Nyt Rosenhøj

Opdateret 29.07.22 |
Af:
Nanna-Rose R. K. Broch

Foto: EFFEKT

Det almene boligområde Rosenhøj syd for Aarhus er oprindeligt opført i 70’erne i 27 identiske blokke, som et klassisk eksempel på efterkrigstidens almene montagebyggeri. Området har igennem årene været mærket af sociale udfordringer, utryghed og et dårligt ry. Efter en omfattende udvikling, omdannelse og renovering i årene 2014-2017 er der vendt op og ned på boligområdets profil. Den fysiske og sociale revitalisering har gjort det attraktivt at være beboer i Rosenhøj, skabt plads til det gode byliv og ført områdets udvikling ind i en positiv spiral. Konkret måles markante fald i andelen af unge udenfor uddannelse og voksne udenfor arbejdsmarkedet, og interne beboerundersøgelser viser, at beboernes naboskab og tillid til hinanden er styrket. Nyt Rosenhøj er et stærkt forbillede for helhedsorienteret og bæredygtig transformation af et tidligere udsat boligområde. 

Anno 2017 er andelen af utrygge beboere halveret og andelen af beboere med tillid til sine naboer steget med 37% sammenlignet med 2008. 14 gange så mange borgere står på venteliste til boliger i dag, som i 2010. Andelen af unge, der ikke har eller er i gang med en uddannelse, er faldet med 62% siden 2013, andelen af børn udenfor fritidstilbud med 7,2% siden 2011 og andelen af voksne udenfor arbejdsmarkedet med 19% siden 2006. Antallet af fraflytninger er samtidig faldet med 2,7% fra 2015-2017. 

SOCIAL OMRÅDEPROFIL

Ud fra visionen om at skabe én samlet bydel i Viby Syd er det lykkedes at skabe et fysisk og socialt identitetsløft gennem fornyelsen af boligområdet Rosenhøj. Gennem en lang række sociale indsatser, og ved at variere boligudbuddet, forbedre infrastrukturen med nye boliggader og stisystemer, indføre nye kvarterinddelinger og identitetsskabende elementer, er det lykkedes at forbedre området både økonomisk, miljømæssigt og socialt. 
Resultater fra Rosenhøjs Boligsociale Årsrapport 2017, udarbejdet af Det Boligsociale Fællessekretariat, viser en markant positiv udvikling i områdets profil. Bl.a. er andelen af unge, der ikke har eller er i gang med en uddannelse, faldet med 62% siden 2013, andelen af voksne udenfor arbejdsmarkedet med 19% siden 2006, andelen af børn udenfor fritidstilbud med 7,2% siden 2011 og andelen af modtagere med helbredsbetinget overførselsindkomst med 9,6% i samme årrække. Antallet af fraflytninger er samtidig faldet med 2,7% fra 2015-2017, hvorfor den positive udvikling tolkes, som et løft af Rosenhøjs beboere.

TRYGHED, NABOSKAB & ATTRAKTIONSVÆRDI

Interne beboerundersøgelser i Rosenhøj viser, at beboernes naboskab og tillid til hinanden er styrket. I 2017 svarer 78%, at de føler sig tilpas blandt og har tillid til deres naboer, en stigning på 37% sammenlignet med 2008. Samtidig er andelen af beboere, der føler sig utrygge, halveret i samme årrække fra 23% til 11,6%.
Tal fra Boligforeningen Århus Omegn viser, at gennemsnitlig 14 gange så mange borgere står på venteliste til boliger i Rosenhøj i 2017 sammenlignet med 2010. Eksempelvis er antallet af personer på venteliste til en toværelses lejlighed steget fra ca. 200 til 3000.

ENERGIOPTIMERING & FREMTIDSIKRING

Visionen for omdannelsen af Rosenhøj involverer også en energimæssig fremtidssikring af den eksisterende boligmasse. I forlængelse af arbejdet med identitetsskabende facader er klimaskærmenes isoleringsegenskaber derfor opgraderet og gamle ventilationsanlæg erstattet med nye. I dag genanvendes op mod 85-90% af den overskydende varme i bebyggelsen. Rosenhøjs samlede energiforbrug er nedsat med 50%.
 

Nyt Rosenhøj, EFFEKT & Arkitema architects. Foto: EFFEKT
Rosenhøj før og efter. Foto: EFFEKT

PROJEKTET

Nyt Rosenhøj er skabt i et tæt samarbejde mellem Århus Omegn, beboere og rådgivere. Området er fysisk brudt ned i en række mindre kvarterer med hver sin identitet, og anlagte kvartertorve fungerer som moderne landsbytorve, hvor fællesskabet for det nære kvarter kan udfolde sig. I alt er etableret 11 mindre kvarterer, der hver især består af to boligblokke, to nybyggede rækkehuse og et fælles haverum. Udover at etablere et nært tilhørsforhold to boligblokke imellem, giver nye veje og stisystemer området mangfoldighed, oplevelsesrige friarealer, biodiversitet og pejlemærker. For at understrege mangfoldigheden er boligblokkene udstyret med fire markant forskellige facadebeklædninger. Ny infrastruktur og parring af blokkene har skabt forskellige typer af uderum og fælles gårdhaver, der, kombineret med nye rækkehuse, skaber både intimitet og rum til fællesskaber. Nye altaner på den eksisterende bebyggelses gavle skaber naturlig overvågning og visuel kontakt, og nedrivning af opgange i fire af de gamle blokke skaber udsyn til nabokvarterene. 

Læs mere om projektet på Arkitema architects' hjemmeside