Analyse af transaktionsomkostninger ved projektkonkurrencer

Opdateret 19.07.19

Danske Arkitektvirksomheder og Akademisk Arkitektforening har gennemført en analyse af ressourceforbruget i forbindelse med projektkonkurrencer om offentlige byggeprojekter. Analysen dokumenterer et milliontab for både offentlige myndigheder og deltagerteams.

Analysen koncentrerer sig om transaktionsomkostningerne ved fire afholdte projektkonkurrencer i Danmark. På tværs af disse fire har rådgiverholdene oplevet et samlet tab ved deltagelse på 24,7 mio. DKK i kostpriser (med udgifter til f.eks. materialer inkluderet), mens konkurrencevederlaget ud fra en gennemsnitlig betragtning kun har dækket 32 % af rådgiverholdenes samlede konkurrenceudgifter i kostpriser.

Undersøgelsen viser desuden, at det vigtigste i både bedømmelsen og det efterfølgende byggeri er hovedgrebet - ikke detaljerings- og dokumentationskrav. Faktisk forholder det sig ofte sådan, at krav til dokumentation og detaljering alligevel ændrer sig med den efterfølgende brugerinddragelse; de ender derfor i flere tilfælde med at være værdiløse og genere et enormt stort ressourcespild. Et større fokus på hovedgrebet som helhed ville være mere værdiskabende for alle parter.

Undersøgelsen tegner et billede af nogle høje dokumentations- og detaljeringskrav, der påvirker ressourceanvendelsen og udfordrer værdiskabelsen projektkonkurrencer.

Danske Arkitektvirksomheder er tilhængere af projektkonkurrencer. Konkurrenceformen kan blandt andet være med til at skærpe ambitioner og generere de store ideer, der danner grundlag for byggeri af høj kvalitet og værdi. Som denne analyse dokumenterer, er der imidlertid store udfordringer med den måde, offentlige bygherrer håndterer konkurrencerne på.

Analysen er udarbejdet med støtte fra Dreyers Fond og blev offentliggjort i juni 2016.

Læs et resume af analysen her
Læs hele analysen her