Skader

Selvom man har en god professionel ansvarsforsikring, vil man jo helst undgå skader. Skader skal anmeldes straks - og så opfordrer vi desuden dig til at være opmærksom på, hvad du som rådgiver selv kan gøre for at undgå skader.

Anmeldelse af skader

Ved krav eller blot formodning om skader skal du straks kontakte dit forsikringsselskab. Hvis du har din løbende professionelle ansvarsforsikring gennem vores samarbejdspartner HDI Danmark, skal du kontakte HDI´s skadeafdeling på claim.dk@hdi.global eller på telefon: 33 36 95 95.

Forebyggelse af skader

Erfaringen viser, at det ofte blot er en beskeden indsats, der skal til for at begrænse skaderne. Det gælder også forholdet til entreprenør og bygherre. Når det går galt i byggesager handler det nemlig ofte om, hvem der har "skylden". Her er et udpluk af gode råd, der kan begrænse skader og konflikter:

  • Afgræns ydelsen tydeligt, brug altid Danske Arkitektvirksomheder/FRIs ydelsesbeskrivelser
  • Lav en ordentlig aftale med bygherren - brug Danske Arkitektvirksomheders paradigmer
  • Såfremt bygherre ikke vil betale for et fornuftigt tilsyn, lad være med at attestere entreprenørregninger – eller sig helt nej til tilsynsopgaven.
  • Brug kun underrådgivere der er forsikrede og påtager sig et ansvar mindst svarende til Danske Arkitektvirksomheders forsikringskrav på 2,5 mio. kr. og aldrig mindre end der ansvar, du som totalrådgiver har påtaget dig for hele opgaven.
  • Sørg for at underrådgiveres opgaver er defineret klart, og disse svarer til hvad der er aftalt med bygherren for underrådgiverens speciale.

Få flere gode råd til at komme skader og konflikter herunder.

 

Forebyg skader - gode råd