MULTIHALLEN I SØNDER NISSUM

Opdateret 26.07.22 |
Af:
Nanna-Rose R. K. Broch

Foto: Sønder Nissum Borger- og Idrætsforening

I 2011 stod Sdr. Nissums nyrenoverede multihal klar til brug. Bag designet står CEBRA architecture, der i samarbejde med COWI, Lokale- & Anlægsfonden og byens borgere har formået at skabe mere end blot gode rammer for idrætsudøvelse.

Ombygningen har styrket multihallen som lokalt samlingspunkt, integreret turismen i lokalsamfundet og skabt lokal stolthed. Set over en sæson anvender 80-90% af de fastboende multihallen, plus et stigende antal turister og besøgende fra nabosognene.

SAMFUNDSØKONOMI & SUNDHED

Efter ombygningen af Multihallen i Sdr. Nissum estimeres en tredoblet stigning i brugerantallet. Den største stigning findes indenfor aldersgruppen 7-12 år, samt blandt seniorer, der udgør den største brugergruppe efter ombygningen, også selvom de førhen ikke var aktive i hallen. Set over en sæson anvender 80-90% af de fastboende i Sdr. Nissum multihallen, plus et stigende antal turister og borgere fra nabosognene. En række institutioner fra lokalområdet er desuden begyndt at placere aktiviteter i og omkring hallen. Sammenlignes 2008 med 2013 findes en intensivering af aktiviteter i hallen med stigning på over 50% af bookede timer og forsamlingshuset bruges 8-9 gange oftere. Det viser en evaluering af multihallen foretaget af DAMVAD i 2013.

BRANDING & LIVSKVALITET

Ifølge evalueringen foretaget af DAMVAD er multihallen i Sdr. Nissum blevet et samlingssted for byen, som borgerne er stolte af. Folk mødes og selvorganiserer både sportslige og andre lokale aktiviteter. Borgerne oplever i høj grad, at de nye faciliteter har forbedret kommunikationen mellem turister og lokale, som nu mødes i hallen. Nogle turister kommer endda tilbage til bestemte sommerhuse, fordi der ligger en 'adgangs-brik' til multihallen.

Multihallen i Sdr. Nissum, CEBRA. Foto: Sdr. Nissum Borger- og Idrætsforening.
Foto: Sdr. Nissum Borger- og Idrætsforening

OM PROJEKTET

Multihallen i Sdr. Nissum stod i 2011 klar til brug efter en omfattende ombygning. Hallen er i dag indrettet med cafe og møderum, og der er etableret indgang til byens lokalhistoriske arkiv. I hallen findes et fitnesslokale med tilknytning til et udendørs gårdrum, samt en kombination af en squashbane og en scene til optræden. Derudover er der indrettet aktivitetsrum i to etager, kombineret med muligheden for overnatning til turister og besøgende foreninger i hallen. Multihallen er blevet Sdr. Nissum's stolthed, der er mere end alment kendt på egnen og i de nærliggende byer.

Læs mere om Multihallen i Sdr. Nissum på CEBRA architecture's hjemmeside