Danske Handicaporganisationers Hus

Opdateret 27.07.22 |
Af:
Nanna-Rose R. K. Broch

Foto: Leif Tuxen

I 2012 åbnede Danske Handicaporganisations Hus i Høje-Taastrup. Her er 23 handicaporganisationer samlet i ét kontorhus, der på flotteste vis demonstrerer, hvordan tilgængelige løsninger integreres succesfuldt i vores arkitektur. Bag designet står en lang række aktører, bl.a. Gottlieb Paludan Architects, Rambøll og Mtre, som bygherrerådgivere, NIRAS, som rådgivende ingeniørfirma, Force4 Architects og Cubo Arkitekter, som arkitekter og Møller & Grønborg, som landskabsarkitekter.

Overflytningen til Danske Handicaporganisationers Hus har højnet sammenhængskraften blandt husets virksomheder og øget vidensdelingen. Brugerne oplever, at husets signalværdi genererer stolthed internt, styrker fællesskabet og giver dem mere energi, glæde og optimisme i hverdagen. Det viser en evaluering fra 2016 foretaget af Statens Byggeforskningsinstitut.

ARBEJDSGLÆDE, IDENTITET & PRODUKTIVITET

En evaluering foretaget af Statens Byggeforskningsinstitut tre år efter åbningen af Danske Handicaporganisationers Hus viser, at overflytningen har højnet sammenhængskraften blandt husets virksomheder. Brugerne oplever, at husets signalværdi er med til at generere stolthed internt, give mere energi, glæde og optimisme, og samtidig minde dem om, at de arbejder for en større sag. Sidstnævnte viser sig ved, at brugerne i højere grad ligger vægt på at være fleksible, rummelige og kompromissøgende i forskellige arbejdssituationer.
Evalueringen viser også, at husets åbenhed, gode akustikforhold og markante farve- og lysdesign er faktorer, der har stor betydning for, at brugerne oplever øget arbejdsglæde og engagement. Især modtagelsen i bygningens centrerede atrium fremhæves, som et definerende rum for husets stemning og identitet.

”Jeg går glad på arbejde. Alene det at skulle herud, det er en fornøjelse. Altså, jeg havde 5 minutter på cykel før, nu har jeg 35 minutter i toget, men det er fuldstændig lige meget. Det kan så meget det her hus, at det er dét værd.”
Ansat, Danske Handicaporganisationers Hus, SBi 2016

TILGÆNGELIGHED, BRANDING & KOMPETENCEUDVIKLING

Danske Handicaporganisationers Hus har fået meget opmærksomhed for erfaringerne med tilgængelighed og måden, hvorpå den er med til at formgive og disponere arkitekturen. Alene i 2014 havde huset ifølge A.P. Møller Fonden omkring 1.000 besøgende fra ind- og udland, herunder bl.a. kommunale handicapråd, politikere og arkitektvirksomheder.
Allerede tidligt i processen har Danske Handicaporganisationer prioriteret en vidensopbyggende indsats. Derfor tilbyder projektet både viden og erfaring om, hvordan man kan skabe engagement blandt byggeriets aktører, løbende optimere den tværfaglige vidensdeling og videreudvikle tilgængeligt design i dansk byggeri.

”Vi har fra starten haft nogle meget høje ambitioner med dette byggeri. Det skal vi have, fordi det er vigtigt at handicaporganisationerne påtager sig ansvaret og viser samfundet, at det kan lade sig gøre at bygge for alle til en fornuftig pris, hvis man tænker sig om fra starten.”
Stig Langvad, formand for Danske Handicaporganisationer

Danske Handicaporganisationers Hus Gottlieb Paludan, CUBO, Force4. Foto: Force4 Architects
Foto: Martin Schubert

OM PROJEKTET

Danske Handicaporganisationers Hus står som et stærkt, dansk eksempel på, at det kan lade sig gøre at bygge tilgængeligt for alle. Visionen bag huset er, at alle ansatte, uanset hvilken funktionsnedsættelse de har, kan fungere ligeværdigt og uhindret i kontorbygningen. Huset er udformet i en geometri med fire ’arme’, der er centreret om et atrium, som binder husets afdelinger og etager sammen. Geometrien gør, at man nemt orienterer sig, har kort afstand til alle funktioner og samtidig får maksimalt dagslysindtag i de forskellige afdelinger. Stueetagen rummer alle fællesfunktioner, såsom kantine, reception og mødecenter.
Blandt husets mange tilgængelighedsløsninger kan nævnes en lang række ’vejvisere’, f.eks. har de fire kontorfløje hver deres farve, så man nemt orienterer sig, alle gelændere er udstyret med punktskrift, så man ved, hvilken etage man er på, alle gulve har guidelinjer, og husets rækværk er perforerede, så folk i kørestol visuelt kan sanse bygningens rum.

Læs mere om projektet på Cubo Arkitekter’s hjemmeside