SG HUSET

Opdateret 26.07.22 |
Af:
Nanna-Rose R. K. Broch

Foto: Kim Østergaard.

Dynamiske rum med fleksibel indretning og transparente skillevægge har skabt visuel sammenhæng mellem de forskellige aktiviteter i SG Huset og styrket fællesskabet i Svendborg Gymnastikforening. Huset er tegnet af C&W Arkitekter. 

Flere ledere og trænere i Svendborg Gymnastikforening peger på, at der er opstået en særlig synergi og stolthed i foreningen, efter at huset er blevet taget i brug, og at huset i høj grad har styrket foreningens brand udadtil.

IDENTITET & BRANDING

Det første år efter SG huset’s indvielse har Svendborg Gymnastikforening oplevet en medlemsfremgang fra 1.330 til 2.100 medlemmer. Flere ledere og trænere i foreningen peger på, at der er opstået en særlig synergi og stolthed i foreningen, efter at huset er blevet taget i brug, og at huset i den grad har været med til at styrke foreningens brand udadtil. Det viser en evaluering foretaget af NIRAS i 2015.

UDSYN & TILGÆNGELIGHED

Evalueringen viser også, at SG Huset understøtter og løfter gymnastikmiljøet i SG, samtidig med, at leg og bevægelse i højere grad støttes end tidligere. Dette skyldes bl.a., at idrætshallen er indrettet dynamisk. De fleksible rum muliggør, at flere aktiviteter kan foregå samtidig. Derudover roser brugerne huset for dets åbenhed og transparens, der bidrager til, at man føler sig sammen om de forskellige aktiviteter, der foregår i huset samtidig.

“Huset er meget transparent. Det gør, at selvom man dyrker forskellige retninger i gymnastik, så er man fælles, og det hænger sammen. Det har gjort en verden til forskel i vores forening. Før var vi en satellit-forening, hvor man ikke vidste hvem de andre var. De dér synergier, man får, når man kigger på hinanden, den havde man slet ikke tidligere.” 
Daglig leder, SG Huset, NIRAS 2015

SG Huset, C&W. Foto: Kim Østergaard.
Foto: Kim Østergaard.

OM PROJEKTET

SG Huset rummer en stor idrætshal, syv forskellige aktivitetsrum fordelt på to etager, udendørs skate- og parkourarealer, samt en fælles foyer og svømmehal. I huset er der lagt særligt vægt på, at mange forskellige aktiviteter kan foregå samtidig. Den arkitektoniske udformning lægger op til, at rummene bruges dynamisk, både enkeltvis og i samspil med hinanden. Huset er en stor succes, hvilket bl.a. afspejler sig i bredden af de idrætsaktiviteter som foregår, den kraftige forøgelse af medlemmer i Svendborg Gymnastikforeningen, samt i den vundne følelse af fællesskab og stolthed man finder internt i SG.

Læs mere om C&W Arkitekter, som står bag SG Huset