Maglehøj, Afd. 135-0

Dato 04.10.20 |
Af:
Sacha Mortensen

Foto: Mangor & Nagel A/S

Kombinationen af fysisk indsats, nedrivning og en boligsocial indsats har skabt et velforankret og trygt Maglehøj.

Maglehøj i Frederiksværk er opført fra 1970 til 1974 og er et tidstypisk industrialiseret montagebyggeri. For høj husleje og problemer med at leje boligerne ud betød, at man i 2011 besluttede at reducere antallet af boliger og dermed rive en hel blok ned. Herved blev vejen banet for en helhedsplan med renoveringer.

Renoveringen blev udført i sammenhæng med den boligsociale indsats, som Lejerbo igangsatte i samarbejde med Halsnæs Kommune. Et vigtigt tiltag var opførelsen af et nyt fælleshus for beboerne. Boligselskabet, Boligsocialt Netværk i Halsnæs, beboerne og deres børn, naboer, ejendomsfolk, frivillige ildsjæle, Halsnæs Kommune m.fl. har været vigtige samarbejdsparter i processen. 

"Aktivitetshuset har klart skabt grobund for en merecentreret frivillighed. Det har IKKE givet en kæmpe bunke voksne frivillige, men det har skabt en ny type frivillige, som er mere orienteret mod medløsning af sociale udfordringer i afdelingen," Mette Lund, boligsocial projektleder, Lejerbo

Fornyelsen er en del af en helhedstænkende strategisk byudvikling og har igangsat en beboerdrevet ”bevægelse” der i takt med at projektet i de kommende år realiseres fuldt ud vil sikre en fortsat positiv proces. Renoveringen har betydet en lavere husleje for beboerne, og i dag er der venteliste.

Maglehøj.