BR18 - Dilemmaundersøgelse 2023

Opdateret 20.10.23

En pilot-undersøgelse fra Strateginetværk for bæredygtigt byggeri viser, at brugerne af Bygningsreglementet BR18 på flere områder i deres hverdag oplever benspænd mod den nødvendige grønne omstilling indenfor byggeriet.

Illustration fra rapport

 

Målet med undersøgelsen har været at undersøge, hvordan BR18 fungerer i praksis – samt at kortlægge de steder, hvor byggeriets praktikere siger, at det kan være svært at bygge bæredygtigt.

Respondenterne peger f.eks. på, at energikrav og klimakrav ikke understøtter hinanden; på at brandregler modarbejder mere bæredygtige løsninger; på at BR18 ikke understøtter renovering og cirkulære materialer; men også at paragraffer modarbejder hinanden og skaber minimale løsningrum.

Rapporten er en sammenfatning af en spørgeskemaundersøgelse, der gav besvarelser fra hele byggeriets værdikæde. Den sætter fokus på de dilemmaer, der kan opstå, når bæredygtigt byggeri skal udvikles indenfor rammerne af det eksisterende bygningsreglement.110 respondenter fra hele byggeriets værdikæde bidrog med i alt 133 besvarelser. Besvarelserne er blevet analyseret og samlet i 12 centrale dilemmaer, som byggeriet står overfor.

Formålet med rapporten er således at bidrage til viden og debat om, hvordan bygningsreglementet spiller sammen med National strategi for bæredygtigt byggeri, samt hvordan vi kan understøtte grøn omstilling af byggeriet.

Hent rapporten samt bilag herunder.

BR18 - dilemmaundersøgelse 2023
BILAG - BR18 - dilemmaundersøgelse