LIVSRUM NÆSTVED

Opdateret 26.07.22 |
Af:
Nanna-Rose R. K. Broch

Foto: Quintin Lake

Kræftrådgivningen i Næstved er en ud af syv nye kræftrådgivninger, som Kræftens Bekæmpelse og Realdania i samarbejde har igangsat under projektnavnet 'Livsrum'. Rådgivningen i Næstved er tegnet af EFFEKT Arkitekter.

“Der er imidlertid opstået en helt ny opmærksomhed omkring rådgivningens arbejde i forbindelse med opførelsen af det nye, meget synlige hus[…]. Vi har oplevet en tilgang på flere tusinde kræftramte, efter vi er flyttet til det nye hus.”
Anette Rasmussen, Rådgivningsleder i Næstved, Realdania 2015

DAGSLYS & LIVSKVALITET

Kræftafdelingen er udformet så døgnets varierende dagslys udnyttes i alle rum. Ifølge Realdania har lysindfald og udsyn til grønne haver bidraget til oplevelsen af velbefindende og tryghed blandt både patienter og personale:

“Udefra vækker huset nysgerrighed, men inden i virker det rart og hjemligt. Mange er overraskede over hvor mild, varm og omsorgsfuld en stemning her er. Vi oplever ofte, at kræftramte hellere vil være her end derhjemme - simpelthen fordi de føler sig så godt tilpas.”
Anette Rasmussen, Rådgivningsleder i Næstved, Realdania 2015.

TILGÆNGELIGHED & SUNDHED

Ifølge Realdania har kræftrådgivningens karakteristiske udformning og synlighed foran kræftafdelingen på Næstved Hospital medført, at flere kræftramte hjælpes tidligt i deres sygdomsforløb. Afdelingen har oplevet en tilgang på flere tusinde kræftramte efter overflytningen til det nye hus.Livsrum Næstved, EFFEKT. Foto: Thomas Ibsen.
Foto: Thomas Ibsen

OM PROJEKTET

'Det hvide hus med de hvide tage' kaldes Kræftrådgivningen i Næstved ofte. Byggeriet består af syv sammenkoblede bygningsvolumener, som omgiver to gårdhaver. Især dagslysindfaldet og de grønne arealer har været omdrejningspunkt for afdelingens design, samt ønsket om at skabe små, intime sfærer, som giver patienterne og deres pårørende en følelse af tryghed og hjemlighed. Rådgivningen er fleksibelt indrettet med gode muligheder for socialt samværd og forskellige kreative, meditative og fysiske aktiviteter. På trods af placeringen mellem Næstved Hospital og en stærkt befærdet vej, rummer Livsrum Næstved en ro og varme, som mærkes blandt både kræftpatienter, pårørende og personale.

Læs mere om Livsrum Næstved på EFFEKT Arkitekter's hjemmeside