Høringssvar: bemærkninger til ændring af certificerings- bekendtgørelsen

Opdateret 03.04.24

Social- og Boligstyrelsen forlænger recertificeringsperioden fra 5 til 10 år. Ændringen er trådt i kraft den 1. april og gælder for både konstruktions- og brandområdet og for alle certificeringsniveauer.

Ændringen sker i forbindelse med, at styrelsen vil igangsætte en undersøgelse med henblik på revision af certificeringsordningen. I den forbindelse indsendte vi et høringssvar med opfordring til at se på, hvordan vi kan sikre, at en større andel af de mindre og simple byggerier kan håndteres i de lavere brandklasser, så vi undgår flaskehalse omkring brandklasse 3 og 4. 

Bemærkninger til ændring af certificeringsbekendtgørelsen