Fremtidens Bæredygtige Almene Boliger

Dato 08.12.22 |
Af:
Rikke Friis

Foto: Dissing+Weitling

Ved Seest i Kolding ligger et moderne alment træbyggeri i små klynger i en landsbylignende struktur. Stedet rummer 35 familieboliger, som udfordrer de klassiske enfamiliehuse, samt et fælleshus, grønne områder og store terrasser der lægger op til fællesskaber mellem beboerne.

Beboerfællesskabet er omdrejningspunktet for det almene træbyggeri ved Kolding. Her er både private zoner og kollektive rum, hvor fællesskabet kan blomstre. Bygningerne ligger i grønne omgivelser med udsigt til et vildt mose- og engområde, som giver beboerne oplevelsen af at være tæt på naturen. Stier fører gennem de grønne områder, og forbinder bygningerne med hinanden, og mellemrummene giver mulighed for at mødes på tværs af klyngerne.

”… en nyskabende boligbebyggelse, der på fornem vis demonstrerer social og miljømæssig bæredygtighed.” Kolding Kommunes Arkitekturpris, 2019 

Boligbyggeriet er primært opført i træ, for at sikre et lavt klimaaftryk og skabe imødekommende og hjemlige rammer med et nordisk udtryk. Med træet opnår bygningerne desuden en åndbar konstruktion, som sikrer et godt indeklima. Under opførelsen har man haft fokus på brugen af ressourcer, og alt savarbejdet med træet til byggeriet blev derfor håndteret i en nærliggende lokal hal, for at minimere de klimamæssige omkostninger til transport af materialet.

Fremtidens Bæredygtige Boliger, Dissing + Weitling