læringssteder.
 

"92 % af medarbejdere, ledelse og forældrerepræsentanter svarer, at det er ”meget lettere” at gennemføre en aktiv og varieret undervisningsdag i det nye differentierede læringsmiljø", Evaluering gennem spørgeskemaer og interviews, 2019

Med inspiration fra eleverne har man integreret fordybelsesmiljøer, huler, kroge og bløde møbler for at fremme elevernes trivsel og motivation for læring. Med respekt for de eksisterende bygninger har man bl.a. brugt den gule teglsten med bagsiden udad for på den måde at skabe et spændingsfelt mellem nyt og gammelt.

Grindsted Skole, Pluskontoret. Foto: Jesper Balleby