Ydelsesbeskrivelse: Byggeri & Planlægning 2012

Opdateret 25.04.19

Danske Arkitektvirksomheder og FRI har udarbejdet en ny ydelsesbeskrivelse Byggeri og Landskab 2018, som erstatter Ydelsesbeskrivelse Byggeri og Planlægning fra 2012, YB 12, (samt 8.4 Digital Projektering 2016: Tillæg om digitale ydelser”). 

2012-udgaven vil imidlertid fortsat være relevant for en række igangværende aftaler og vil være det mange år frem. Derfor kan Ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Planlægning fra 2012 med tilhørende bilag fortsat findes her.

Der er tale om et aftaledokument, og YB12 skal være vedtaget mellem parterne for at være gældende.

YB 12 er en bruttoopremsning af ydelser, og de konkrete ydelser i YB12, som skal være gældende for aftaleforholdet skal være nævnt i parternes aftale.

Ydelsesbeskrivelse: Byggeri og Planlægning 2012
Afkrydsningsskema, afgrænsning af ydelser - Byggeri og Planlægning 2012
8.4 Digital Projektering 2016: Tillæg om digitale ydelser
Digital Design 2016: Addendum to Description of Services for Building and Planning
Revisionsnotat - Ydelsesbeskrivelse: Byggeri og Planlægning 2012
Description of Services: Building and Planning 2012
Ydelsesbeskrivelse: Byggeri og Planlægning 2012 - ændringer i forhold til 2009 version