PLUG N PLAY

Opdateret 26.07.22 |
Af:
Nanna-Rose R. K. Broch

Foto: Kragh & Berglund Landskabsarkitekter

PLUG N PLAY var en midlertidig aktivitets- og sportspark, som skabte mere byliv i Ørestad Syd, mens bydelen blev udbygget. Parkens elementer var fleksible, så man kunne tilpasse eller endda flytte aktiviteterne. PLUG N' PLAY var designet af Kragh & Berglund Landskabsarkitekter i et tæt samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden, Københavns Kommune og Danmarks Idrætsforbund.

Anlægget skabte mere byliv i Ørestaden med 100 besøgende om dagen i gennemsnit. Parkens åbenhed og formgivning gav området en stærkere identitet, som smittede positivt af på bydelen. Anlægget genererede en medieværdi for Ørestaden på 2,6 mio. kr.

SAMFUNDSØKONOMI & BRANDING

En medieanalyse gennemført af Infomedia i perioden november 2008 til oktober 2010 viste 121 positive omtaler af PLUG N PLAY i Ørestad Syd fordelt på trykte medier og elektroniske medier. Dette generererede en medieværdi på omkring 2,6 mio. kr. 
Lokale- og Anlægsfondens evaluering af PLUG N PLAY fra 2010 viste, at de interviewede ejendomsmæglere og developere alle var enige om at: "PLUG N PLAY gør noget godt for bydelens image, og dermed også for områdets udvikling. Interessenterne er generelt glade for den signalværdi, der er i anlægget, og mener, at anlægget er med til at ændre bevidstheden i en positiv retning hos de, der besøger bydelen.”

IDENTITET & TILGÆNGELIGHED

Med signaler om åbenhed, leg og autenticitet fik PLUG N PLAY en stærk identitet, som smittede positivt af på både bydelens ry udadtil, besøgstallet og de lokale beboeres tilhørsforhold til området. Anlægget skabte byliv, som et resultat af at være åbent, tilgængeligt og gratis, og fordi det blev drevet af brugerne selv. Parken havde ifølge Lokale- og Anlægsfondens evaluering i gennemsnit ca. 100 besøgende om dagen på årlig basis.

Plug N Play, Kragh & Berglund Landskabsarkitekter.
Foto: Kragh & Berglund Landskabsarkitekter

OM PROJEKTET

PLUG N PLAY blev brugt af både skoler, børnehaver og foreninger, samt til større idrætskonkurrencer i Ørestad Syd. Som navnet antyder var faciliteterne designet over filosofien om at kunne 'plugge' forskellige midlertidige aktiviteter på allerede eksisterende faciliteter. Parken rummede alt fra parkouranlæg, speedskating og beachvolley-baner til økologiske nyttehaver. Anlægget var en stor succes, hvis skabte byliv og medieomtale genererede et positivt og inviterende signal til omverdenen, om at Ørestaden var en voksende bydel med masser af bykvalitet. 

Læs mere om PLUG N PLAY på Kragh & Berglund Landskabsarkitekter's hjemmeside