SMK MUSEUMSHAVE

Opdateret 27.07.22 |
Af:
Nanna-Rose R. K. Broch

Foto: Sangberg Architects

Haven foran Statens Museum for Kunst i København er et åbent byrumslandskab, der inviterer museets besøgende indenfor og forbipasserende til ophold, kunstpauser og kulturelle events. Museumshaven er tegnet af WERK arkitekter og Sangberg Architects – tidligere POLYFORM i samarbejde med hollandske Karres En Brands. Renovering af museets trappe og indgangsparti er projekteret af Erik Møller Arkitekter, datterselskab hos KPF Arkitekter.

"Både have og trappe er en del af den fysiske virkeliggørelse af museets ambitioner om at åbne museet og tilgængeliggøre såvel værker og viden samt museet som et socialt og indbydende rum."
SMK 2014

BRANDING & BESØGSTAL

Ifølge Statens Museum for Kunst gør museumshaven mødet med museet til en oplevelse, der i høj grad understøtter museets brand og identitet. Siden åbningen af haven i 2014 har museet oplevet øget opmærksomhed, brug og besøg. Det viser SMK's årsrapporteringer fra de forløbende 10 år.
Til åbningsfesten af museumshaven i 2014, satte museet ny besøgsrekord med 7.802 gæster for en enkelt dag. I det efterfølgende år oplevede SMK deres største antal besøgende nogensinde, da 451.195 mennesker gik igennem museets døre i hele 2015, hvilket gennemsnitlig svarer til omtrent 1.200 daglige gæster. Dette er en stigning på næsten 20 procent sammenlignet med 2014.

”SMK har siden åbningen af museumshaven i 2014 oplevet øget opmærksomhed, brug og besøg, som hovedsagelig kan tilskrives en mangeårig indsats med udvikling og udbredelse af museets brand og deraf følgende forøget kendskabsgrad.”
SMK 2015

BYLIV & TILGÆNGELIGHED

Ved at bruge museumshaven til at åbne op for Statens Museum for Kunst, flyder museets kunst ud i det urbane, offentlige rum, gøres tilgængeligt og inviterer borgerne indenfor. Kunsten bliver synlig for hele byen, da museet faciliterer et udendørs samlingspunkt, og et offentligt, landskabeligt opholdsrum, i forlængelse af finkulturen inden døre. Går man forbi haven på en solskinsdag er det tydeligt, at Københavnerne har taget byrummet til sig.

”En dag så jeg nogle drenge, der havde sat de gule og grønne stole, som er en del af den nye museumsforhave, ud i vandet i det store nye bassin. De legede tagfat og hoppede rundt på stolene. Det er en fantastisk måde at indtage et rum på. Og et bevis på, at rummet er åbent og inviterer folk til at bruge det… Forhaven til Statens Museum for Kunst er et rigtig godt eksempel på, hvordan man som kulturinstitution inviterer folk indenfor. Fra at være et rum du næsten ikke turde gå ind i er det nu blevet et sted, du ser som et helt naturligt sted at komme.”
Tina Saaby, Stadsarkitekt Københavns Kommune, Politiken 17.03.16

SMK Museumshave, WERK arkitekter & Sangberg Architects – tidligere POLYFORM i samarbejde med Karres En Brands. Foto: Sangberg Architects

OM PROJEKTET

’SMK tilbage i parken’ var den oprindelige titel på POLYFORM Arkitekter og Karres En Brands’ vinderforslag til arkitektkonkurrencen, udstedt af Statens Museum for Kunst og Københavns Kommune tilbage i 2011. Forhen lå en barok-inspireret park foran museet og lukkede af for byens liv med stramme stisystemer og aflukkede hegn. I dag er parken erstattet med et stort, sammenhængende og offentligt rum, der trækker Østre Anlæg’s kvaliteter hele vej rundt om museet. Græsklædte bakker, bugtende stier og spæde træer er med til at skabe et åbent og rekreativt landskab, der forbinder by, bygning og park. Et centralt, cirkelformet bassin med en diameter på 32 meter er havens samlingspunkt. Her sidder museumsgæsterne på bassinkanten og diskuterer kunstoplevelserne, børnene leger og forbipasserende slår sig ned for at nyde deres to-go-kaffe i solen. I hverdagen fungerer bassinet som et vandspejl, der reflekterer himlen og byens tårne ind i haven, ligesom det kan tømmes og bruges til aktive events, såsom kunstinstallationer, koncerter og performance art, samt til skøjtebane om vinteren. Med museumshaven er byen inviteret indenfor, og det er således ikke kun museumsgæsterne, der har lettilgængelig indgang til kunstens verden. Alle byens borgere har fået et grønt byrum, hvor de kan møde hinanden, gå tur i det grønne og deltage i kunstarrangementer og -events.

Læs mere om SMK Museumshave på WERK Arkitekter’s hjemmeside