Superkilen

Opdateret 26.07.22 |
Af:
Nanna-Rose R. K. Broch

Foto: BIG

På Nørrebro i København strækker Superkilen sig fra Nørrebrogade over Mimersgadekvarteret til Tagensvej. Bag projektet står arkitektfirmaet BIG, det tyske landskabsarkitektfirma Topotek1 og kunstnergruppen Superflex.

Superkilen og Den Grønne Cykelrute har sammen omdannet området til et livligt udfoldelsesrum og samlingssted for lokale initiativer på ydre Nørrebro, der er med at skabe positivt fokus på områdets kvaliteter.

IDENTITET

Beboerne på Nørrebro har været med til at designe Superkilen. Ildsjæle og borgere fra nærområdet har fået muligheden for at være med til at udvælge og anlægge op mod 100 objekter fra hele verden. Dette initiativ har været med til at styrke det lokale tilhørsforhold til byrummet, som man kan se i dokumentaren 'Shishkebab' fra 2014 af Hans Kragh-Jacobsen, der har fulgt udviklingen på ydre Nørrebro fra borgenes perspektiv gennem syv år i forbindelse med anlæggelsen af Superkilen og Mimersparken. 

CYKLISME & TRYGHED

I 2014 var antallet af cykelister ved Den Røde Plads’ udmunding ved Nørrebrogade på 8.000 dagligt. Kombinationen af den grønne cykelrute og Superkilens faciliteter har åbnet området op og forbedret borgernes tryghed i området. Derudover cykler fire gange så mange børn på deres egen cykel her, som på den nærliggende Jagtvej. Det viser en undersøgelse fortaget af Københavns Kommune i 2015.

SUNDHED & TILGÆNGELIGHED

Superkilen har givet forbedrede udfoldelsesmuligheder for aktiviteter og der ses en forøgelse af initiativer til lokale events, såsom basketballturneringer, 'DAC-løbet' og 'Roller-disko', der er med til at skabe øget positiv fokus på området. I følge en evaluering af områdeindsatsen på ydre Nørrebro foretaget af Københavns Kommune i 2012 deltog ca. 7200 borgere i sportsevents afholdt på Superkilen.

 

OM PROJEKTET

Superkilen er en et offentligt parkareal på ydre Nørrebro, som er opdelt i tre farvetemaer: Den Røde Plads, Den Sorte Plads og Den Grønne Park. Her er over 100 objekter er enten rekonstrueret eller direkte importeret fra 60 forskellige dele af verden, herunder bl.a. en japansk legeblæksprutte, cykelstativer fra Finland, palmer fra Kina og jord fra Palæstina. Tilsammen gør de mange objekter Superkilen til et urbant galleri for global forskellighed. Byrummet er designet i et tæt samarbejde mellem Superflex, Topotek1 og BIG, der i fællesskab med lokale beboere og ildsjæle har skabt et udfoldelsesrum og samlingssted for nærområdet, der står som en stærk fortolkning af kvarterets sammensatte identitet.

Læs mere om BIG og Superkilen